Zoekresultaten voor pizza sessie

Think! Act! Share! And Create! Open Call Pop-up school #Zuyd

Wij waren erbij hè Marcel, toen Jos Laugs tijdens de pizza sessie van Zuyd Innoveert zijn idee voor de Pop-up school lanceerde. Samen met Sylvia Schoenmakers heeft hij zijn idee namens de Zuyd faculteiten: Arts Faculty Maastricht & Hotel Management School Maastricht International Business and communication Maastricht, verder uitgewerkt. Hij vroeg mij of ik deze oproep verder wilde verspreiden. Met alle plezier!

Popupschool
Voor een Pop-up school zoeken we relevante vraagstukken van bedrijven en organisaties. Door middel van design thinking gaan we in een interdisciplinair team deze vraagstukken oplossen. Niet alleen maar denken, maar creativiteit met een hands-on mentaliteit. Doen-denken. Slim en simpel.

Pop-up school?
De Pop-up school is een idee van Zuyd. Deelnemers gaan samen op zoek naar slimme ideeën met een duurzaam karakter voor mens en samenleving. In een korte periode van maximaal 5 dagen, gaan we een vraagstuk onderzoeken, analyseren, definiëren, prototypen en testen met een mogelijke follow-up. Deelnemers zijn een mix van studenten, docenten, experts en belang- hebbenden, zoals jij en u. Leeftijd en ervaring zijn geen voorwaarden. Verbinding en diversiteit nemen een centrale plaats in. Een proces dat een andere, nieuwe kijk laat ontstaan. De Pop-up school wordt gestuurd door coaches en is deels bekostigd door Zuyd Hogeschool.

Waarom?
De maatschappij verandert, vraag en aanbod sluiten niet langer op elkaar aan. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal. Samenwerkende, creatieve geesten van uiteenlopende aard en uit verschillende bronnen zijn hiervoor nodig. Als we willen innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal, hebben we mensen nodig uit uiteenlopende sectoren, die willen participeren. Ontdekken, experimenteren, delen en creëren. De Pop-up school biedt zo’n plek. Een informele plek op een atypische locatie, zonder muren of grenzen. Prikkelend en uitdagend. Daarom zoekt het team van de Pop-up school bedrijven en instellingen die deze uitdaging aandurven. Een uitdaging/vraagstuk op maatschappelijk, sociaal, economisch of ecologisch gebied. De Pop-up school is geen olievlek maar een deeltjesversneller.
ANDERS, SNEL EN EFFICIËNT!

Interesse? 
Bel of mail:

Jos Laugs, (06) 14 15 57 11 (Kunsten) jos.laugs@zuyd.nl / Sylvia Schoenmakers, (06) 40 05 83 93 (Lectoraat) sylvia.schoenmakers@zuyd.nl
* Ons idee van de Pop-up school is geselecteerd voor de nationale innovatie-award beroepsonderwijs eind oktober 2014. Snelle reacties zijn daarom zeer welkom.

Bovenstaande tekst in pdf? Zie: opencall 12102014 JL
Succes, Jos en Sylvia!

Groet,
Judith

Zuyd Innoveert. Het waren vier fantastische jaren! #zuydin

Hallo Marcel,

Jammer dat je niet bij de feestelijke afsluiting van het Zuyd Innoveert programma kon zijn. Ook bij deze vijfde en laatste innovatiemiddag was ik present. In de afgelopen jaren heb ik binnen het programma verschillende rollen vervuld. Als expertgroeplid mocht ik vele mooie facultaire (macro)projecten beoordelen en feedback geven op pitches. Ook als innovator heb ik bijgedragen aan twee bijzondere innovatieprojecten waar ik met veel plezier onlosmakelijk aan verbonden blijf. Het MOOCZI-project waar jij als vlaggendrager fungeerde waarin we open en online onderwijs en open educational resources verkenden binnen de faculteit ICT. En het onlangs afgeronde project met FeedbackFruits waarin ik samen met een aantal docenten heb onderzocht of deze applicatie een goede manier is om feedback in het onderwijs te stimuleren. Dit project hebben ik samen met Jan Hein Gooszen van FeedbackFruits en collega Chris Kockelkoren ook gepresenteerd op de Zuyd Innoveert Markt tijdens deze innovatiemiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast waren wij bij de lekkere pizzasessies en was ik betrokken bij de Pop-Up School.

Van al deze bijeenkomsten en de lerende audits heb ik veel geleerd. Vooral dat innovaties heeeeeel langzaam gaan. Het veeeeeeel tijd kost en dat het voor docenten heel lastig is om dit naast al hun docententaken uit te voeren. Maar als je er dan mee bezig bent, komt er zo veel enthousiasme, passie, inspiratie en energie naar boven borrelen. Heerlijk om hier mee bezig te zijn.

Klik op de afbeelding om het jaarboekje te bekijken

Eerlijk is eerlijk. Innoveren is soms ook wel frustrerend. De bureaucratie van uren schrijven en verantwoorden. Pfff die kan me gestolen worden. Ook vond ik zeker in de beginjaren de aanvraagprocedure erg omvangrijk. Later zag ik in dat de intensieve begeleiding van het programmamanagement ook zeker zinvol was. Voor de kleinere microprojecten (in de begintijd van het programma) had ik docenten meer snelheid in procedure en innovation-failures toegewenst.

Misschien ben ik te braaf en probeer ik me te veel aan de regels te houden. Ik moet wellicht de wijze woorden van Wim Gijseleaers uit het laatste innovatieboekje me ter harte nemen.

Mijn advies is: laat stoplichten zoals accreditaties, visitaties en jaarverslagen, de innovatiekracht die je net hebt aangeboord niet stilleggen. Ons doel is jonge mensen helpen ontwikkelen. En om dit doel te bereiken moet je soms de regels doorbreken.

Wim sprak, net als Daan Roosegaarde die ook bij de kick off van het programma aanwezig was, tijdens de innovatiemiddag 12 oktober vele wijze en herkenbare woorden. Daan liet ons verwonderen aan zijn landscapes of the future. Prachtig hoe hij, door gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen, wonderschone ontwerpen creëert. Kern van zijn verhaal voor mij was:

Innovatie is nieuwe verbindingen maken. Verbeelding centraal stellen Samen maken. Je moet ook leren wat je wel en niet kan.

Wim sprak over anderen of nee O? … veranderen 🙂 Aan de hand van onderzoeken en eigen ervaringen vertelde hij ons dat de sleutel om te innoveren niet bij allerlei methoden ligt maar bij mensen. De kern van zijn verhaal was voor mij:

Verandertraject moet je laten gaan. Mensen laten onderzoeken. Loslaten. Niet te veel sturen. Dat komt veranderprocessen ten goede.

Deze twee presentaties heb ik ook in tweets samengevat, zie hiervoor mijn Storify van deze middag.

En gelukkige hebben we naast de boekjes dit blog nog 🙂 Behalve dit blog over het afsluitende ‘Naar de finish’ bijeenkomst heb ik ook over de andere innovatiemiddagen geblogd in de periode 2013-2016

Prachtige middagen vol inspirerende sprekers.

Het was een feestelijke afsluiting van vier mooie jaren. Dank. Heel veel dank aan de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink. Zonder jullie expertise en energie was het programma nooit in deze vorm (met zoveel aandacht voor feedback en leren van elkaar) uitgevoerd. Mooi dat het programma zelf ook lerend was en dat gedurende de jaren ook verbeteringen zijn aangebracht.
Zuyd Innoveert maakte de Zuyd wereld mooier!

Judith

Docententeams ondersteunen bij ontwerpen onderwijs

Ha Marcel,

Deze maand heeft SIG Blended Blearning een seminar georganiseerd met als thema het faciliteren van docenten(teams) bij blended learning. Op de SURF website zijn alle presentaties te bekijken en te lezen. Jeroen Bottema van hogeschool Inholland heeft op zijn blog Leervak over 3 (hier, hier en hier) van de 5 presentaties (van hogescholen en universiteiten) uitgebreid geblogd. Veel van wat ik lees, herken ik uit eigen ervaring en onderzoek.

Ook bij Zuyd staat het ontwerpen van (blended) onderwijs op de agenda. Zo zitten we midden in een aanbestedingstraject voor een LMS dat de kern gaat vormen van onze digitale leeromgeving. De pilots flexibilisering van Zuyd Professional zet docententeams aan het denken/werk over het blended maken van hun onderwijs. Het lectoraat technologie-ondersteund leren heeft een ontwerpmodel blended onderwijs beschreven. Een programma ‘succesvol studeren’ gaat docententeams helpen bij curriculumontwikkeling.
Met mijn 2 collega’s van het I-team zitten wij sinds kort in het cluster Onderwijskundige Ondersteuning van de Dienst Onderwijs en Onderzoek. Ons cluster is bij al bovenstaande initiatieven nadrukkelijk betrokken.

Uit al deze lessons learned zie ik onderstaande factoren veelal terug in alle presentaties:

 • Implementatie van blended learning kan op verschillende manieren aangepakt worden: top down of bottum-up, centraal of decentraal, verplichtend of vrijblijvend. Geen van de manieren is dé road to success. Een mix van deze aanpakken is meestal de praktijk. Een duidelijke visie op blended learning is daarbij wel voorwaardelijk.
 • Geef implementatietrajecten (op het nu gaat om LMS of Blended Learning) vanauit management tijd en aandacht. Ga ook als teamleider het gesprek aan met docenten over ontwikkelingsbehoefte op het gebied van blended learning en biedt professionalisering cq ondersteuning.
 • Er is behoefte aan maatwerk: op opleidingsniveau, faculteitsniveau en docentniveau. Dat betekent flexibele, snelle en laagdrempelige ondersteuning (denk aan learning on the job, workshops, online cursussen, 1 op 1, it-support) die docenten kunnen begeleiden bij het ontwerpen van onderwijs, maar ook kunnen ontzorgen. Dit vraagt om onderwijskundige professionals met brede kennis van ontwerpen van onderwijs. Zo’n learning designer is een duizendpoot (zie ook mijn blog over accidental instructional designer). Zo’n ontwerper is een leraar, een inspirator, een procesbegeleider, een expert volgens TPACK, een adviseur die afwegingen maakt op basis van de ontwikkeling waar het docententeam zich bevindt en een bruggenbouwer. (jaja)
 • Leren door te doen! Laat voorbeelden zien. Kopieer en doe na.
 • Kennisdeling en communitybuilding is cruciaal, hoewel je daar niet alle docenten mee zult bereiken. Zet daarom in op een diversiteit van kennisdeelactiviteiten, online en f2f. In teamvergaderingen, events, studiedagen, nieuwsbrief, pizzasessies, FAQ’s. Communiceer en enthousiasmeer!
 • Verweef professionalisering op het terrein van blended learning in een generieke visie en aanpak op docentprofessionalisering. (BKO, BKE, BDB). Organiseer verschillende typen scholingsactiviteiten.
 • Benoemde knelpunten bij docenten blijven: tijdsinvestering, what’s in it for me? en digitale competenties.
 • Betrek studenten bij implementatie, ondersteuning en evaluatie.

Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar randvoorwaarden voor succesvol implementeren van blended learning. Deze komen overeen, zoals onderstaand plaatje laat zien met het 6-factoren model voor learning-enriched schools van Michael Fullan.

Alle bovengenoemde succesfactoren sluiten aan op diverse analyses die binnen Zuyd hebben plaatsgevonden. Voor duurzame implementatie is een heldere centrale visie op leren nodig, met ruimte voor opleidingen/faculteiten om binnen de gestelde kaders eigen invulling te geven aan het begrip blended learning, en daarbij voor de implementatie een haalbaar tijdspad te koppelen. (ICT-) docentprofessionalisering is daarbij cruciaal net zoals tijd om te leren, ondersteuning van docenten en delen van kennis en ervaring. Met het nieuwe cluster Onderwijskundige Ondersteuning werken we samen met de 3 onderwijslectoraten van Zuyd om daarmee ‘evidence-informed’ denken en werken te borgen.

Zoals ik schreef in het blog The Accidental Instructional Designer kan een ontwerpmodel helpen bij het spreken van een gezamenlijke taal. De gepresenteerde ontwerpmodellen/stappenplannen die ik zag komen veelal overeen met het veelgebruikte ADDIE-model (Analysis Design Development Implementation Evaluation).

In de presentatie ‘ontwerp je eigen blend‘ stonden heldere ontwerpvragen geformuleerd:

 • Wat moet de student leren?
 • Hoe meet je of de student dit geleerd heeft?
 • Wat moet de student doen om dit te leren?
 • Wat heeft de student daarvoor nodig?
 • Hoe weet de student (en docent) hoe hij ervoor staat?
 • Welke werkvorm past hierbij?
 • Welke tool past hierbij?
 • Check, check, dubbelcheck…

Als ik deze koppel aan de ontwerpvragen uit mijn vorig blog dan hebben we, denk ik, een mooi startpunt voor ons onderwijskundig ondersteuning- en advieswerk.

Warme groeten,
Judith

Meer lezen over ontwerpen Blended Learning? Zie mijn boekenkast!

Volop in beweging! Zuydbrede Innovatiemiddag #zuydin

Hi Marcel,

Jammer dat je er niet bij kon zijn bij het feestje van driejarige Zuyd Innoveert. De programmamanagers Dominique Slijsmans en Marcel van der Klink hadden een mooi programma samengesteld dat voor veel meer Zuyderlingen de moeite waard zou zijn geweest. De bijeenkomst werd geopend door Dominique die CvB-lid Kitty Kwakman het mooi vormgegeven boekje overhandigde met een overzicht van de macro, micro en zuydbrede projecten van het tweede jaar Zuyd Innoveert. Herkenbaar om de leerresultaten van de innovators te lezen: innoveren kost tijd, en samenwerken ook, zeker als het interfacultair is. Innoveren is ook lastig, zeker in een lopende organisatie waar de ‘winkel’ ook gewoon moet blijven draaien. Organisatorische kaders en bureaucratie belemmeren vaak het proces. Innoveren draait om mind-sets van mensen en gaat in baby-stapjes. Deze ervaringen werden ondersteund door de 2 presentaties, van Marjolein ten Hoonte en Paul Smit.

Marjolein ten Hoonte – Arbeidsmarkt : de toekomst van het werk

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland gaf ons inkijkje in de veranderende wereld en de invloed hiervan op de arbeidsmarkt. Waar gaat het heen met de wereld?, wat betekent dat voor arbeid?, en welke stappen moeten we de komende 50 jaar zetten? Er is veel aan de gang op het gebied van demografie, technologie, globalisering en duurzaamheid. Organisaties moeten rekening houden met ontwrichtende krachten (onderstaande punten heeft ze uit de Future work skills 2020, las ik bij de bronvermelding op haar slide):

 • een ouder beroepsbevolking zal langer leven en zal later in het leven met pensioen gaan;
 • slimme machines en systemen zullen arbeidskrachten vervangen en samen met de werknemers de werkvloer bevolken;
 • onze data-interactie zal toenemen en alles wordt programmeerbaar;
 • een nieuw multimedia ecosysteem zorgt ervoor dat we anders met elkaar zullen gaan communiceren;
 • met behulp van nieuwe technologie en sociale media zullen nieuwe organisatievormen ontstaan;
 • een verbonden wereld zorgt ervoor dat diversiteit en wendbaarheid doordringen tot de kern van het primair organisatieproces.

Het is lastig voor 45+ om zich staande te houden in deze VUCA-world. Omdat “45+ groot geworden is in de oude wereld van het vaste contract voor onbepaalde tijd, en nu werkzoekend in een tijd waarin de oude verworvenheden niet meer van vanzelfsprekend zijn”. Dat vraagt om een transformatie, dat is moeilijk. Zie ook onderstaand fragment van Tegenlicht waarin zij dit toelicht.

tegenlicht-aflevering-marjolein-ten-hoonte

Zie meer fragmenten van deze Tegenlicht – uitzending

De toekomstige wereld heeft andere type leiders nodig die op zoek gaan naar talenten van medewerkers. Die hun medewerkers ondersteunen in deze veranderende wereld. Voor mensen op de arbeidsmarkt zijn onderstaande vaardigheden cruciaal (uit hetzelfde eerder genoemde rapport Future work skills 2020):

 • kritisch denken
 • sociale intelligentie
 • innovatief denken
 • omgaan met cultuur
 • toepassen van IT
 • multidisciplinair denken
 • denken als een ontwerper
 • metacognitie
 • tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken

Ik zie veel overeenkomsten met 21st century skills 🙂

Het was een vlotte boeiende spreekster. Goed verhaal.

Vervolgens kon ik kiezen uit 5 workshops van Zuyd Innoveert projecten

 1. Evelien van Limbeek en Albine Moser verzorgden de workshop Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) in de Academie Verloskunde en de faculteit Gezondheidszorg;
 2. Eric van de Luytgaarden de workshop Proactivia business game: een workshop over inspelen op problemen en bijsturen van projecten;
 3. Inge van Putten gaf een kijkje in de keuken hoe het is om een project aan te vragen, dit werd gedaan aan de hand van een vraaggesprek waarin Inge vertelde over haar ervaringen en voorbereiding op de ZIP-sessie het het traject dat zij daarbij heeft doorlopen;
 4. Er was een workshop Interdisciplinaire learning community OTC, waarin getoond werd hoe aan geïntegreerd onderwijs binnen de opleiding OTC vorm wordt gegeven gezien de integratie van complexe oriëntaalse talen met cultuur en zakelijke kennis;
 5. Last but not least presenterden Jos Laugs en Karin Dols een workshop over de pop-up-school.

Ik had wel zin in iets anders 🙂

zininietsanders

We kregen van Karin enkele (bekende 🙂 )creatieve werkvormen. Daarna vertelde zij en Jos meer over het eerste jaar van de pop-up school. Zij werken volgens de TASC-methode: Think, Act, Share and Create. Dit is een combinatie van people centered designthinking en creative problemsolving.

TASC

 

Zie meer over deze aanpak op hun website www.popup-school.com. Ik moest bij dit verhaal wel erg denken aan de U-theory van Otto Scharmer waarin eigenlijk hetzelfde proces doorlopen wordt. Deze theorie richt zich op complexe veranderingen (wicked problems) waarbij het verleden niet meer gekopieerd kan worden als basis voor de toekomst. De vaardigheden luisteren, spreken en zien, vormen een belangrijk beginpunt voor veranderingen.

Wij waren erbij tijdens de pizza-sessie waar Jos zijn eerste ideeën over een pop-up school deelde. Mooi om te zien dat dit een succesvol project is geworden. Zelfs zo dat het nu op eigen benen gaat staan. Ze zijn zoekende naar funding en (vloeibare) organisatievormen. Misschien dat de uitgangspunten van easycratie hen verder kunnen helpen?

 

Het laatste programma-onderdeel werd gevuld door Paul Smit, een filosoof en cabaretier.

Paul Smit – de 7 Supercompetenties

Volgens de folder die hij na afloop uitdeelde, werd “in een luchtig, energiek en humoristisch optreden de 7 Supercompetenties belicht. Diverse tips, wijsheden en herkenbare gedragspatronen worden afgewisseld met veel humor, stukjes mentalisme en imitaties”.  Hierin kon ik de 7 supercompetenties nog eens nalezen, want ik begreep dat wij maar maximaal 3 dingen van een les kunnen onthouden 😉 (Goed dat ik aantekeningen heb gemaakt en nu blog, kan ik toch iets meer onthouden). De 7 zijn:

 1. van oordelen naar analyseren
 2. van onbewust naar bewust
 3. van forceren naar verbinden
 4. van praten naar communiceren
 5. van verkramping naar verlichting
 6. van rationeel naar intuïtief
 7. van sleur naar passie

We zien de wereld door onze eigen bril (supercompetentie 1) en zo beschrijf ik ook mijn beleving van deze middag en het optreden van Paul Smit. Ik besef dat dit mijn beeld is en dat ik anderen nodig heb om beelden en visies die ik heb aan te scherpen of bij te stellen. Hij liet ons met vele leuke (voor mij veelal bekende) plaatjes en video’s zien dat we 99% van ons handelen/gedrag onbewust is. Daarom is veranderen ook zo lastig want dat betekent loslaten van vaste patronen. Iets wat deze rugbyspeler briljant doet!

Je brein heeft tijd nodig om nieuwe patronen te vormen, dat betekent ook herhalen herhalen. Ons brein is per definitie lui. Routine kost het brein de minste energie. Je kunt het brein door ‘priming’ beïnvloeden, zoals dat bij marketing of keepers bij strafschoppen wordt toegepast.
Ik vond zijn rolbevestigende man-vrouw grapjes op een gegeven  moment niet meer leuk. Ik snap heus wel dat er een verschil is de werking van het brein tussen mannen en vrouwen, maar hij stelde het op een gegeven moment wel erg zwart-wit. Toen was hij me even kwijt.
Het was een leuke performance (hij deed Axl van Guns N’ Roses goed na), zijn geheugentraining-prestatie indrukwekkend. Zijn belangrijkste boodschap was volgens mij dat innoveren een moeilijk proces is voor ons brein. Dat passie, verbinding, vertrouwen, open staan voor anderen belangrijke gedragselementen zijn voor creatief en innovatief proces. En ik denk dat ook. Hij geloofde niet zo dat technologie in dit proces wellicht versterkend kan werken. Ik denk dat hij op dat punt een beetje last heeft van een tunnelvisie. Of ik misschien wel? 🙂

Kortom een leuke inspirerende middag met leuke mensen. Jammer dat ik niet zoveel tijd had om mee te borrelen.
En wie weet sta ik er volgend jaar ook wel, want ik ga volgende week donderdag pitchen voor een Zuyd(breed) Innoveert project!

Judith

Creativiteit zit tussen mensen. Innoveren kan je niet alleen. Zuyd Innoveert. #ZuydIn

Goedemorgen Marcel,

Je hebt al een mooie introductie geschreven over de pizzasessie van Zuyd Innoveert. Het was inderdaad een inspirerende bijeenkomst. Ik vond het zo leuk nieuwe Zuyderlingen te ontmoeten. Ik loop al heel wat jaren rond en ken vele collega’s, maar de meeste van onze ‘pizza’-vrienden kende ik nog niet.

pizza1

We hebben al vaker over het programma Zuyd Innoveert geblogd, we zijn er immers allebei vanaf het begin bij betrokken.
Zuyd Innoveert is nu formeel een jaar bezig. Er zijn nog 3 jaren te gaan. Binnen het programma zijn per jaar financiële middelen beschikbaar voor 10 microprojecten [interne Infonetlink] die individuele medewerkers kunnen aanvragen, en de 10 macroprojecten [interne Infonetlink] op faculteitsniveau. En jij bedacht dat het toch eigenlijk ook mogelijk moest zijn over de faculteiten heen te innoveren 🙂 Vandaar deze pizzasessie! Volgend jaar is er ruimte voor 3 Zuydbrede innovatieprojecten.

Na een kenningsmakingsronde kwamen de ideeën en de problemen op tafel.

 1. Studenten die onderzoek moeten verrichten hebben veel moeite met het vinden van respondenten. De Zuyd-community biedt een interessante pool …. “bij Zuyd word je verwend met een goede respondent” 😉
 2. Pop up school. Problemen oplossen door creatieve input.
 3. Samenwerking om complexe problemen op te lossen.  Zoals een hackaton.
 4. Interprofessioneel samenwerken op het gebied WMO
 5. Gamification. Evoke. Het goede doelen gevoel.
 6. Crowdfunding – kickstarter Zuyd
 7. Projecten en diensten van LevenLangLeren beter vermarkten
 8. Trends die studenten tijdens stage zien verzamelen. Coolhunting
 9. Gezamenlijke MOOC met thema Ondernemerschap
 10. Living lab – samenwerken met studenten in leerbedrijf
 11. Leergang digitale didactiek

Al pratende kwamen 2 initiatieven bovendrijven waar meerdere ideeën op aan konden sluiten.
Een vervolgafspraak is gemaakt. Het programma eist een projectvoorstel met benoemen van resultaten en het duiden van het innovatieve karakter.

Wat mij opviel is dat de term ‘ontschotting”; meer samenwerking tussen faculteiten, vaak viel. De aanwezige hadden wilden heel graag met elkaar samenwerken maar liepen tegen barrières als aan als roosters en examenreglementen.
Ook samenwerken met studenten als gelijkwaardige partners (niet pamperen) kwam vaker ter sprake. Studenten een levensechte context bieden.  Dat past natuurlijk allemaal prima in de Zuydbelofte ‘leren in communities’. Jim Diers werd genoemd als inspiratiebron voor community building.

Jim Diers zegt: act! Wacht niet af maar doe iets!

“We moeten meer kennisdelen”

Hoe vaak hoor ik dit niet. Ook tijdens de pizzasessie weer. Het was heel tof om te horen dat onze Nieuwsflits I for You, de informatiebron is voor de collega’s. Ik ‘kennisdeel’ gelukkig niet voor niets 🙂 . Kennis delen begint bij jezelf. Kennis delen is actie, daar hoort geen passieve houding bij. Dus kom in beweging! Zoals Gijs van Wulven [VOORT-innovatiemethode] zegt: ‘om te innoveren moet je patronen doorbreken’. Dat kunnen we samen.

Zo’n kennisdeel-pizzasessie is heerlijk, maar ook de beschikbare technologie kunnen we gebruiken om meer kennis te delen en samen te leren en innoveren. We hebben afgesproken om elkaar niet te mailen maar alles te delen via de Zuyd Innoveert Yammer groep. Iedereen wordt uitgenodigd een kijkje te nemen. Immers: innoveren kan je niet alleen. En creativiteit zit tussen mensen, niet in mensen.

pizza2Het was lekker werken!

Judith

 

%d bloggers liken dit: