Zoekresultaten voor visiezuydbibl

Trots #izuyd #visiezuydbibl #zuydin #mooczi #digicoach

Hi Marcel,

Stiekem was ik toch wel een beetje trots op mezelf toen ik Editie Zuyd doorbladerde die gisteren op de deurmat viel. Bij meerdere beschreven projecten heb ik als I-adviseur in mindere of meerdere mate een rol gespeeld šŸ™‚ .

Ten eerste de bijlage over Zuyd Innoveert. In het begin was ik betrokken als expertgroeplid en sinds september ben ik mede-projectleider van het macroproject van jouw faculteit ICT. Door het project MOOCZIĀ ben ik wat dichter bij het onderwijs betrokken, noodzakelijk voor mijn Master Leren en Innoveren. Goed dat de projectmanagers Marcel en Dominique via deze (traditionele) weg aandacht vragen voor micro- en macroprojecten. Het is een mooi programma. Ik hoop dat het delen van de opgedane ervaring en kennis van deze projecten ook binnenkort via Yammer hun weg vinden.
Mijn blogs over Zuyd Innoveert.

Daarna een artikel over Zuyd Bibliotheek. Vorig jaar was ik druk in de weer met het visietraject van de bibliotheek. Nu is onze voormalige I-adviseur Jack hard aan het werk met zijn team om aan deze visie te realiseren. Ik ben nog bij het deelproject rondom auteursrechten betrokken. Mooi die foto van een trotse Jack geflankeerd door de 2 biliothecarissen, Annette en Annerie, waarmee ik het meest heb samengewerkt in mijn functie als bibliothecaris.
Mijn blogs over Visietraject Zuyd Bibliotheek

EZ_ZB

En vervolgens een interview met jou, Ankie en Chris over Serious GamingĀ over de minor Digicoach, the game en Shakespeak. Jullie werden als “voorvechters van ‘het andere lesgeven'” geĆÆntroduceerd šŸ™‚ . Dank voor jullie aandacht voor de I-adviseurs!

Onze blogs over Digicoach, the game

Een beetje (veel) trots was ik wel šŸ™‚ op jullie, op ons, op mezelf.
Dank. Zonder samenwerking lukt het ons I-adviseurs niet om ‘duizend bloemen te laten bloeien’.

Judith

Ze zijn samen aan de slag #VisieZuydBibl

Zoals je weet Marcel heb ik door mijn studie #MLI en mijn werk als mijn projectleider #MOOCZI mijn aandacht wat verlegd.
Begin dit kalenderjaar was ik druk met het visietraject van Zuyd Bibliotheek. Ik heb dat ook op ons blog gedeeld. In mijn laatste blogĀ over het visietraject schreef ik dat ik het visiedocument nog niet kon delen omdat het nog niet geaccordeerd was door het College van Bestuur. Inmiddels is dat gebeurd en is het document besproken in het directeurenoverleg door de nieuwe teamleider: Jack Pleumeekers.

Een van de adviezen was omĀ de functie van teamleider bibliotheek in teĀ vullen voor 1,0 fte om zodoende uitvoering te kunnen geven aan het voorgestelde beleid. En dat is onze voormalige collega en I-adviseur Jack geworden. Vol enthousiasme is aan hij aan de grote uitdaging begonnen waar hij met zijn team voor staan. Lees zijn eigen verhaal op zijn blog.

Voor de komende vier jaar zijn in het visiedocument de onderstaande onderwerpen benoemd om centraal te zetten inĀ het bibliotheekbeleid:

  • verankering met het onderwijs en onderzoek;
  • inbedding van het verwerven en toetsen van informatievaardigheden in curricula;
  • versterking van de ondersteuning van de onderzoeksfunctie, inclusief de ondersteuning van lectoren en promovendi;
  • digitale collectievorming: het uitbouwen van de digitale databanken met de daaraan gekoppelde dienstverlening voor docenten en studenten;
  • professionalisering van de bibliotheek zelf: het nog meer toerusten van de medewerkers op hun nieuwe rol.

Bron: website Zuyd Bibliotheek

Inmiddels is het document verspreid en kan ik het ook op ons blog delen: het complete rapport.

En hiermee komt voorlopig een einde aan mijn ‘bemoeienis’ met Zuyd Bibliotheek. Momenteel worden vele veranderingen ingezet, ook t.a.v. de interne organisatie. Mijn rol, ofwel de rol van de I-adviseur binnen de nieuwe bibliotheekorganisatie is nu nog niet uitgekristalliseerd. Ik maak even pas op de plaats. Maar ze weten mij en ons als I-team te vinden als dat nodig mocht zijn :).

Ik wens alle dierbare bibliotheekcollega’s veel succes met al deze uitdagingen! Be Agile! Be Happy!

?????????????????????????????????????????

afbeelding free download via @GraphicStock

Groet,
Judith

Samen aan de slag #VisieZuydBibl

ZuydBibliotheek

Hoi Marcel,

Zojuist heb ik de laatste rapportages mbt het visietraject van Zuyd Bibliotheek opgestuurd naar ons CvB. Nadat Theo van Bergen, Chris Kuijpers en ik half april het Visiedocument hadden ingeleverd, hebben we nog een tweetal gesprekken met college gevoerd. Dat resulteerde in een versie2.0 waaraan diverse besluiten en actiepunten zijn toegevoegd. Theo en ik kregen nog de opdracht enkele onderwerpen verder uit te werken. Dat hebben we de afgelopen maand gedaan. Het betrof een overdrachtsdocument voor een nieuwe teamleider van de bibliotheek (sollicitatieprocedure loopt), een voorstel om de kunstenbibliotheken (Conservatorium, Toneelacademie, ABK) op te nemen in de Zuyd Bibliotheek familie ;), een notitie om informatievaardigheden samen met het onderwijs beter op de kaart te zetten en (wederom, ik kom er niet van af) een notitie rondom auteursrechten.
Het project is nu afgerond, de meeste Ā collega’s vertrekken binnenkort voor een veelverdiende vakantie, over het vervolg hoor ik wellicht na de zomer meer. Van het CvB? of misschien wel van de nieuwe teamleider van Zuyd Bibiotheek? šŸ™‚

Natuurlijk wil ik dit project ook bloggend afsluiten šŸ™‚ maar een visietraject hoort eigenlijk nooit te stoppen. Je zult als bibliotheek constant alert moeten zijn op veranderingen in de organisatie, in de samenleving en daar je dienstverlening op afstemmen. Het visiedocument dat er nu voor Zuyd Bibliotheek ligt, is niet revolutionair te noemen, maar het sluit aan bij de behoefte van de organisatie. Ik vind het positief dat nu een (toekomstbestendige) visie en missie voor Zuyd Bibliotheek geformuleerd is, daar kan een nieuwe teamleider verder op bouwen.

Persoonlijk zou ik grotere stappen hebben willen maken, maar we hebben binnen Zuyd ook te maken met eenĀ kaderstelling vanuit het ministerie mbt verhouding OP en OOP, dus beheerpersoneel reductie ten gunste van het onderwijs. Binnen Zuyd hebben we gekozen voor 1 Zuyd Bibliotheek en geen opsplitsing in facultaire bibliotheekjes, wij geloven in de kracht van 1 bibliotheekteam die elkaar kan informeren en inspireren. De bibliotheek blijft dus in de ondersteunende hoek zitten.
Naast de opdracht van reductie beheerpersoneel, is er vanuit het onderwijs veel vraag naar ondersteuning van informatieprofessionals. Daar ligt dus een spanningsveld. Vind je net zoalsĀ Pierre Gorissen dat op zijn blog heeft geschreven dat de nieuwe rol van de informatiespecialistenĀ is omĀ veel nauwer samen te werken met onderwijs op het gebied van collectioneren van online onderwijscontent?

de gemiddelde docent heeft niet de tijd, zin of kennis om wijs te worden uit het grote hoeveelheid van commerciĆ«le boeken en bronnen, aangevuld met open educational resources, open tekstboeken en op andere plekken online beschikbaar materiaal. De taak van de informatieprofessional is dan:Ā Ā Pro-actief adviseren over onderwijscontent en helpen bij online zetten van eigen onderwijsmateriaal (o.a. auteursrechtelijke aspecten)

Uiteraard zien en horen wij de behoefte hieraan ook. Maar is het dan de rol van deĀ informatieprofessional om deze dienstverlening aan te bieden en het ook Ā uit te voeren omdat een docent geen tijd, zin of de kennis heeft? Of is de informatieprofessional er om de docent te adviseren zodat zij ook informatiecurators worden en weten hoe de beschikbare technologie hiervoor in te zetten (Lees Jelmer Ever in Onderwijs van de toekomst in Intermediair). Ik geloof meer in het laatste. Als Zuyd 21st century skills belangrijke vaardigheden vindt voor onze studenten, dan zullen zij hierin moeten worden ondergedompeld en gecoacht worden door docenten die deze vaardigheden beheersen.

Een terugkerend onderwerp van gesprek tijdens het visietraject was ook het belang van een fysieke bibliotheek. Hebben we die nog wel nodig als de boeken verdwijnen? Nu Google de rol van de bibliotheek over gaat nemen door eBooks uit te gaan lenen? Ja de uitleenfunctie van de bibliotheek zal gaan verdwijnen. De functie van de bibliotheek als sociale ontmoetingsruimte blijft bestaan, dat kwam ook nadrukkelijk tijdens de interviews gedurende het visietraject naar voren. Toch wordt dan de vraag gesteld of dat dan een bibliotheek moet zijn of dat deze ontmoeting ook plaats kan vinden in een kantine. In de Volkskrant van gisteren stond een opinie van filosoof Paul ter Heyne: ‘De taak van de bibliotheek kunnen we niet aan Google en Bol.com overlaten’Ā 

… zoals vaker voorkomt verwart men doel en middel. Maar als het middel verandert wil dat nog niet zeggen dat het doel ouderwets is geworden en moet verdwijnen, zomin als het overbodig worden van de kurk en de voor conservatie benodigde tannine de behoefte aan een goede wijn heeft doen verdwijnen. Het is alleen de vraag hoe het doel met de nieuwe middelen bereikt kan worden.

Mijn droom? Neem eens een kijkje in de Hunt Library (incl. game-lab!)

Nee zover zijn we nog lang niet binnen Zuyd. Zo’n gebouw is ook niet te realiseren binnen Zuyd alleen, daarvoor zullen we toch samenwerkingspartners in de regio moeten zoeken. Ik denk wel als je zoiets in een stad aanbiedt, de student (en docent) wel wat meters wil afleggen om in zo’n inspirerende omgeving te werken. Dan praten we niet meer over het feit dat de bibliotheekruimte te ver weg is van de plek van waar het onderwijs plaatsvindt, dan vindt het hier plaats!
“You can’t be in this building and not thinking something is happening here”, laten weĀ deze uitspraak van de bibliothecaris van NCSU als inspiratie nemen.
Nog meer inspiratie is te lezen viaĀ The Future of Libraries: Short on Books, Long on Tech, met dank aan Gerard Bierens.

En nu: samen aan de slag!

Judith

Zie ook mijn andere blogs nav het Visietraject Zuyd Bibliotheek.
Voor degene die mij gevraagd hebben het visiedocument te delen: wij wachten nog op een formele accordering van het College van Bestuur.

Trots op Zuyd Bibliotheek #VisieZuydBibl

NominatiesMaatwerkprijs2013

Bron: Zuydnieuws M&C 8 mei 2013

Supertrots ben ik op Zuyd Bibliotheek! Deze week werd de longlist van de genomineerden van de Maatwerkprijs 2013 gepubliceerd. Afgelopen maanden konden alle Zuyderlingen een collega waar ze veel waardering voor hebben, nomineren voor de Maatwerkprijs. Vele zeer goede collega’s worden in de lange lijst genoemd, maar ook 7(!) collega’s van Zuyd Bibliotheek Ć©n het hele team Bibliotheek (een unicum volgens mij).

N.a.v. de interviews die we gehouden hebben, is in het visierapport Zuyd Bibliotheek (dat we momenteel bespreken met het College van Bestuur) opgenomen dat de medewerkers van de bibliotheek een proactievere houding zouden moeten hebben, waardoor de bibliotheek zichtbaarder wordt en nogĀ professionelerĀ overkomt. De bibliotheek werd vaak te bescheiden genoemd.
Nou de bibliotheekcollega’s zijn al goed aan de weg aan het timmeren. Mirjana heeft onlangs als gastblogger geschreven over ‘Bibliothecaris dichter bij de klant’Ā en Annerie en Jill verzorgen interactieve workshops informatievaardighedenĀ mbv Shakespeak (online stemmen). Het werpt zijn vruchten af!

Alle genomineerden feliciteer ik hartelijk met hun nominatie. De jury gaat zich nu beraden. Ik ben benieuwd welke 10 collega’s op de short-list komen. Voor mij heeft team Bibliotheek een streepje voor! En jij natuurlijk! šŸ™‚Ā Want jij staat net zoals ik ook op de longlist.
Dank je wel voor deze waardering aan degene die me genomineerd heeft.

Judith

Zijn de meeste dromen bedrog? #VisieZuydBibl

Hi M, long time no see šŸ˜¦

De laatste dagen heb ik thuisgewerkt om te schrijven aan het visierapport van Zuyd Bibliotheek. Daarom mocht ik van mezelf niet bloggen, ik moest focussen. Maar nu op de vrijdagavond kwam een filmpje via een tweet van Joost Heessels voorbij dat ik even wilde delen.

In het voorwoord van het visierapport heb ik het over de oranjemaand waar begrippen als samen en dromen je om de oren vliegen. Dromen hebben we gedaan tijdens de interviews met onze ‘wat zou je doen met 1 miljoen’-vraag. We hebben mooie dromen voor Zuyd Bibliotheek gehoord, maar er zijn plekken op de wereld waar deze dromen al gerealiseerd zijn.

WOW!

Explore the Hunt Library vanĀ NC State University teĀ North Carolina

Mooi zonnig weekend.
We zien elkaar volgende week wel weer, hĆØ? šŸ™‚
Judith

%d bloggers liken dit: