Zoekresultaten voor pop-up

Vrijheid door verantwoordelijkheid. Projectweek storytelling FADE

Hi Marcel,

Misschien weet je het nog dat ik schreef dat we tijdens het bezoek van Ilja Klink aan de Pop-Up School een inspirerende break voorgeschoteld  kregen door studenten. Inmiddels heb ik het filmpje en het gastblogje van eerstejaars student Koos van Gestel ontvangen.

Koos vertelde ons over een projectweek voor en door studenten van Fine Art and Design in Education. Een leerzame en leuke vakoverstijgende week waarin studenten zelf verantwoordelijk waren voor de organisatie en inhoud van het project. Door intensief samenwerken waren studenten meer betrokken bij hun eigen onderwijs. De docent functioneerde als begeleider/coach.

Quote’s

“Een confronterende ervaring” – “ogen opener” – 

“een hechte week” – “veel en sterk resultaat dan een workshop van 1 dag” 

Als (mede-) organisator van de week benoemt Koos dat de klas sterker en hechter is geworden.

Gekeken naar de quote’s, de sfeer en het resultaat van deze week zijn wij als organisatie trots. Wij zijn in een pro-actieve houding gestapt en zijn ver gekomen. Als pilot (deze week was een test) zijn we uiteraard tegen het een en het ander aangelopen:

 • hoe krijg je de student gemotiveerd?
 • hoe help je een student als student zijnde?
 • hoe spreken we elkaar aan op elkaars deelname?
 • hoe pakken we het rooster aan?
 • hoe houden we de student actief aan school?

Goed is het om te ervaren waar een docent zoal tegenaan kan lopen;

Uitdagend is het als er iets mis gaat;

Fijn is het dat studenten zelf al in de week een concept klaar hadden voor project week 2.

Ik raad het zeker aan studenten zelf zo nu en dan hun lessen in te richten, met de juiste begeleiding en de juiste tools brengt het tot nieuwe inzichten en inspiratie. Dankjewel voor de kans FADE!

Met creatieve groet,
Koos van Gestel

en Judith 🙂

 

Doen-Denken-Bloggen

Ha Marcel,

Je weet dat ik naast ons duoblog ook zo nu en dan wat berichten plaats op het blog van het I-team en op het MOOCZI-blog waar ik publiceer over open en online onderwijs. Sinds dit studiejaar ben ik betrokken bij de initiatiefgroep Community van Communities en ook op het blog van deze groep schrijf en zoek ik naar wat we bij Zuyd verstaan onder communities.

pop-up-school

 

Aan dit lijstje komt er nog één bij. Onlangs ben ik door Jos Laugs gevraagd of ik ook voor de Pop-up school met enige regelmaat een blogbericht wil schrijven. Leuk! Natuurlijk doe ik dat! Vooral ook omdat ik de Pop-Up School en de initiatiefnemers een warm hart toedraag. Al vaker hebben we op ons blog aandacht besteed aan de Pop-Up School.

Ik ben nu toegevoegd aan het rijtje DoenDenkers en presenteer me daar als edublogger | kennisdeler | verbinder en verwijs uiteraard naar ons duoblog 🙂

en schrijf ik:

Op 2beJAMmed bespreek ik regelmatig mijn belevenissen uit de wereld van leren en innoveren. Ik reflecteer op wat ik doen, ik stel kritische vragen richting het onderwijs en ik deel tips rondom het gebruik van leertechnologieën, met name social media tools. Ik schrijf vanuit de kernwaarden waar het volgens mij in het leven en dus ook bij het leren en werken om draait: vertrouwen, plezier, verbinden, samen, open, delen en doen. Waarden die ik ook herken in de Pop-Up School. Ik was erbij toen het eerste zaadje van de pop-up school werd geplant. Ik zag het groeien en tot bloei komen. Als blogger zal ik meehelpen deze zaadjes verder te verspreiden: Laat die duizend bloemen maar overal bloeien dan wel ‘pop-uppen’!

En vandaag is mijn eerste blog bericht Creatief gepubliceerd. Ik vond namelijk dat op de videowall van de Pop-Up School de prachtige How Are You Intelligent video van Sir Ken Robinson niet mocht ontbreken.

Judith

 

Volop in beweging! Zuydbrede Innovatiemiddag #zuydin

Hi Marcel,

Jammer dat je er niet bij kon zijn bij het feestje van driejarige Zuyd Innoveert. De programmamanagers Dominique Slijsmans en Marcel van der Klink hadden een mooi programma samengesteld dat voor veel meer Zuyderlingen de moeite waard zou zijn geweest. De bijeenkomst werd geopend door Dominique die CvB-lid Kitty Kwakman het mooi vormgegeven boekje overhandigde met een overzicht van de macro, micro en zuydbrede projecten van het tweede jaar Zuyd Innoveert. Herkenbaar om de leerresultaten van de innovators te lezen: innoveren kost tijd, en samenwerken ook, zeker als het interfacultair is. Innoveren is ook lastig, zeker in een lopende organisatie waar de ‘winkel’ ook gewoon moet blijven draaien. Organisatorische kaders en bureaucratie belemmeren vaak het proces. Innoveren draait om mind-sets van mensen en gaat in baby-stapjes. Deze ervaringen werden ondersteund door de 2 presentaties, van Marjolein ten Hoonte en Paul Smit.

Marjolein ten Hoonte – Arbeidsmarkt : de toekomst van het werk

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland gaf ons inkijkje in de veranderende wereld en de invloed hiervan op de arbeidsmarkt. Waar gaat het heen met de wereld?, wat betekent dat voor arbeid?, en welke stappen moeten we de komende 50 jaar zetten? Er is veel aan de gang op het gebied van demografie, technologie, globalisering en duurzaamheid. Organisaties moeten rekening houden met ontwrichtende krachten (onderstaande punten heeft ze uit de Future work skills 2020, las ik bij de bronvermelding op haar slide):

 • een ouder beroepsbevolking zal langer leven en zal later in het leven met pensioen gaan;
 • slimme machines en systemen zullen arbeidskrachten vervangen en samen met de werknemers de werkvloer bevolken;
 • onze data-interactie zal toenemen en alles wordt programmeerbaar;
 • een nieuw multimedia ecosysteem zorgt ervoor dat we anders met elkaar zullen gaan communiceren;
 • met behulp van nieuwe technologie en sociale media zullen nieuwe organisatievormen ontstaan;
 • een verbonden wereld zorgt ervoor dat diversiteit en wendbaarheid doordringen tot de kern van het primair organisatieproces.

Het is lastig voor 45+ om zich staande te houden in deze VUCA-world. Omdat “45+ groot geworden is in de oude wereld van het vaste contract voor onbepaalde tijd, en nu werkzoekend in een tijd waarin de oude verworvenheden niet meer van vanzelfsprekend zijn”. Dat vraagt om een transformatie, dat is moeilijk. Zie ook onderstaand fragment van Tegenlicht waarin zij dit toelicht.

tegenlicht-aflevering-marjolein-ten-hoonte

Zie meer fragmenten van deze Tegenlicht – uitzending

De toekomstige wereld heeft andere type leiders nodig die op zoek gaan naar talenten van medewerkers. Die hun medewerkers ondersteunen in deze veranderende wereld. Voor mensen op de arbeidsmarkt zijn onderstaande vaardigheden cruciaal (uit hetzelfde eerder genoemde rapport Future work skills 2020):

 • kritisch denken
 • sociale intelligentie
 • innovatief denken
 • omgaan met cultuur
 • toepassen van IT
 • multidisciplinair denken
 • denken als een ontwerper
 • metacognitie
 • tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken

Ik zie veel overeenkomsten met 21st century skills 🙂

Het was een vlotte boeiende spreekster. Goed verhaal.

Vervolgens kon ik kiezen uit 5 workshops van Zuyd Innoveert projecten

 1. Evelien van Limbeek en Albine Moser verzorgden de workshop Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) in de Academie Verloskunde en de faculteit Gezondheidszorg;
 2. Eric van de Luytgaarden de workshop Proactivia business game: een workshop over inspelen op problemen en bijsturen van projecten;
 3. Inge van Putten gaf een kijkje in de keuken hoe het is om een project aan te vragen, dit werd gedaan aan de hand van een vraaggesprek waarin Inge vertelde over haar ervaringen en voorbereiding op de ZIP-sessie het het traject dat zij daarbij heeft doorlopen;
 4. Er was een workshop Interdisciplinaire learning community OTC, waarin getoond werd hoe aan geïntegreerd onderwijs binnen de opleiding OTC vorm wordt gegeven gezien de integratie van complexe oriëntaalse talen met cultuur en zakelijke kennis;
 5. Last but not least presenterden Jos Laugs en Karin Dols een workshop over de pop-up-school.

Ik had wel zin in iets anders 🙂

zininietsanders

We kregen van Karin enkele (bekende 🙂 )creatieve werkvormen. Daarna vertelde zij en Jos meer over het eerste jaar van de pop-up school. Zij werken volgens de TASC-methode: Think, Act, Share and Create. Dit is een combinatie van people centered designthinking en creative problemsolving.

TASC

 

Zie meer over deze aanpak op hun website www.popup-school.com. Ik moest bij dit verhaal wel erg denken aan de U-theory van Otto Scharmer waarin eigenlijk hetzelfde proces doorlopen wordt. Deze theorie richt zich op complexe veranderingen (wicked problems) waarbij het verleden niet meer gekopieerd kan worden als basis voor de toekomst. De vaardigheden luisteren, spreken en zien, vormen een belangrijk beginpunt voor veranderingen.

Wij waren erbij tijdens de pizza-sessie waar Jos zijn eerste ideeën over een pop-up school deelde. Mooi om te zien dat dit een succesvol project is geworden. Zelfs zo dat het nu op eigen benen gaat staan. Ze zijn zoekende naar funding en (vloeibare) organisatievormen. Misschien dat de uitgangspunten van easycratie hen verder kunnen helpen?

 

Het laatste programma-onderdeel werd gevuld door Paul Smit, een filosoof en cabaretier.

Paul Smit – de 7 Supercompetenties

Volgens de folder die hij na afloop uitdeelde, werd “in een luchtig, energiek en humoristisch optreden de 7 Supercompetenties belicht. Diverse tips, wijsheden en herkenbare gedragspatronen worden afgewisseld met veel humor, stukjes mentalisme en imitaties”.  Hierin kon ik de 7 supercompetenties nog eens nalezen, want ik begreep dat wij maar maximaal 3 dingen van een les kunnen onthouden 😉 (Goed dat ik aantekeningen heb gemaakt en nu blog, kan ik toch iets meer onthouden). De 7 zijn:

 1. van oordelen naar analyseren
 2. van onbewust naar bewust
 3. van forceren naar verbinden
 4. van praten naar communiceren
 5. van verkramping naar verlichting
 6. van rationeel naar intuïtief
 7. van sleur naar passie

We zien de wereld door onze eigen bril (supercompetentie 1) en zo beschrijf ik ook mijn beleving van deze middag en het optreden van Paul Smit. Ik besef dat dit mijn beeld is en dat ik anderen nodig heb om beelden en visies die ik heb aan te scherpen of bij te stellen. Hij liet ons met vele leuke (voor mij veelal bekende) plaatjes en video’s zien dat we 99% van ons handelen/gedrag onbewust is. Daarom is veranderen ook zo lastig want dat betekent loslaten van vaste patronen. Iets wat deze rugbyspeler briljant doet!

Je brein heeft tijd nodig om nieuwe patronen te vormen, dat betekent ook herhalen herhalen. Ons brein is per definitie lui. Routine kost het brein de minste energie. Je kunt het brein door ‘priming’ beïnvloeden, zoals dat bij marketing of keepers bij strafschoppen wordt toegepast.
Ik vond zijn rolbevestigende man-vrouw grapjes op een gegeven  moment niet meer leuk. Ik snap heus wel dat er een verschil is de werking van het brein tussen mannen en vrouwen, maar hij stelde het op een gegeven moment wel erg zwart-wit. Toen was hij me even kwijt.
Het was een leuke performance (hij deed Axl van Guns N’ Roses goed na), zijn geheugentraining-prestatie indrukwekkend. Zijn belangrijkste boodschap was volgens mij dat innoveren een moeilijk proces is voor ons brein. Dat passie, verbinding, vertrouwen, open staan voor anderen belangrijke gedragselementen zijn voor creatief en innovatief proces. En ik denk dat ook. Hij geloofde niet zo dat technologie in dit proces wellicht versterkend kan werken. Ik denk dat hij op dat punt een beetje last heeft van een tunnelvisie. Of ik misschien wel? 🙂

Kortom een leuke inspirerende middag met leuke mensen. Jammer dat ik niet zoveel tijd had om mee te borrelen.
En wie weet sta ik er volgend jaar ook wel, want ik ga volgende week donderdag pitchen voor een Zuyd(breed) Innoveert project!

Judith

Thema Popup-school met actieve ouderen #gastblog #zuydin

We hebben al eerder een gastblogbijdrage gepubliceerd over de Popup-school met een oproep voor relevante vraagstukken. Die hebben ze nu! Het thema is nu actieve ouderen. Jos Laugs vroeg of hij dit blog nogmaals als platform mocht gebruiken om aandacht te vragen voor dit mooi initiatief. Maar natuurlijk!
2beJAMmed!

activeaging

Zuyd Innoveert heeft een subsidie toegekend aan een project voor de ontwikkeling van een Popup-school, waarin de faculteiten voor de Kunsten, International Business and Communication en Hotelmanagement deelnemen. De Popup-school is een kortdurende leeractiviteit met een ontwerpgericht karakter voor studenten, docenten en direct betrokkenen uit het maatschappelijk veld. De eerste uitvoering vindt plaats in het voorjaar 2015 op een locatie buiten de school.

Een inventarisatie van vraagstukken voor de Popup-school heeft veel interessante thema’s opgeleverd. De participatiemaatschappij met deeleconomie en regionale bevolkingskrimp van de regio met vergrijzing kwamen daarin vaak terug. Het eerste project van de Popup-school moet nieuwswaarde hebben en in een grotere context passen: klein maar met grote impact! De initiatiefgroep Popup-school heeft voor de eerste uitvoering gekozen voor:

Concepten voor sociale betrokkenheid van actieve ouderen

De Popup-school zoekt naar mogelijkheden die ouderen ons te bieden hebben. Talentontwikkeling voor alle leeftijden, van en met elkaar leren, capaciteiten benutten. Met dit thema hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het welbevinden van senioren en het kennisbehoud in de maatschappij. We kennen allemaal senioren die geen weg weten voor hun ruime ervaring en op zoek zijn naar sociale zingeving. Welke mogelijkheden zien zij om actief te blijven en zich nuttig te maken? Hoe versterken ze hun netwerken? Welke bruggen zijn nodig om elkaar te bereiken? Het heersende beeld van ouderen als kostenpost dient omgebogen te worden naar ouderen als bron. De Popup-school richt zich niet primair op het vinden van oplossingen voor problemen als eenzaamheid en mantelzorg, maar op het ontdekken van mogelijkheden van actieve ouderen. Het vraagstuk van de sociale betrokkenheid van actieve ouderen heeft veel dimensies, is urgent en wordt dat alleen maar meer, op alle niveaus, ook globaal.

De bijeenkomsten van de Popup-school maken gebruik van Design Thinking, waarbij vanuit betrokkenheid gewerkt wordt aan inzichten, alternatieven en prototypes voor het gegeven vraagstuk die een bijdrage leveren aan menselijk welbevinden: what’s in it for me!

In welke richting concepten zich ontwikkelen, is nu nog moeilijk te voorspellen. De Popup-school zal het vraagstuk moeten toespitsen op de leerbehoeften van haar deelnemers: belanghebbenden (ouderen en/of organisaties), studenten en docenten. In eerste instantie zoeken we daarvoor sleutelfiguren die richting kunnen geven aan de inperking van het vraagstuk tot een thema waarin we in enkele dagen Popup-school nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen.

Als je suggesties hebt of aanknopingspunten ziet voor sociale betrokkenheid van actieve senioren, horen we die graag!

Initiatiefgroep Popup-school, meer info of reacties:
Jos LaugsJosje van DongenGuy Simons (student)Irmelin HanssenMarije DuijsensSylvia Schoenmakers 

Chaordisch onderwijs en onderzoek

Briljante tekeningen M! en bedankt voor compliment ;). Jouw blogpost over het MOOCZI-project en de innovatie challenge #10:
Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student?
past bij waar ik het over wilde hebben: chaordisch onderwijs. Heb jij wel eens van deze term gehoord? Collega Rienke vroeg me dat deze week. 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Chaordisch’ (bedacht door Dee Hockbetreft een omgeving waarin aandacht is voor orde: de noodzakelijke regels, efficiency en organisatie, maar die daarnaast ook ruimte biedt voor creativiteit en chaos.

Dat is te lezen in de bijdrage Chaordisch onderwijs en onderzoek van Ingrid Mulder, Jos van Hillegersberg en Jaap van Till in het WTR-trendrapport De bakens verzetten uit 2012. De auteurs stellen dat het hoger onderwijs – als reactie op de toenemende druk – terug lijkt te vallen op het traditionele kwaliteits- en efficiencydenken:  top down, veel controle, meer regels en bureaucratie, en een grotere efficiëncy van curricula. Herkenbaar.

Bij Zuyd is men bezig aan een update van het strategische ICT plan [ SIP2.0 😉 ]. Met het oog op onze input kan ik ook wel wat met deze chaordische visie. Je kent de burchtmetafoor DLWO van SURF wel, daar sluit dit ook wel bij aan. Voor het faciliteren van processen, volgsystemen en kwaliteitsbewaking is ICT gewoon een kritische basisvoorziening. Dit moet centraal in de ‘burcht’ georganiseerd worden. Echter bij de benodigde ICT voor samenwerking, crowdsourcing, kennisdeling met web2.0 tools, het social learning in open online onderwijs past geen traditionele ICT-organisatie meer. Het is gewoon niet meer bij te houden voor onze IT-afdeling. Maar dit soort chaos moet wel gefaciliteerd worden.

Volgens de auteurs moet het creëren van een chaordische omgeving het doel zijn voor het onderwijs, alleen focussen op efficiënt onderwijs en onderzoeksondersteuning is een doodlopende route. In hun visie zijn 3 concepten cruciaal voor de leeromgeving: personalisatie, coöperatie en informeel leren. Dit sluit aan bij de trend dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Ook in het rapport van de WRR ‘De lerende economie’ (2013) staat (p.255):

Hogescholen worden tot op heden te veel als louter scholen gezien, maar zij zullen zichzelf tot kennisinstelling moeten omvormen en een nieuwe balans moeten vinden tussen kennis overdragen, bedrijvigheid creëren en bijdragen aan het oplossen van problemen

Dit past weer mooi aan bij de nieuwe strategie van Zuyd: leren in communities, praktijkgerichte leeromgeving, verbinding van onderzoek met onderwijs. We zijn geen onderwijsfabriek maar willen een leercommunity zijn waar ruimte is voor experimenteren en samenwerken: onderling, over faculteiten heen (ontschotting) en met de buitenwereld (die voorgevel is eruit).
We zien en horen het in onze omgeving: de docent moet transformeren naar een facilitator, moet inspireren en behoort het kritisch en reflectief denken te stimuleren. Onze omgeving (bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijs en welzijnswerk) vraagt om creatieve, flexibele, zelfsturende professionals. Die professionals ontwikkelen zich toch met Zuyd?! Samenwerken is het toverwoord. Chaordisch leren moet volgens de auteurs al vroeg in de curricula ingebouwd worden. Eigenlijk hebben we het dan ook over de Zuydbrede innovatieproject-ideeën als Living Lab, Pop-up school en Hackathon. Open en multidisciplinair samenwerken aan het oplossen van een probleem of het verbeteren van issues. Onze afdeling ICT zal dit leerproces meer moeten faciliteren en de initiatieven van enthousiaste docenten, studenten, faculteiten, lectoraten ondersteunen. Hoe chaordisch wil Zuyd zijn?

Mooie overweging voor het weekend. Volgende week weer verder.
Groeten,
Judith

%d bloggers liken dit: