Zoekresultaten voor popup school

Thema Popup-school met actieve ouderen #gastblog #zuydin

We hebben al eerder een gastblogbijdrage gepubliceerd over de Popup-school met een oproep voor relevante vraagstukken. Die hebben ze nu! Het thema is nu actieve ouderen. Jos Laugs vroeg of hij dit blog nogmaals als platform mocht gebruiken om aandacht te vragen voor dit mooi initiatief. Maar natuurlijk!
2beJAMmed!

activeaging

Zuyd Innoveert heeft een subsidie toegekend aan een project voor de ontwikkeling van een Popup-school, waarin de faculteiten voor de Kunsten, International Business and Communication en Hotelmanagement deelnemen. De Popup-school is een kortdurende leeractiviteit met een ontwerpgericht karakter voor studenten, docenten en direct betrokkenen uit het maatschappelijk veld. De eerste uitvoering vindt plaats in het voorjaar 2015 op een locatie buiten de school.

Een inventarisatie van vraagstukken voor de Popup-school heeft veel interessante thema’s opgeleverd. De participatiemaatschappij met deeleconomie en regionale bevolkingskrimp van de regio met vergrijzing kwamen daarin vaak terug. Het eerste project van de Popup-school moet nieuwswaarde hebben en in een grotere context passen: klein maar met grote impact! De initiatiefgroep Popup-school heeft voor de eerste uitvoering gekozen voor:

Concepten voor sociale betrokkenheid van actieve ouderen

De Popup-school zoekt naar mogelijkheden die ouderen ons te bieden hebben. Talentontwikkeling voor alle leeftijden, van en met elkaar leren, capaciteiten benutten. Met dit thema hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het welbevinden van senioren en het kennisbehoud in de maatschappij. We kennen allemaal senioren die geen weg weten voor hun ruime ervaring en op zoek zijn naar sociale zingeving. Welke mogelijkheden zien zij om actief te blijven en zich nuttig te maken? Hoe versterken ze hun netwerken? Welke bruggen zijn nodig om elkaar te bereiken? Het heersende beeld van ouderen als kostenpost dient omgebogen te worden naar ouderen als bron. De Popup-school richt zich niet primair op het vinden van oplossingen voor problemen als eenzaamheid en mantelzorg, maar op het ontdekken van mogelijkheden van actieve ouderen. Het vraagstuk van de sociale betrokkenheid van actieve ouderen heeft veel dimensies, is urgent en wordt dat alleen maar meer, op alle niveaus, ook globaal.

De bijeenkomsten van de Popup-school maken gebruik van Design Thinking, waarbij vanuit betrokkenheid gewerkt wordt aan inzichten, alternatieven en prototypes voor het gegeven vraagstuk die een bijdrage leveren aan menselijk welbevinden: what’s in it for me!

In welke richting concepten zich ontwikkelen, is nu nog moeilijk te voorspellen. De Popup-school zal het vraagstuk moeten toespitsen op de leerbehoeften van haar deelnemers: belanghebbenden (ouderen en/of organisaties), studenten en docenten. In eerste instantie zoeken we daarvoor sleutelfiguren die richting kunnen geven aan de inperking van het vraagstuk tot een thema waarin we in enkele dagen Popup-school nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen.

Als je suggesties hebt of aanknopingspunten ziet voor sociale betrokkenheid van actieve senioren, horen we die graag!

Initiatiefgroep Popup-school, meer info of reacties:
Jos LaugsJosje van DongenGuy Simons (student)Irmelin HanssenMarije DuijsensSylvia Schoenmakers 

Ilja Klink over de Nederlandse School

dNSHa Marcel,

Vanmorgen was ik op uitnodiging van collega Jos Laugs (Popup-school) aanwezig op de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (Fine Arts & Design in Education) bij een informele bijeenkomst met Ilja Klink.

Ilja Klink (voormalig rector Hyperion Lyceum, zie Tegenlichtuitzending ‘De onderwijzer aan de macht’) is initiatiefneemster en nu directeur van de Nederlandse School. Het was zoals Jos wilde: ‘small and special’. Het was een ontmoeting en kennisuitwisseling met zo’n 15-20 mensen uit verschillende hoeken van Zuyd, van student tot collegelid zat rond de tafel.

In het popcorn-voorstelrondje kreeg ik een beeld van de onderwijsvernieuwers die aanwezig waren: competente rebellen die open willen samenwerken, van elkaar willen leren en bereid zijn hun kennis te delen. Veranderen moet het en wel nu! Ontschotten is nodig, naar buiten toe gericht maar vooral met aandacht voor elkaar. Alles draait om relatie en verbinding, aandacht en betrokkenheid tussen studenten en docenten, tussen studenten onderling, tussen docenten, tussen docenten en management.

Precies waar het bij de Nederlandse School omdraait. dNS is geen opleiding maar een ontwikkeltraject voor bevoegde docenten, zo vertelde Ilja. In anderhalf jaar (800 uur) jezelf ontwikkelen. Je ontvangt geen master diploma maar je bent daarna wel meester-docent 🙂 Het uitgangspunt van dNS is het onderwijs weer teruggeven aan de docent. De docent maakt het verschil in de relatie tot de student, zij zijn een rolmodel. Dit jaar is een pilot gestart met subsidie van het ministerie. Ze bieden 3 programmalijnen aan:

  • Onderzoek. Niet wetenschappelijk onderzoek maar zelfonderzoek.
  • Ontwerpen. Vooral experimenteren om tot onderwijsvernieuwing te komen.
  • Ondernemen. Gericht om de buitenwereld en netwerken. Die expert (supernova) binnen halen en om hulp vragen.

dNS heeft geen eigen onderwijsgebouw, ze komen samen op steeds andere uitdagende plekken: bankgebouw, museum. Er ligt geen curriculum vast, het programma is constant in beweging. Dat is wat anders dan de Master Leren en Innoveren, dit is écht leren en innoveren. Ik ben enthousiast, ik ben een ‘believer’. Na de afronding van de MLI heb ik me voorgenomen me niet meer vast te leggen in een formele opleiding en nee nu ook even niet in een ontwikkeltraject van 800 uur om vervolgens vanuit Maastricht het hele land door te crossen.

Het krachtige van dit concept is om vanuit een opleiding, faculteit of hogeschool met enkele collega’s deel te nemen. Op deze manier de onderwijspioniers van Zuyd te ontwikkelen en zo onderwijsvernieuwing binnen Zuyd een push forward te geven.

De Nederlandse School Pilot from Nederlandse School on Vimeo.

We kregen nog een inspirerende break voorgeschoteld door studenten. Daarover een ander keer meer. Uiteraard heb ik hen om een gastblogje gevraagd. Komt er aan!

Jos vroeg ons om in een mail in een paar zinnen aan te geven wat we meenemen uit deze bijeenkomst.
In ieder geval ben ik weer bevestigd in het feit dat op Zuyd echt mooie dingen gebeuren die breder gedeeld zouden moeten worden zodat meer mensen die er open voor staan er van kunnen leren. Docenten, zo werd gezegd, moeten het ontwikkelproces van studenten kunnen faciliteren. Ik wil het kennisdelen van docenten faciliteren. Voed me maar met mooie Zuyd initiatieven. Ik deel het wel verder via ons Shared2Use of via de gelijknamige rubriek op het blog van het I-team en natuurlijk via de Nieuwsflits. Als kennisdeler verspreid en zaai ik de zaadjes wel zodat die duizend bloemen overal kunnen gaan bloeien.

Ik schreef ruim 3 jaar geleden al een blog over aandacht schenken en citeerde Jim Stolze: “alles wat je aandacht geeft groeit”. Daar draait het om: écht gezien én gehoord worden. Dat willen studenten, en ook docenten. Zo leren en groeien we. Samen.

Groet,
Judith

Think! Act! Share! And Create! Open Call Pop-up school #Zuyd

Wij waren erbij hè Marcel, toen Jos Laugs tijdens de pizza sessie van Zuyd Innoveert zijn idee voor de Pop-up school lanceerde. Samen met Sylvia Schoenmakers heeft hij zijn idee namens de Zuyd faculteiten: Arts Faculty Maastricht & Hotel Management School Maastricht International Business and communication Maastricht, verder uitgewerkt. Hij vroeg mij of ik deze oproep verder wilde verspreiden. Met alle plezier!

Popupschool
Voor een Pop-up school zoeken we relevante vraagstukken van bedrijven en organisaties. Door middel van design thinking gaan we in een interdisciplinair team deze vraagstukken oplossen. Niet alleen maar denken, maar creativiteit met een hands-on mentaliteit. Doen-denken. Slim en simpel.

Pop-up school?
De Pop-up school is een idee van Zuyd. Deelnemers gaan samen op zoek naar slimme ideeën met een duurzaam karakter voor mens en samenleving. In een korte periode van maximaal 5 dagen, gaan we een vraagstuk onderzoeken, analyseren, definiëren, prototypen en testen met een mogelijke follow-up. Deelnemers zijn een mix van studenten, docenten, experts en belang- hebbenden, zoals jij en u. Leeftijd en ervaring zijn geen voorwaarden. Verbinding en diversiteit nemen een centrale plaats in. Een proces dat een andere, nieuwe kijk laat ontstaan. De Pop-up school wordt gestuurd door coaches en is deels bekostigd door Zuyd Hogeschool.

Waarom?
De maatschappij verandert, vraag en aanbod sluiten niet langer op elkaar aan. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal. Samenwerkende, creatieve geesten van uiteenlopende aard en uit verschillende bronnen zijn hiervoor nodig. Als we willen innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal, hebben we mensen nodig uit uiteenlopende sectoren, die willen participeren. Ontdekken, experimenteren, delen en creëren. De Pop-up school biedt zo’n plek. Een informele plek op een atypische locatie, zonder muren of grenzen. Prikkelend en uitdagend. Daarom zoekt het team van de Pop-up school bedrijven en instellingen die deze uitdaging aandurven. Een uitdaging/vraagstuk op maatschappelijk, sociaal, economisch of ecologisch gebied. De Pop-up school is geen olievlek maar een deeltjesversneller.
ANDERS, SNEL EN EFFICIËNT!

Interesse? 
Bel of mail:

Jos Laugs, (06) 14 15 57 11 (Kunsten) jos.laugs@zuyd.nl / Sylvia Schoenmakers, (06) 40 05 83 93 (Lectoraat) sylvia.schoenmakers@zuyd.nl
* Ons idee van de Pop-up school is geselecteerd voor de nationale innovatie-award beroepsonderwijs eind oktober 2014. Snelle reacties zijn daarom zeer welkom.

Bovenstaande tekst in pdf? Zie: opencall 12102014 JL
Succes, Jos en Sylvia!

Groet,
Judith

Zuyd Innoveert. Het waren vier fantastische jaren! #zuydin

Hallo Marcel,

Jammer dat je niet bij de feestelijke afsluiting van het Zuyd Innoveert programma kon zijn. Ook bij deze vijfde en laatste innovatiemiddag was ik present. In de afgelopen jaren heb ik binnen het programma verschillende rollen vervuld. Als expertgroeplid mocht ik vele mooie facultaire (macro)projecten beoordelen en feedback geven op pitches. Ook als innovator heb ik bijgedragen aan twee bijzondere innovatieprojecten waar ik met veel plezier onlosmakelijk aan verbonden blijf. Het MOOCZI-project waar jij als vlaggendrager fungeerde waarin we open en online onderwijs en open educational resources verkenden binnen de faculteit ICT. En het onlangs afgeronde project met FeedbackFruits waarin ik samen met een aantal docenten heb onderzocht of deze applicatie een goede manier is om feedback in het onderwijs te stimuleren. Dit project hebben ik samen met Jan Hein Gooszen van FeedbackFruits en collega Chris Kockelkoren ook gepresenteerd op de Zuyd Innoveert Markt tijdens deze innovatiemiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast waren wij bij de lekkere pizzasessies en was ik betrokken bij de Pop-Up School.

Van al deze bijeenkomsten en de lerende audits heb ik veel geleerd. Vooral dat innovaties heeeeeel langzaam gaan. Het veeeeeeel tijd kost en dat het voor docenten heel lastig is om dit naast al hun docententaken uit te voeren. Maar als je er dan mee bezig bent, komt er zo veel enthousiasme, passie, inspiratie en energie naar boven borrelen. Heerlijk om hier mee bezig te zijn.

Klik op de afbeelding om het jaarboekje te bekijken

Eerlijk is eerlijk. Innoveren is soms ook wel frustrerend. De bureaucratie van uren schrijven en verantwoorden. Pfff die kan me gestolen worden. Ook vond ik zeker in de beginjaren de aanvraagprocedure erg omvangrijk. Later zag ik in dat de intensieve begeleiding van het programmamanagement ook zeker zinvol was. Voor de kleinere microprojecten (in de begintijd van het programma) had ik docenten meer snelheid in procedure en innovation-failures toegewenst.

Misschien ben ik te braaf en probeer ik me te veel aan de regels te houden. Ik moet wellicht de wijze woorden van Wim Gijseleaers uit het laatste innovatieboekje me ter harte nemen.

Mijn advies is: laat stoplichten zoals accreditaties, visitaties en jaarverslagen, de innovatiekracht die je net hebt aangeboord niet stilleggen. Ons doel is jonge mensen helpen ontwikkelen. En om dit doel te bereiken moet je soms de regels doorbreken.

Wim sprak, net als Daan Roosegaarde die ook bij de kick off van het programma aanwezig was, tijdens de innovatiemiddag 12 oktober vele wijze en herkenbare woorden. Daan liet ons verwonderen aan zijn landscapes of the future. Prachtig hoe hij, door gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen, wonderschone ontwerpen creëert. Kern van zijn verhaal voor mij was:

Innovatie is nieuwe verbindingen maken. Verbeelding centraal stellen Samen maken. Je moet ook leren wat je wel en niet kan.

Wim sprak over anderen of nee O? … veranderen 🙂 Aan de hand van onderzoeken en eigen ervaringen vertelde hij ons dat de sleutel om te innoveren niet bij allerlei methoden ligt maar bij mensen. De kern van zijn verhaal was voor mij:

Verandertraject moet je laten gaan. Mensen laten onderzoeken. Loslaten. Niet te veel sturen. Dat komt veranderprocessen ten goede.

Deze twee presentaties heb ik ook in tweets samengevat, zie hiervoor mijn Storify van deze middag.

En gelukkige hebben we naast de boekjes dit blog nog 🙂 Behalve dit blog over het afsluitende ‘Naar de finish’ bijeenkomst heb ik ook over de andere innovatiemiddagen geblogd in de periode 2013-2016

Prachtige middagen vol inspirerende sprekers.

Het was een feestelijke afsluiting van vier mooie jaren. Dank. Heel veel dank aan de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink. Zonder jullie expertise en energie was het programma nooit in deze vorm (met zoveel aandacht voor feedback en leren van elkaar) uitgevoerd. Mooi dat het programma zelf ook lerend was en dat gedurende de jaren ook verbeteringen zijn aangebracht.
Zuyd Innoveert maakte de Zuyd wereld mooier!

Judith

Doen-Denken-Bloggen

Ha Marcel,

Je weet dat ik naast ons duoblog ook zo nu en dan wat berichten plaats op het blog van het I-team en op het MOOCZI-blog waar ik publiceer over open en online onderwijs. Sinds dit studiejaar ben ik betrokken bij de initiatiefgroep Community van Communities en ook op het blog van deze groep schrijf en zoek ik naar wat we bij Zuyd verstaan onder communities.

pop-up-school

 

Aan dit lijstje komt er nog één bij. Onlangs ben ik door Jos Laugs gevraagd of ik ook voor de Pop-up school met enige regelmaat een blogbericht wil schrijven. Leuk! Natuurlijk doe ik dat! Vooral ook omdat ik de Pop-Up School en de initiatiefnemers een warm hart toedraag. Al vaker hebben we op ons blog aandacht besteed aan de Pop-Up School.

Ik ben nu toegevoegd aan het rijtje DoenDenkers en presenteer me daar als edublogger | kennisdeler | verbinder en verwijs uiteraard naar ons duoblog 🙂

en schrijf ik:

Op 2beJAMmed bespreek ik regelmatig mijn belevenissen uit de wereld van leren en innoveren. Ik reflecteer op wat ik doen, ik stel kritische vragen richting het onderwijs en ik deel tips rondom het gebruik van leertechnologieën, met name social media tools. Ik schrijf vanuit de kernwaarden waar het volgens mij in het leven en dus ook bij het leren en werken om draait: vertrouwen, plezier, verbinden, samen, open, delen en doen. Waarden die ik ook herken in de Pop-Up School. Ik was erbij toen het eerste zaadje van de pop-up school werd geplant. Ik zag het groeien en tot bloei komen. Als blogger zal ik meehelpen deze zaadjes verder te verspreiden: Laat die duizend bloemen maar overal bloeien dan wel ‘pop-uppen’!

En vandaag is mijn eerste blog bericht Creatief gepubliceerd. Ik vond namelijk dat op de videowall van de Pop-Up School de prachtige How Are You Intelligent video van Sir Ken Robinson niet mocht ontbreken.

Judith

 

%d bloggers liken dit: