Zoekresultaten voor blogkermis

Online Kennisdelen #blogkermis #losmakers

Hi Marcel,

In het voorjaar heb ik meegedaan aan een blogkermis over Social Learning georganiseerd door @joitskehulsebosch. Nu heeft een andere ‘losmaker‘ @jokeva (Joke van Alten) het initatief genomen voor een blogkermis over ander thema waar ik zo in geloof: Online Kennisdelen.

Het onderwerp is: hoe deel jij online jouw kennis en ervaringen? We hebben het allemaal over het belang van DoenDenkenDelen en kennisdelen, ook online, maar wie doet het nu werkelijk? En als je het niet doet, waarom doe je het dan niet? En als je het wel doet, op welke manier dan en wat is het effect? Of misschien zie je om je heen mooie voorbeelden van organisaties die online kennisdelen faciliteren.

Wat is een blogkermis ook al weer?
Een blogkermis (of blog carnival) is een verzameling postings rond een thema met als doel een aantal bloggers bij elkaar te brengen. Iemand start een onderwerp, en daarop wordt door verschillende bloggers binnen een bepaalde tijd geantwoord in de vorm van een posting. Meestal met link naar die originele oproep, en na verloop van tijd worden de postings verzameld in een overzicht.

img_2751

En uiteraard weer dit plaatje bij de blogkermis 🙂

Het was in het jaar 2009 dat ik Helene Blowers, bekend van Library Things, zag en hoorde tijdens U game U learn. Social media was in opkomst. Het intrigeerde me. Ik was in die tijd part-time bibliothecaris en part-time ICTO-adviseur bij een hogeronderwijsinstelling in het ‘Zuyden’ van het land. Opsporen van informatie en dat delen deed ik al als bibliothecaris, zoeken en delen zat en zit in mijn genen. Wist ik in de jaren 80 waar mijn klanten (docenten en studenten) mee bezig waren dan attendeerde ik hen met een kopieetje van een tijdschriftartikel of aankondiging van een nieuw boek in hun postvak. Ik zag wel dat dit met web2.0 ook anders kon.

Het organisatieonderdeel waar het ICTO-team en de bibliotheek bij hoorden was gericht op leren en innoveren en kennisdelen in netwerken. Wij experimenteerden met een groepje collega’s met de 21eDingen van SURF (de vertaling van LibraryThings maar dan gericht op het hoger onderwijs). Ik was enthousiast. Ik experimenteerde met diverse tools: Blogger, Netvibes, Hyves, Twitter. Startte een duoblog met een collega. Van mijn leidinggevende kreeg ik de ruimte om dat verder uit te bouwen. De data van 21 eDingen kregen we van SURF en dat was de basis voor onze eigen Dingen@Zuyd. Trainingen en workshops werden georganiseerd. De gratis versie van Yammer werd geïntroduceerd.

Op enkele believers na werd het geen groot succes. Tijd, ruimte en urgentie ontbrak.

Als verbinder en kennisdeler ben ik social media blijven gebruiken. Ik gebruik mijn blogs, Twitter, LinkedIn, Scoop.it om informatie en kennis te delen over mijn activiteiten als adviseur ict en onderwijs. Ik blader de tijdschriften niet meer door maar scroll ik door mijn RSS-krantje Feedly. Zo deel ik wat ik interessant vind op mijn vakgebied open en online. Je kunt me ook een content curator noemen. Ik deel informatie met een bepaald publiek in gedachten. Zo heb ik Scoop.it met topics ‘leren en innoveren’, ‘icto’, leertechnologie’, en ‘bibliotheekinspiatie’. Soms voeg ik er iets van eigen inzichten toe, maar meestal gebruik ik hiervoor dit duoblog 2beJAMmed.

Mijn collega’s volgen niet alles wat ik allemaal open en online deel 😉 . Binnen mijn organisatie gebruiken we andere tools om deze informatie en kennis te delen. Wekelijks attendeer ik mijn collega’s via een Nieuwsflits, een nieuwsbrief via de e-mail. Korte berichten over ict in het onderwijs: praktijkvoorbeelden van binnen en buiten de organisatie, tips over leertechnologie, interessante publicaties over onderwijsontwikkeling/blended learning etc. Veelal verwijs ik dan naar één van de andere blogs/websites van het I-team, zoals ons ICTO-blog en Dingen@Zuyd.

Heel vaak hoor ik in mijn organisatie dat we meer moeten kennisdelen. We vinden elkaar moeizaam. Zoveel mensen zijn met vergelijkbare initiatieven bezig, die misschien meer effect bereiken als ze de krachten zouden bundelen. Maar we weten het niet van elkaar. Het belang van learning communities wordt onderkend. Het is zelfs één van de pijlers van de visie van mijn club. Echter volle agenda’s bemoeilijken f2f (learning) communities. In mijn masteronderzoek heb ik bij een opleiding onderzocht of ict ondersteunend kan zijn bij het online samenwerken en online kennis delen in communities. De meeste docenten uit mijn onderzoek zagen nog geen mogelijkheden en kansen om met sociale media open kennis te delen en het online samenwerken te ondersteunen. De docenten gaven aan dat het gebruik van sociale media (Twitter en Facebook) nog veel als privé activiteiten gezien worden. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen gebruikt eenderde van de docenten sociale media (vooral LinkedIn). Het online delen van kennis of ideeën gebeurt relatief weinig, een ruime meerderheid zegt dit nooit via internet te doen.

Wil je als organisatie slimmer samenwerken, over muren van opleidingen/dingen en organisatie online kennis en ervaring uitwisselen dan moet *imho* sociale technologie ook gemakkelijk beschikbaar zijn. In mijn organisatie is dat nog niet. Onze intranetomgeving is ingericht als een kennisbank en niet als een platform voor interactie. Hiervoor gebruiken collega’s die er behoefte aan hebben (de gratis versie van) Yammer.

Toch is de laatste maanden wel iets aan het veranderen. Het belang van online kennisdelen wordt steeds vaker onderkend. Ik word bij diverse initiatieven gevraagd om mee te denken hoe online samenwerken en kennisdelen gestimuleerd kan worden. Het houdt natuurlijk niet op bij het beschikbaarstellen van OneDrive of het aanmaken van een Yammergroep. De praktijk is weerbarstig. Kennis delen kost tijd. Tijd die collega’s er nu (nog) niet aan spenderen. De urgentie of ambitie is blijkbaar nog niet dringend genoeg? Of handelingsverlegenheid is nog te groot?

Ik blijf de steentjes toch wel gooien. Kringen vormen zich dan vanzelf.
Wie weet dat deze rimpelingen toch dingen in beweging zetten …delennieuweleren

Mijn bijdrage aan de blogkermis toegevoegd aan de Losmakersgroep op LinkedIn

Social Learning #blogkermis

Ha Marcel,

In mijn Feedlykrantje las ik een blogbericht van Joitske Hulsebosch over een Blogkermis Social Learning. Nou is ‘social learning’ een onderwerp waar ik warm voor loop en een blogkermis is zo leuk maar te lang geleden (5 jaar!) dat ik daar nog een keer aan meegedaan heb. Dus waarom niet? Joitske wilde door te bloggen over voorbeelden het gesprek aan gaan over wat social learning wel en niet is.

Wat is een blogkermis ook al weer?

Een blogkermis (of blog carnival) is een verzameling postings rond een thema met als doel een aantal bloggers bij elkaar te brengen. Iemand start een onderwerp, en daarop wordt door verschillende bloggers binnen een bepaalde tijd geantwoord in de vorm van een posting. Meestal met link naar die originele oproep, en na verloop van tijd worden de postings verzameld in een overzicht

Van die dingen #Zuydkermis

En bij een blogkermis hoort voor mij dit plaatje 🙂

Voor deze bijdrage heb ik weer eens door mijn blogberichten over social learning gescrolled. Voor mijn Master Leren en Innoveren heb ik een artikel geschreven over Social Learning en ben ik de dialoog aangegaan met mijn studiemaatje nav haar masteronderzoek ‘informeel leren door hbo-docenten’. Na het volgen vande MOOC Social Learning was mijn conclusie al dat er heel divers over de term ‘social learning’ wordt gesproken. En ja al het leren het leren is sociaal, er bestaat niet zoiets als niet-sociaal leren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ging Bandura in zijn Social Learning Theory er al van uit interactie belangrijk is voor leren. In de MOOC Social Learning werd social learning/sociaal leren ook geïnterpreteerd als informeel leren. Volgens mij komt dat omdat met zowel informeel leren als ook social learning vaak samen leren bedoeld wordt. Informeel leren is het leren in een niet formele onderwijssetting. Social learning kan volgens mij dan ook plaatsvinden in een formele onderwijscontext. Als daar ruimte voor gecreëerd wordt dan.

Social learning heeft voor mij nadrukkelijk te maken met participatie in sociale media. Mijn interpretatie van social learning vraagt om in een bepaalde mate van openheid relaties op te bouwen, om vrijelijk open kennis en ervaringen te delen, om een proactieve houding en het benutten van je netwerk.

Social learning is not just the technology of social media, although it makes use of it. It is not merely the ability to express yourself in a group of opt-in friends. Social learning combines social media tools with a shift in the corporate culture, a shift that encourages ongoing knowledge transfer and connects people in ways that make learning a joy.
-Maria Conner-

Het gaat bij social learning niet om de sociale media tools maar over ontwikkelingen als samenwerken, kennis delen, openheid en verbinding. De Leeuwe & Rubens (2015) definiëren social learning in hun publicatie als “samenwerkend leren met behulp van sociale media, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt”.

Het inzetten van sociale media bij leer- en werkprocessen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De open cultuur en de snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, vragen van docenten en studenten om een nieuwe toolset, mindset en skillset. Uit mijn onderzoek (2015) bleek dat veel hogeschooldocenten hun digitale competenties ten aanzien van online samenwerken en open kennis delen niet hoog inschatten. Mijn respondenten uit mijn onderzoek waren wel gemotiveerd om ict in te zetten voor leren en professionaliseren alleen zij zagen nog geen mogelijkheden en kansen (tijdgebrek!) om met sociale media hun kennis open te delen en samen te werken.

Het samen leren en werken in communities is bij mijn hogeschool een centraal thema. Het bij elkaar komen kost echter tijd. Veel tijd. Als adviseur rondom leren en lesgeven met ict laat ik regelmatig de mogelijkheden van online samenwerken zien. De faciliteiten en tools zijn er immers. Dezelfde tools kunnen ook gebruikt worden om kennis te delen. Maar zoals ik ook altijd zeg: samenwerken en kennis delen zijn werkwoorden. Het is een kwestie van DOEN! En van een kwestie van een lange adem. Ik hou mij vast aan mijn adagium: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Sinds 2009 blog ik via ons duoblog over leren en lesgeven met ICT, waarbij verbinden en kennis delen met behulp van sociale media een centrale rol speelt. Het kost mij ook tijd om een social learner te worden en te blijven. Ik blijf het doen om dat het mij veel positieve energie oplevert. Kennis delen met bekenden en onbekenden in mijn netwerk is gewoon leuk! Daarnaast is het onlosmakelijk verbonden met mijn professionele ik. Professional ben je niet alleen, zo veel is zeker. En leren blijf je. Zeker als je ook nog in een onderwijsomgeving werkt.

Mijn meest favoriete social media tools? WordPress-Twitter-Feedly.
Een blog schrijven doe ik niet even tussen door, veelal gebeurt dit in privé-tijd.  Maar mijn buitenboordbrein is mij dierbaar. Voor mijn netwerkactiviteiten, maar vooral ook als zelfreflectie op mijn professionele leven.
Twitter doe ik vooral tussendoor. Even mijn timeline checken. Een update posten. Al mijn tweeps heb ik in een twitterlijstje ondergebracht. Een paar lijstjes check ik dagelijks omdat deze tweeps voor mij interessante updates posten.
Feedly is mijn persoonlijk krantje. Vele blogs volg ik via RSS. Even koppen snellen ’s avonds op de bank. De blogs waarmee ik nog iets wil doen stuur ik naar Pocket, of ik plaats en deel ze via Scoop.it.
Uiteraard check ik ook regelmatig mijn Facebookaccount (vooral privé-gebruik), LinkedIn (zakelijk), Yammer (werk). Daarnaast zijn er nog wel wat tools en platforms die ik zo nu en dan voor mijn werk actief gebruik.

Op de valreep (deadline is 16 mei) mijn bijdrage aan de blogkermis social learning. De link naar dit blog plaats ik op verzoek ook in de LinkedIngroep LOSmakers. Na 16 mei maakt Joitske een samenvatting van alle bijdragen. Ik ben benieuwd of uit deze blogkermis duidelijk wordt wat social learning is.

Groet,
Judith

Van die dingen #Zuydkermis

Goedemiddag Marcel,

Enkele maanden geleden heb ik aan een blogkermis meegedaan over het gebruik van internetbronnen. Weet je nog? Ik vond dit ook een leuk idee voor onze eDingenkluppie. Nu vond ik daar de tijd wel rijp voor. Donderdag 9 juni hebben we onze laatste bijeenkomst.
Bij een afsluiting hoort een evaluatie. Ik heb tijdens de laatste bijeenkomst al door laten schemeren dat ik dit graag in de vorm van een blogkermis terug wil zien.
We zijn begonnen met bloggen en we eindigen er mee 😉

Wat is nu een blogkermis?
Een blogkermis (of blog carnival) is een verzameling postings rond een thema met als doel een aantal bloggers bij elkaar te brengen. Iemand start een onderwerp, en daarop wordt door verschillende bloggers binnen een bepaalde tijd geantwoord in de vorm van een posting. Meestal met link naar die originele oproep, en na verloop van tijd worden de postings verzameld in een overzicht.

Het afgelopen studiejaar zijn wij samen met Rienke onder de vlag van ZuydPlein gestart met eDingen@Zuyd. Uitgangspunt was de 21 eDingen cursus van SURF. We hadden 15 aanmeldingen, uiteindelijk met 12 personen gestart. Collega’s van faculteit Onderwijs, Academie Verloskunde, Hotelschool, Gezondheid en Techniek, Informatica, heel divers dus. Elke 1e donderdag van de maand hadden we een bijeenkomst, in totaal 8.
De behandelde onderwerpen waren:

  1. Weblogs
  2. RSS en startpagina’s
  3. Microbloggen en eCommunicatie
  4. Screencasting
  5. Video zoeken en gebruiken
  6. Google Apps
  7. Social Bookmarking
  8. Wiki’s is het laatste ‘ding’

Samen met onze collega’s van de Bibliotheek Zuyd hebben we de workshops verzorgd.
Onze communicatie verliep via een Blackboardcursus en Yammer.

Graag wil dat jullie, lieve deelnemers bloggen met als onderwerp: Wat was jouw ‘ding’ / Was het wel jouw ‘ding’? Gebruik #Zuydkermis in de titel van je blogpost.
Deze uitnodiging geldt ook deelnemers die door allerlei oorzaken niet het hele traject hebben doorlopen. Op basis van jullie ervaringen willen we eDingen@Zuyd volgend studiejaar bijstellen. Want we willen wel door gaan!

Welke ‘dingen’ zet je als didactische tool in binnen je onderwijs? Wat gebruik je als deskundigheidsbevorderingstool? Of als personal branding-tool? Wat is jouw ‘hebbeding’?
Wat kan er gedaan worden om eDingen@Zuyd te verbeteren? Denk aan aangeboden workshops, tijdstip, begeleiding? Heb je ook de informatie van 21 eDingen gebruikt?
Kortom: wat heeft eDingen jou gebracht?

Doe mee aan de blogkermis, gebruik de #Zuydkermis. Schrijf een blog over wat eDingen jou heeft gebracht. Ik zorg voor een samenvatting. De deadline is dinsdag 7 juni!

De laatste bijeenkomst is donderdag 9 juni op de Hoge Hotelschool in Maastricht. In plaats van onze gezamenlijke broodmaaltijd, sluiten we af met een borrel met tapas in de Le Coin, de loungeruimte van het Teaching Hotel. Laten jullie even weten of je erbij bent?

groet,
Judith

#infokermis : u gebruikt een internetbron, mag dat?

Hallo Marcel,

Een maand geleden heb ik op onze Yammeromgeving de oproep van Christian van der Ven aka De Digitale Archivaris geplaatst over het gebruik van internetbronnen in werkstukken van studenten. Hij vroeg zich af:
Waarom komen we eigenlijk zo weinig internetbronnen tegen in bronnenlijsten?

🙂

En hij startte een blogkermis
Een blogkermis (of blog carnival) is een verzameling postings rond een thema met als doel een aantal bloggers bij elkaar te brengen. Iemand start een onderwerp, en daarop wordt door verschillende bloggers binnen een bepaalde tijd geantwoord in de vorm van een posting. Meestal met link naar die originele oproep, en na verloop van tijd worden de postings verzameld in een overzicht.(internetbron: nlbiblioblogs)

Leuk idee, vind je niet? Misschien ook nog eens een blogkermis gebruiken in onze eDingen@Zuyd? Of bij jouw Do IT @ Zuyd ?

In dit geval is afgesproken de #infokermis te gebruiken
De datum waarop de bijdragen gepost moesten worden, naderde dus werden we via twitter door Wilma er nog even op gewezen. Had zo half en half beloofd er ook nog even over na te denken. Tja en als ik wat beloof… Heb ook mijn bibliotheekcollega´s nog gevraagd om een bijdrage, maar dat was wat aan de late kant geloof ik.

Ik geef inmiddels geen lessen informatievaardigheden meer. Maar ik kan me nog wel een discussie met een docent herinneren. Ik vertelde tijdens de IV-lessen dat Wikipedia geen bron is die je opneemt in je bronnenlijst. Niet omdat de kwaliteit van deze bron niet te vertrouwen is. Het is immers al door verschillende wetenschappers geconcludeerd dat Wikipedia niet onderdoet voor de Encyclopaedia Britannica
Het gaat meer om het feit dat je een encyclopedisch werk niet opneemt in een bronnenlijst. Het is een bron ter oriëntatie op het onderwerp. Ik nam vroeger ook niet de Winkler Prins op in mijn literatuurlijst. Jij wel? Deze docent vertelde de studenten dat zij Wikipedia wel als bron mochten vermelden. Ik was het hier niet mee eens. Maar het is de docent die uiteindelijk bepaald of een scriptie voldoende is en of de bronnenlijst correct is.

Ik heb ook even een kort klein onderzoekje gedaan en gekeken in diverse scripties van onze studenten. Over het algemeen worden hierin wel websites/internetbronnen opgenomen. Maar ik schrik toch wel van de manier waarop deze literatuurlijsten zijn opgesteld. Van lijsten, keurig volgens APA-norm tot lijsten waarin alleen een URL van een homepage vermeld staat (en bij boeken nog geen jaar van uitgave, zelfs niet in alfabetische volgorde *iiieeek* dat die geaccepteerd worden?). Ook kwam ik URL’s naar pdf’s tegen, van deze rapporten werd alleen de link opgenomen, niet eens een beschrijving van de publicatie. Is dit een internetbron? Dit is toch gewoon een publicatie is digitale vorm. Zou een student deze bron anders beschrijven als het als een ingebonden boekje in de bibliotheekcollectie was opgenomen? Ik denk het wel :S Er ligt hier nog een grote uitdaging voor de bibliothecaris.

Bibliotheek Zuyd geeft al wel op diverse opleidingen instructie in APA en Endnote. En alle lessen informatievaardigheden zijn gebaseerd op het ‘Stappenplan zoeken en verwerken van informatie‘  waarin uiteraard ook de beoordelingscriteria voor de kwaliteit van internetbronnen is opnemen, zie ook de bibliotheeksite.

U gebruikt een internetbron, mag dat? Zeg ik natuurlijk JA, het gaat om de informatie niet om de informatiedrager. Maar altijd je bronnen controleren en verantwoorden in een goede bronnenlijst.

Ik heb nog eens gecheckt bij mijn oudste zoon die op de TUe studeert gevraagd of hij internetbronnen zou opnemen in een werkstuk. Hij twijfelde. Wikepedia niet, artikelen uit databanken wel, maar dat vond hij geen internetbron. Ik denk dat Christian van der Ven die deze infokermis startte meer bedoelde waarom er geen blogpost en forumdiscussies worden opgenomen in bronnenlijsten. Dat zou mijn zoon niet zo 1-2-3 doen. Wel als een gerenomeerd onderzoeker een blog bijhoudt? en niet meer publiceert in peer-review tijdschriften? in open access journals? vroeg ik hem. Daar had hij nog niet zo bij stil gestaan. De voornaamste reden voor hem om geen blogs op te nemen is dat blogpost achteraf nog gewijzigd konden worden.

De laatste keren dat ik informatievaardigheden gaf (vanaf het moment dat ik zelf begon te bloggen), wees ik de studenten op de mogelijkheid van blogsearch. Dat was nieuw voor hen. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een paar studenten die een onderzoek moesten doen naar het starten van een hotel in Zwitserland en niets konden vinden op deze mogelijkheid wees. Zij kwamen zo in contact met Nederlanders die daar een hotel runden. Dat was bij het start van hun onderzoek. Of zij de blog als bron hebben opgenomen? Ik weet het niet. Ik zou het niet gedaan hebben. Bij een onderzoek raadpleeg je toch altijd meer bronnen (ter oriëntatie) dan uiteindelijk in je bronnenlijst komt te staan.
Het gaat wat mij betreft echt om de kwaliteit van de informatie of deze nu in een blog staat of in een gerenomeerd tijdschrift. En altijd check-check-dubbel check.

Hoe is dat bij jouw IT-studenten? Of schrijven zij geen scripties meer? Gaan zij in hun onderzoek naar oplossingen juist naar diverse sociale netwerken en fora om samen met anderen tot nieuwe inzichten te komen? Verantwoorden zij deze zoektocht dan? Of vinden jullie dat minder belangrijk?

Tot zover mijn bijdrage aan deze ‘blog carnival’. Zou leuk zijn als jij als docent jouw mening nog kan toevoegen. Maar het moet wel vandaag. Of ben jij druk met de ‘Posterts carnaval’, de FeesPoloNaeske. Helaas kan ik dit blog niet afsluiten met jouw liedje, kan het (nog) niet op internet vinden 😀

Fijne zondag
Judith

%d bloggers liken dit: