Zoekresultaten voor x-lab

Bezocht EDLAB, The Maastricht University Institute for Education Innovation

Dag Marcel,

Op de 1e dag van de herfstvakantie heb ik met collega’s Rienke, Pieter en Els een bezoek gebracht aan het EDLAB van de Universiteit Maastricht.

EDLAB

Klik op de afbeelding om folder EDLAB te downloaden

Het EDLAB is net zoals Tapijn Learning Spaces gevestigd op het terrein van de Tapijnkazerne, een prachtig mooi stukje Maastricht. Vanuit deze voormalig officiers mess heb je werkelijk een fantastisch uitzicht op de oude stadsmuur.  Het gebouw bestaat uit diverse flexruimtes, loungeplekken en vergaderruimtes. Allemaal erg mooi en licht ingericht. Wist je trouwens dat jouw opleiding Department of Knowledge Engineering ook op dit terrein nu gevestigd is?

Edlab4
Walter Jansen, coördinator Innovation en Nynke de Jong (liaison vanuit faculteit Gezondheidszorg) vertelden ons over aanleiding en missie van dit universiteitsbrede innovatiecentrum. Net zoals onze Zuyd Innoveert had de universiteit een vergelijkbaar onderwijsinnovatieprogramma, nl. ‘Leading in Learning’. Na enkele jaren met interessante en leuke projecten werd geconstateerd dat duurzame implementatie ontbrak. Dit was voor het CvB van de UM aanleiding om flink te investeren in dit innovatiecentrum. De directeur van EDLAB (tevens vice rector magnificus) is vanaf 1 april met zijn team aan de slag het centrum op te bouwen. Het kernteam bestaat uit 8 personen (5,5 fte) waarbinnen ook de bibliotheek is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er facultaire vertegenwoordigers (zij noemen dit ‘liaisons’). Elke faculteit is vertegenwoordigd door 0,4 fte (gedeeltelijk gefinancierd door EDLAB), soms is dat 1 persoon, maar het zijn vaker 2, of soms 3. (Herken je je bloemmodel? 🙂 ).

Het EDLAB bestaat uit 3 pilaren

 1. Education Innovation waarbinnen 3 thema’s zijn gedefinieerd: instructional design, assessment en international classroom
 2. Excellence Education (honour-programs)
 3. Educational Services (docentprofessionalisering)

Onderzoek is niet het doel, maar kan altijd aanhaken.

Maandelijks komen het kernteam met de liaisons bijeen om projectvoorstellen te bespreken en om ideeën te genereren. De facultaire vertegenwoordiger bespreken dit binnen hun facultaire gremia en proberen draagvlak te zoeken en te creëren. De liaisons zijn dus de verbindingstroepen tussen EDLAB en de faculteiten. Vanuit hun ambassadeursrol organiseren binnen hun faculteit o.a. lunchbijeenkomsten om de kennis vanuit EDLAB te delen. Zij hebben regelmatig overleg met het management van hun faculteit.

Bij het bepalen van de EDLAB projecten is onderwijsvisie altijd uitgangspunt. De focus ligt op het ontwikkelen en duurzaam implementeren van vernieuwingen/verbeteringen voor alle UM faculteiten. Waarbij studenttevredenheid en verbeteren van kwaliteit van onderwijs het doel is. Mochten sommige voorstellen niet door alle faculteiten omarmd worden dan kan een faculteit uiteraard zelf een innovatieproject opstarten, maar dit gaat dan niet onder leiding van EDLAB. Per project is een taskforce actief, bestaande uit experts uit de faculteiten op het specifieke onderwerp. Dit kunnen de liaisons zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. De liaisons zetten wel hun netwerk in om deze experts te zoeken. De (tijdelijke) inzet van deze experts wordt opgenomen in hun takenplaatje.
Het is wel de bedoeling de studenten in de nabije toekomst te betrekken bij de brainstormsessie, maar niet bij het construeren.

Dit EDLAB is dus niet zoals ons X-lab of als een iXperium gericht op trends op het gebied van leren en lesgeven met ict. Hiervoor is binnen de bibliotheek van de UM de supportservice EdICTed ingericht.

Kan dit ook bij Zuyd?

Het was erg interessant om te horen hoe de UM het weerbarstige onderwerp ‘onderwijsinnovatie’ aanpakt. Hoewel ze nog in de opstartfase zitten, ervaren ze dat het model van kernteam met facultaire vertegenwoordigers werkt. Moeten we toch nog maar weer eens een keer een poging doen om dit model, ons bloemmodel onder de aandacht van ons management te brengen? De focus van het EDLAB is duidelijk, het gaat om onderwijsinnovatie in de breedste zin van het woord, maar wel voor alle faculteiten. Het van elkaar leren en het gebruik maken van elkaars kennis staan centraal.
De focus van het I-team betreft innovatie op het terrein van ICT in onderwijs en onderzoek, maar ook voor alle faculteiten van Zuyd. Uiteraard, de urgentie van innovatie van onderwijs moet vanuit de faculteiten komen. Zuyd Innoveert faciliteert dat prima. Momenteel poppen zoveel icto-gerelateerde innovatieprojecten op. Prachtig! Laat die duizend bloemen maar bloeien! Maar net zoals de UM worstelen wij ook met duurzame innovatie.  Als I-team raken wij het overzicht langzamerhand kwijt. Misschien is dat niet erg. Toch hoor ik steeds vaker de behoefte om van elkaar te leren. Wielen lijken opnieuw uitgevonden te worden. Experts van buiten worden ingevlogen. De roep om ict-docentprofessionalisering wordt steeds luider. En natuurlijk wist ik het wel, maar na het bezoek aan het EDLAB is het me weer duidelijk geworden dat zonder (financiële) ondersteuning van het management het structureel en duurzaam kennis delen en samen e-learning projecten uitvoeren nooit succesvol zal worden. Zou die bloem ooit nog eens tot groei komen?  🙂

We zijn na deze kennis uitwisseling nog even in het Tapijn Learning Spaces geweest, waar ik al eerder ben geweest en over geblogd heb. Ik heb de ervaring van dit 2e bezoekje toegevoegd aan dat blogbericht.

Na een heerlijke lunch buiten in het herfstzonnetje op het terras van de Tapijn, hebben Rienke en ik binnen nog even verder gewerkt. Een prima werkplek: snelle gratis wifi, gezellige omgeving, sfeervolle muziek, lekkere koffie. Nu alleen nog wat extra stopcontacten en Maastricht is een Seats2meet plek rijker.

Herfstgroeten,
Judith

Hoge verwachtingen van Ligne Bibliotheek

Ha Marcel,

Vorige week kreeg ik een uitnodiging van de bibliotheekcollega’s voor een brainstormsessie rondom innovaties Ligne Bibliotheek. Erg leuk dat ik mee mag denken! De nieuwe Ligne Bibliotheek is een samenwerking tussen Zuyd Bibliotheek (de 2 locaties uit Sittard worden daar gehuisvest) en BiblioNova (de openbare bibliotheek). Onze collega’s zijn al jaren bezig met de voorbereidingen voor de bibliotheek. De integratie van de catalogi is wel een ‘dingetje’ bij een integratie tussen 2 bibliotheekorganisaties ;). Inmiddels is gekozen voor een gezamenlijk uitleensysteem dat uiteraard impact heeft op alle bibliotheeklocaties van Zuyd. Zo zijn deze zomer de eerste Self Service Desk geplaatst waarmee studenten het geleende bibliotheekmateriaal kan scannen en uitlenen. Studenten vinden het super handig, vet cool en sjiek.

Hoewel ik niet meer in de bibliotheek werk, blijf ik zeer betrokken en blog ik regelmatig over bibliotheken en innovatie. Ik volg vele bibliothecarissen via Twitter en ik lees wat Liesbeth zo allemaal hierover blogt. Ik zie vele geweldige mogelijkheden voor de Ligne bibliotheek als organisatie en voor bibliotheek als ruimte. Toch zul je toch eerst samen moeten bepalen wat een bibliotheek is en welke rol de informatieprofessional hierin speelt. En daarnaast ook hoeveel tijd, ruimte en financiën beschikbaar zijn om innovaties te bedenken en uit te voeren. Materialen om een  X-lab en makerspace te vullen zijn snel aangeschaft, zo ook touchscreens, multi touch tables en nog meer van die prachtige presentatietools. Maar ik heb ook te vaak gezien dat ze ongebruikt in de ruimte stonden. Er is dus iets meer nodig dan brainstormen over prachtige mogelijkheden.

Hoe breed wil je kijken naar het ‘concept’ bibliotheek? Is het alleen een ruimte voor lezen en leren? Met daarin dan ook een holodeck-achtig omgeving? Of is het ook een ruimte ook van ontmoeten en ontspannen? Misschien ook een nu zo populaire escape room inbouwen, zoals bij Avans Xplora? Staat de bibliotheek ook ter beschikking voor ondernemers? Is een seats-2-meet achtige functie ook denkbaar binnen deze ruimte, zoals Niekée, de innovatieve school in Roermond dat ook doet? En bewegend onderwijs is tegenwoordig ook helemaal in. We zitten immers met z’n allen veel te veel, dus werken aan statafels of fietsend lezen? Mede door het werk van Erik Scherder wordt er onderzoek gedaan naar de positieve effecten van beweging op het brein. En blijft het beperkt tot de fysieke bibliotheekruimte of gaan we net zoals in Friesland met een mobiele fablab on tour langs andere BiblioNova vestigingen en scholen in de regio.

Zoveel leuke dingen nog meer te bedenken 🙂

Nou weet ik dat je creatieve sessies niet moet beginnen met beperkingen, maar vooral outside the box denken. Toch verwacht ik dat er wel wat kaders zijn zoals tijd, ruimte en financiën. Hoewel ik vind dat bibliotheken meer moeten zijn dan fysieke ruimtes, is het aan de nieuwe bibliotheekorganisatie om te bepalen wat het doel is van de innovaties. Innovaties kunnen ook richten op communityvorming en interactie met bibliotheekgebruikers. Vooral het gebruik maken van de krachten van de diverse doelgroepen lijken me een uitdaging. Het zou toch geweldig zijn indien studenten behulpzaam kunnen zijn met een cursus programmeren voor kinderen of HJO studenten die juridisch spreekuur houden voor buurtgenoten 😉 .

Vandaag is David Lankes in Nederland. Zijn ‘wereldtournee’ heeft als centrale boodschap ‘that our communities should expect outstanding libraries, and we need to continue to prepare outstanding librarians to lead them’. Hij wordt door vakgenoten omschreven als een van de grote denkers over de toekomst van het bibliotheekwerk. Ik weet dat Jack, teamleider van Zuyd Bibliotheek, naar de presentatie van deze bibliotheekgoeroe is. Ik ben benieuwd met welke inzichten hij terugkomt rondom nieuwe vormgeving van het bibliotheekvak.
Het boek van David Lankes – Expect more: Demanding better libraries for today’s complex world is gratis te downloaden.

Judith

Book Bench Great Expectations

was onderdeel van het project Books about Town in London. Aan het einde van zomer 2014 zijn al deze boeken geveild.
De opbrengst is gegaan naar National Literacy Trust.

GreatExpectations

CC-BY Martin Pettitt

Open leerruimtes en de rol van de bibliotheek

Hi Marcel,

Steeds vaker lees ik berichten over het klaslokaal of schoolgebouw van de toekomst. Hoewel mijn leerteam tijdens de Challenge Day van de MLI als één van de weinige nog geloofde in fysieke ontmoetingsruimte in 2030, denk ik echt (nog) niet dat binnen 15 jaar geen schoolgebouwen meer bestaan. Misschien dat de benaming anders wordt, maar volgens mij is ontmoeting wezenlijk voor leren en samenwerken. Dat die nieuwe leeromgeving vol staat met technologie en met veel ruimte voor samenwerkend, actief, zelfgestuurd leren lijkt me voor de handliggend.

Via Wilfred Rubens las ik het artikel Emerging Technologies to Enhance Teaching and Enable Active Learning door Eric Kunnen. Ik vond het mooi om te lezen dat Mary Idema Pew Library van de Grand Valley State University het initiatief heeft genomen om leerruimtes in te richten voor informeel leren.

Net zoals Wilfred vind ik dat deze prachtige omgeving van Grand Valley State University nog erg technologie-gedreven is. Wij hebben op (zeer) kleine schaal ervaring met onze X-lab. Ook het iXperium en andere Edlabs gaan uit van het experimenteren met technologie. Het is belangrijk dat docenten en studenten samen kunnen leren met nieuwe technologie om te gaan en hoe deze didactisch te kunnen inzetten.

Op universiteiten zie ik dat bibliotheken steeds meer initiatieven nemen om de ruimte anders in te inrichten waarbij het flexibel inrichten van zogenaamde open/learning spaces centraal staat, zie ook mijn bezoek aan de Tapijnkazerne. Afgelopen weekend stond in de krant dat de Erasmusuniversiteit 5 km boeken bij het oud papier heeft gezet. De ub moet volgens de bibliothecaris ‘radicaal kiezen voor totale transformatie’. De bibliotheek is de contentmanager, niet meer beheerder van boeken. Het uitlenen van boeken is inmiddels ook bij Zuyd een randverschijnsel aan het worden. Zeker nu de zelfuitleen binnenkort geïntroduceerd wordt.

Graag zou ik voor Zuyd ook een mengeling van deze X-labachtige ruimtes (zoals Pencil vs Pixel) met de open leeromgevingen waar ruimte is voor zelfgestuurd en actief leren maar ook voor de ontmoeting. In tegenstelling tot hbo-bibliotheken (in ieder geval bij Zuyd) hebben universiteitsbibliotheken veel meer ruimte om studenten en onderzoekers verschillende type ontmoetings-/werkruimtes aan te bieden. Buiten de Zuyd-bibliotheekmuren zijn nog ruimtes genoeg waar volgens mij de informatie professional een waardevolle inbreng kan bieden tot de inrichting voor het interactief samenwerken mbv devices voor onze open leeromgevingsruimtes.

librarian

Dat denk ik. Wat vind jij?
Groet,
Judith

Vond ik zojuist in mijn Pcoket (mijn nog te lezen artikelen) nog een Educause-bericht over dit onderwerp: Beyond active learning: transformation of the learning space. Volgens de auteur van het artikel Mark Valenti leven we in een spannende tijd: “What an amazing time to be in education and to be a part of the transformation of the learning space!” Natuurlijk is technologie belangrijke aanjager van deze ontwikkeling. Ook de studenten zijn volgens hem veranderd: “Millennials no longer accepted that model, demanding that education be offered in a space of their choosing, on a schedule of their choosing, and in a style of their choosing.” Hoe kunnen we toch enige structuur bieden maar het leren toch persoonlijk maken? De samenleving vraagt immers om een andere professional, de T-shaped professional.

T-shapedCredit: Developed by IBM (Jim Spohrer, IBM Labs)
and Michigan State University
and modified on March 16, 2015.
Reprinted with permission.

De skills die deze T-shaped student nodig hebben vraagt een nieuwe didactische aanpak die een andersoortige ruimte vereist.

The next generation of learning spaces will take all the characteristics of an active learning environment—flexibility, collaboration, team-based, project-based—and add the capability of creating and making. Project teams will be both interdisciplinary and transdisciplinary and will likely need access to a broad array of technologies. High-speed networks, video-based collaboration, high-resolution visualization, and 3-D printing are but a few of the digital tools that will find their way into the learning space.

Jep. Spannende tijden 🙂

Zuyd projects deserve to be kickstarted!

Beste Judith,

“Wellicht kunnen we een kickstarter-achtige constructie opzetten voor ons Centre of Innovations and Services.” (a.k.a. Proeftuin) zei Miguel van de Laar een aantal weken geleden tegen me. Briljant natuurlijk een crowdfunding systeem waarmee betrokkenen, de regio en wellicht zelfs wel studenten kunnen meebetalen en meegenieten van de innovaties waar studenten mee bezig zijn in onze proeftuin.

Ik weet dat je al eens van kickstarter gehoord hebt, maar om een beeld te geven, het filmpje hieronder is een samenvatting van 2013.  Dit is een filmpje waarop je ziet hoe ik snel door Kickstarter year 2013 loop. Op de site zelf zou je ook nog naar de ‘losse’ projecten kunnen klikken. Zeer inspirerend. Het CIS heeft momenteel de Oculus Rif t al en is daar al mee aan het werk.

Indrukwekkend he! Kijk het gaat me niet om dat soort bedragen en aantallen dat is niet reëel in een Zuyd setting, maar het gaat wel om het principe. Het kan gebruikt worden als een tool om een stukje funding mee te krijgen, maar het kan zeker ook gebruikt worden als tool om te laten zien wat je allemaal voor geweldige dingen doet en gedaan hebt als opleiding, maar zeker ook als student (en zelfs als docent). Tenslotte is het een platform waarbij je als ‘maker van het product’ getriggered wordt om na te denken over hoe je dat product in de markt zet en hoe je het verkoopt. Om nog maar te zwijgen over dat het leuk is om te zien dat je project gesteund wordt en dat het leuk is om projecten van Zuyd te funden.

Het idee is eenvoudig. Studenten en docenten presenteren hun product op de Zuyd crowdfunding site. En ik denk dan aan een Zuydbrede site waarop iedereen zijn projecten kan ‘showen’ en laten ‘funden’. Dit kan zijn:

 • een proeftuinproject ICT,
 • maar ook de operavoorstelling van iArts,
 • of een van de bijzondere onderzoeksprojecten van een van de lectoraten,
 • of de onderwijsverwijsvernieuwende wiskunde bijspijkermethode,
 • of het voorzien van tablets van de digicoach minor van Ankie van de Broek en Chris Kockelkoren,
 • of het informatievaardighedenspel van Jack Pleumeekers en de bibliotheekmensen,
 • of het plaatsen van de XBOX One als onderwijstool in het X-Lab van Irene Custers,
 • of het uitwerken van een van de concepts van de Battle of Concepts van Mark Bertrand,
 • of het wederopstarten van Candyworld bij CM/FM,
 • of het laten komen van Mark Lammers als spreker bij de International Week van IBC,
 • of het uitvoeren van een van de Web en Beyond minor projecten van Jos Maas,
 • of een onderdeel van het weblectures project,
 • of een van de Meetpunt projecten zoals de Virtual Reality Rehabilitation Room,
 • of de funding van een van de start up bedrijfjes waar Ludo Kockelkoren mee bezig is,

(De voorbeelden genoemd zijn allemaal voorbeelden van innovaties die hebben plaatsgevonden, nu plaatsvinden of die in hoofden van collega’s zit –en dus zeker nog gaan plaatsvinden ;)-)

Voorbeelden genoeg en ik doe veel van mijn 1500 collega’s en veel van de 15000 studenten onrecht aan omdat ik hun idee niet noem. Juist daarvoor zou zo’n site ook geweldig zijn. Het is een geweldig platform om jezelf en daarmee ons (Zuyd) naar binnen en buiten toe te profileren.

Judith, zou het niet subliem zijn als de Brian’s van Marketing en Communicatie, de Ralf’s van ICT, de Mark’s en Harry’s vanuit onze Sittardse economische hoek, de Richard’s en Miguel’s van ICT, de Sandra’s en Dominique’s van de lectoraten, de Jossen, Hansen en Dave’s vanuit het Maastrichtse, de Ankie en Marcellen vanuit de Nieuwste Pabo, de Anita’s en Ramon’s vanuit de innovatieve gezondheidszorg, maar ook de Ludo’s en Claudy’s die altijd met ondernemende en excellente studenten zijn bezig geweest gezamenlijk om een dergelijk platform zouden vragen.

Een Zuyd Crowdfunding site, waarop we onze innovatieve projecten en producties kunnen tonen en creatief kunnen laten funden. Met, voor en door studenten, maar zeker ook onze partners (in de regio). Wie durft te vragen? Wie durft te dragen? Het zou zo mooi passen en een aantal van onze vijf Zuyd beloftes vervullen. Ik droom nog even verder, maar hoop door een van onze collega’s of studenten wakker gemaakt te worden met de boodschap: Ja zullen we! Of Ja het is er!

Hopelijk daarover later meer.

Groet Marcel

E-lab Mediacentrum Windesheim

Hoi Marcel,

Je weet dat we al sinds de ZuydPlein-tijd bezig zijn met het initiëren van een X-lab. Dit is een ruimte waar je kunt experimenteren met nieuwe tools, maar ook kennis kunt delen en halen rondom onderwijsontwikkelingen. Bij de faculteit International Business and Communication op de Brusselseweg in Maastricht is vanaf dit studiejaar een X-lab in opbouw. In de nieuwsflits van het I-team heb je kunnen lezen dat 23 oktober de officiële opening plaatsvindt. Het eerste X-lab (of ‘lokaal van de toekomst’, zoals het ook wel eens genoemd wordt) van Zuyd is dan een feit! Bij Windesheim hebben ze al 2 jaar zo’n omgeving, daar wordt het een E-lab genoemd. Een initiatief vanuit het Mediacentrum (=bibliotheek) Windesheim.

In verschillende blogs over de visie van Zuyd Bibliotheek heb ik FabLabs, X-labs genoemd als een concept waar de bibliotheek zich op zou moeten richten. Ook bij het X-lab aan de Brusselseweg is de bibliotheek van Zuyd betrokken, alhoewel ik nog niet precies weet hoe. ICTO-verantwoordelijke van de Brusselseweg en onze bibliothecarissen kunnen eens een virtueel kijkje nemen in het E-lab van Windesheim hoe men daar kennisdeelt via nieuwsberichten en ze hebben ook een heuse E-lab Academy! Bibliothecaris Erik Hulsken heeft regelmatig een gesprek over innovatieve thema’s in het onderwijs via (live!) Google Hangout-sessies. Super toch! Vorige week sprak hij met Chris Kockelkoren 🙂 natuurlijk over Shakespeak (stemmen in de klas) en Serious Gaming.

Pieter Dekkers, de instructional media designer van het MOOC Zuyd Innoveert project was geïnteresseerd in het X-lab van de Brusselseweg. Het X-lab met soortgelijk initiatief als Google Hangout-sessie te verrijken, ziet hij vast wel zitten. Jij ook denk ik. Had jij ook niet een soortgelijk idee? 😉

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: