Zoekresultaten voor #slb

“Uit het raam staren is ook hard werken” #SLB5 #MLI

Hi M & M,

Vandaag had ik via Skype mijn 5e SLB-gesprek, Marcel. Het was een interessant ‘filosofisch’ gesprek over wat goed onderwijs is en wat mijn rol daarbij is. Dank Michiel! Ik had deze ochtend wat frustratieblogs in mijn hoofd zitten. Uiteraard weer over dezelfde issues die je wel van mij kent, Marcel en waarover ik ook al vaker geblogd heb. De regeldruk die door alle lagen van het onderwijs doorsijpelt; het gecontroleerde wantrouwen. De docenten die zo graag willen maar tegen grenzen lopen en ook stoppen met uitdagende werkzaamheden waar geen uren voor zijn ingeroosterd. We verlammen elkaar op deze manier. Iedereen ziet ’t maar het verandert niet.

Misschien moet ik weer in mijn ‘mindful’-pose; in het hier en nu leven en niet verder kijken. Dat is lastig als je voor LA4 zo bezig bent met toekomstscenario’s en voor je werk met een DLWO-visie. Ik heb ook wel makkelijk praten. Ik zit niet midden in het onderwijs met een overvol rooster. Ik zit in een team dat de blik naar voren heeft gericht. Alhoewel het nog steeds de vraag is hoe het verder gaat met ons I-team. De reden om aan deze master te beginnen was uiteindelijk om de mogelijkheden uit te breiden gezien onze onzekere positie. Misschien niet de beste reden om aan een mastertraject te beginnen. Maar ach, het merendeel van mijn medestudenten doen het om dat een mastertitel in het onderwijs verplicht wordt/is. Ook zo’n onzinnige prestatie-afspraak. Of daar het onderwijs beter van wordt…

En natuurlijk ga ik door. Ik wil nu dat papiertje. Opgeven is geen optie.

Ik bezit wel enige doorzettingsvermogen 😉 Daar attendeerde een collega mij op tijdens een ‘reflectie’-momentje. Zij vond het bewonderingswaardig dat ik steeds weer probeerde om iets in gang te zetten. Zij zou allang zijn afgehaakt. Dat klopt inderdaad wel. Iets waar ik ‘heilig’ in geloof, zoals open kennisdelen en co-creëren (mbv sociale media) zal ik elke keer ondanks teleurstellingen en tegenslagen weer met nieuwe energie aan beginnen.

We hebben gesproken over dat ik ontzettend veel geleerd heb tijdens deze master. Je krijgt andere input via docenten en medestudenten, je ziet verschillende verbanden, je krijgt nieuwe inzichten. Daarover bloggen is voor mij een feestje, dat wordt ook gewaardeerd en bewonderd door medestudenten en MLI-docenten, alleen dat levert geen studiepunten op. Het is wel weer handig voor mijn integratiefase. Het wordt trouwens nog spannend of ik daar aan mag beginnen. Je krijgt daar een go or no go voor, gebaseerd op je studiepunten. Nou hoop ik half april wel de punten voor LA3 en LA4 binnen te halen. LA5 is nog een klusje …. Krijg ik vandaag ook nog te horen dat mijn onderzoek als ‘paper’ geaccepteerd is bij de ORD …. om de druk nog maar een beetje op te voeren …. Hoop wel dat ik vanaf eind april me volledig kan focussen op mijn onderzoek zodat ik in juni daar nog een aardig verhaal kan vertellen.

Ik heb dus nog een paar pittige maanden voor de boeg. Werken aan 3 leerarrangementen is veel. Het is vooral het denkwerk wat een mentale belasting oplevert. Inderdaad, zoals jij zei Michiel: “uit het raam staren is ook hard werken”.

windows eyes

CC-BY Michael Coghlan

Heb ik er spijt van dat ik aan de MLI ben begonnen? Nee. Ik heb prachtige mensen leren kennen en ik vind het superleuk om met die thema’s bezig te zijn die zo aansluiten op mijn werk. Maar ik kan toch wel de conclusie trekken dat social learning toch meer mijn manier van leren is en zal blijven.

Ik weet niet of een verslaglegging verwacht wordt. Daar heb je niets gezegd, Michiel. Of was je er van uitgegaan dat ik dat toch wel zou doen? 🙂 Gelijk heb je!

Fijn weekend, allebei!
Judith

Mijn andere SLB-blogposts:

SLB5 – Ik weet dat ik niets weet
SLB4 – Bijleren en afleren
SLB4 – Tussenmeting van mijn rollen en houding
SLB 3 – Bezieling
SLB3 – “Nu nog onnavolgbaar” SLB2 – Eerste studiepunten binnen LA1
SLB2 – Storyline
SLB1 – Mijn 1e SLB-gesprek
SLB1 – Leeragenda ter voorbereiding 1e SLB-gesprek

Ik weet dat ik niets weet #SLB5 #MLI

Hi Marcel en Hallo Michiel,

En ja dan komt toch het einde in zicht van mijn 2-jarige master. Hoewel ik nog niet de helft van mijn studiepunten binnen heb (hoop wel in april een slag te slaan) begin ik over enkele weken met de integratiefase. Uiteindelijk moet ik in een beeldverslag laten zien welke rollen ik op welk niveau beheers en welk zichtbaar gedraag ik hierbij aanneem. De MLI-rollen zijn: excellente leraar, ondernemende ontwikkelaar, reflective practioner en begeleider en gesprekspartner van docenten.

Volgende week vrijdag heb ik via Skype mijn 5e SLB gesprek met Michiel. Op mijn vraag wat ik ter voorbereiding moest doen, antwoorden hij een ‘stand van zaken op je rolontwikkeling’. In mijn blog van 5 oktober dat ik naar aanleiding van mijn 4e SLB-gesprek heb geschreven, gebaseerd op de feedback die ik van jou Michiel kreeg, en de feedback die ik ontvangen had van mijn collega’s, heb ik dat toen verwoord. Eerlijk gezegd kan ik daar niet meer zoveel op aanvullen, maar ik zal weer een poging doen.

Voor de integratiefase moet ik ‘bewijs’ leveren van de beroepshoudingsaspecten. Dat wordt nog een hele klus. Ik heb wel het een en ander verzameld o.a. in mijn blogs. In mijn Joule4Jou-blog dat ik heb aangemaakt voor LA2, LA3 en LA4 heb ik inmiddels ruim 100 blogposts geschreven (en niet alleen de verplichte opdrachten 😉 ) Op ons duoblog heb ik nu ook bijna 125 blogpost gelabeld met de categorie ‘mli’. Daarnaast hou ik nog een Scoop.it bij met interessante bronnen voor een MLI-student. Ik denk dat ik hiermee de verplichte Dublin-descriptoren wel kan aantonen (euh …zou dat wel zo zijn? als ik afga op het aantal studiepunten dat ik dit studiejaar heb verzamel? …. 0 …).

1. Kennis en inzicht
Heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van de Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, alsmede een basis of een kans bieden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.

2. Toepassen van kennis en inzicht
Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in staat om kennis te integreren en om met complexe materie om te gaan.

3. Oordeelsvorming
Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaalmaatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen.

4. Communicatie
Is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten.

5. Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter.

Maar hoe ik dit ga aantonen is nog even de vraag 😉 . Misschien is dit document met prestatieindicatoren daar een handig hulpmiddel voor??

In die ruim 5 maanden sinds het vorige SLB-gesprek is er wel het een en ander gebeurd. Ik ben uit de focusgroep MLI gestapt omdat ik merkte dat mijn deelname mij frustreerde. Als student (en zeker van een Master Leren én Innoveren) wil ik graag mijn bewijslast aantonen voor mijn leren en wil ik betrokken worden bij de wijze van beoordelen (via Dominique Sluijsmans, lector Professioneel beoordeling bij Zuyd). Over reflecteren en rubrics heb ik geblogd. Ik probeer me te conformeren aan de beoordelingscriteria die ter grondslag liggen aan de LA’s. Het lukt me niet. Mijn leerinterventie LA3 moet ik weer even binnen de kaders schrijven. De worsteling met mijn onderzoek (hoewel ik wel steeds leuker begin te vinden! er is hoop 😉 ) is jullie bekend. Deze herkansingen zorgen er wel voor dat mijn hoofd voller wordt: Onderzoek (LA5), Leerinterventie (LA3), het 4e leerarrangement dat nu veel aandacht vraagt. En dan start binnenkort ook de integratiefase. Chaos.

En dan gebeuren er privé nog allerlei dingen waardoor je wereld even stil staat.

Zo fijn dat ik dit podium heb om orde te scheppen in die chaos. En dat mijn (twitter)vrienden mij steunen en mij regelmatig met interessante inzichten voeden zodat ik daar weer over kan bloggen (en de focus op mijn studie verlies).
Zoals het blog van Hartger Wassink die schrijft : “vang je dromen en volg ze”. Dat  probeer ik ook te doen in de professionele ruimte die ik pak binnen mijn werk (met dank aan de mooie colloquia van Marco Snoek en Myriam Lieskamp).

Ik heb veel geleerd. Door mijn studie ervaar ik hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik niks weet. Dank aan Rob Wijnberg voor zijn prachtige ‘ode aan de twijfelaars’. Al twijfelend volg ik al open kennisdelend in samenwerking met mijn omgeving mijn pad. Op naar het einde van mijn master.

Judith

Keith Misner

Keith Misner via Unsplash

*de titel van het blog is een uitgangspunt van Socrates (Wikipedia)

Mijn andere SLB-blogposts:

SLB4 – Bijleren en afleren
SLB4 – Tussenmeting van mijn rollen en houding
SLB 3 – Bezieling
SLB3 – “Nu nog onnavolgbaar” 😉
SLB2 – Eerste studiepunten binnen LA1
SLB2 – Storyline
SLB1 – Mijn 1e SLB-gesprek
SLB1 – Leeragenda ter voorbereiding 1e SLB-gesprek

Bijleren en afleren #SLB4 #MLI

Ha Michiel, Hi Eric en hallo Marcel,

Op mijn verzoek om feedback kreeg ik van 3 naaste collega’s een reactie. Zij beoordeelden het formulier als een ‘draak’. De omvang schrok af, de gebruikte terminologie werd als ingewikkeld ervaren. Misschien krijg ik de volgende keer wel weer een ander feedbackformulier *grinnik*. Ik kreeg ook van een docent en een studiegenoot feedback. Super lief. Bedankt alle 5! Omdat mensen invulmoe zijn, ben ik niet meer actief op zoek gegaan naarnog meer feedback. Die van jou, Marcel ontvang ik regelmatig via de whapp. Muchas gracias mi amigo 🙂

De feedback betrof dus de 4 MLI-rollen: excellente leraar, ondernemende ontwikkelaar, reflective practioner en begeleider en gesprekspartner van docenten op het niveau van ‘roluitbouw’, ‘rolconsolidatie’ en ‘rolmeesterschap’.

Zoals verwacht konden ze de rol ‘excellente leraar’ niet beoordelen, omdat ik de rol als leraar niet vervul. Zelf heb ik me beoordeeld als ‘docent van de docent’. De docenten van de faculteit Gezondheidszorg die mijn workshops hebben gevolgd, hebben deze beoordeeld tussen 7 en 8. Een aandachtspunt is wel om nog meer het aanbod te differentiëren. Zeker op het gebied van digitale competenties van docenten is het niveau zeer uiteenlopend.

In mijn rol als ‘ondernemende ontwikkelaar’ wordt gerefereerd aan MOOCZI Wiskunde dat ik voor LA2 heb ontworpen. Hoewel nog niet geïmplementeerd (eerste kleine stapjes zijn gezet) ben ik wel trots op dit ontwerp. Ik krijg binnen Zuyd ook steeds vaker vragen of deze opzet ook niet voor differentiatievakken als Nederlands en Engels ontwikkeld kan worden. Natuurlijk! En bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere opleidingen/faculteiten. Nu nog op zoek naar de juiste omstandigheden om dit echt te ontwikkelen. Deze rol had ik denk ik niet zo snel opgepikt als ik hier niet door de studie voor was uitgedaagd.

Mijn collega’s refereren natuurlijk 😉 naar dit 2beJAmmed blog ihkv mijn rolontwikkeling ‘reflective practioner’. Mijn ultieme vorm van reflectioneren waarin ik mezelf continu vragen stel en ook de wereld om mij heen onderzoek. Alleen binnen de MLI wordt deze rol toegedicht aan het onderzoeken. Dat is een nog te ontwikkelen competentie 🙂 . Door dit blog en als I-adviseur heb ik een breed blik op de onderwijswereld, als onderzoeker moet ik me richten op die vierkante centimeter. Lastig proces voor mij. Ik zie geen problemen maar kansen.

De laatste rol ‘begeleider en gesprekspartner van docenten’ is bij uitstek mijn rol als I-adviseur. Betrokken bij onderwijsvernieuwingsprojecten binnen Zuyd, gevraagd om mee te denken met docenten om hun onderwijs didactisch met ict te ondersteunen (zowel binnen als buiten Zuyd 🙂 ). Ik krijg steeds meer geduld (vind ik dan) met mensen die niet zo veranderingsgezind zijn, maar nog niet genoeg. Dat hoop ik in LA3 tijdens de gesprekvaardigheden dan te leren.

rollen

cc-by-nc-sa Marius Watz

Als ik terug kijk naar de start van mijn studie toen ik mijn leeragenda heb opgesteld op basis van de SWOT-analyses van collega’s zie ik dat ik mijn leerdoel: meer verwerven van theoretische kennis over leertheorieën heb bereikt (dat kan en wordt nog steeds uitgebouwd hoor). Dat ik mijn enthousiasme en lerende kwaliteiten die ik al had, gebruik. Dat ik nog steeds communicatief vaardig ben, een kennisdeler en een verbinder pur sang ben. Dat mijn minder sterke punten ‘het doen van onderzoek’ nog steeds de zwakke schakel is. En dat de bedreiging die ik toen geformuleerd had ‘Ik zie weinig bedreigingen, wellicht is dat mijn bedreiging?’ inderdaad mijn valkuil is.

Wat betekent dat? Dat ik weinig geleerd heb? Nee zeker niet. Het is wel opvallend dat ik mijn rol als I-adviseur eigenlijk gewoon doorzet als student. Ik geef de opleiding constant feedback in mijn blogs, ik participeer in focusgroepen. Daar ligt blijkbaar mijn kracht.

Het is wel goed voor je ego, het soort feedback dat ik nu ontvangen heb. Die lag na 2 onvoldoende beoordelingen voor mijn onderzoeksvoorstel toch wel aan diggelen. De scherven zijn weer opgeraapt en ik ga weer verder. Waar ik elke keer weer verbaasd over ben dat mensen mij anders zien dan ik mijzelf (“jij, een onvoldoende?”). Iemand zei laatst tegen me: “misschien straal je iets anders uit dan hoe je bent”. Ik zeg altijd dat ik open en transparant communiceer, maar misschien laat ik dat toch faalangstig meisje in me niet aan iedereen zien. Ja fouten mag, maar leuk vind ik het niet. Die perfectionist in me, steekt toch regelmatig de kop op.

Eigenlijk vind ik wel (ja voorzichtig geformuleerd) dat ik de meeste MLI-rollen als meester vervul. Ik hou er gewoon niet van om mezelf als meester, goeroe of expert te benoemen. We zijn allemaal lerende in dit leven. Ik ben ook opgegroeid met het adagium ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’.  Daar werd niet mee bedoeld: wees maar middelmatig, maar: wees jezelf en doe je niet beter voor dat je eigenlijk bent. En hoewel ik toch wel opkijk tegen mensen die hoger op de maatschappelijke lader staan of zich met een vlotte babbel profileren, blijf ik mensen ook op deze manier benaderen. Misschien dat het daardoor mij ook wel aan strategisch / tactisch / politiek inzicht ontbreekt. Wellicht dat ik wat meer zou kunnen bereiken als ik dat meer had. Ach, eigenlijk wil ik ook geen ‘slimme’ politieke spelletjes leren.

Conclusie tot nu toe: Ik vind het leuk om dingen bij te leren, heb ook veel geleerd, maar dat het heel lastig is om iets af te leren (zo niet onmogelijk).

Zoals je gezien hebt, is dit blog ook gericht aan Eric. Eric Wishaupt is een mede-student en een carpoolmaatje. Elke maandag ‘reflecteren & feedbacken’ wij wat af in ons reflectiebusje naar Eindhoven en terug. Wij hebben tegelijkertijd ons slb-gesprek met Michiel gevoerd. Leuk om dit op deze manier samen te doen, ook daar leer ik weer van. Ik kon een beetje de gesprekstechnieken van Michiel afkijken 🙂 Iets waar we met LA3 aan de gang gaan. Spannend, uitdagend maar ook heel leuk!
Wat ik van het SLB-gesprek en van de andere gesprekken van die dag heb meegenomen? Dat ik die weerstand los moet laten. Niet zo eigenwijs moet zijn. Meer moet focussen en kaderen. En dat ik zeker niet middelmatig ben 🙂 .

Dank Michiel. Dank Eric.
Groet, Judith

Tussenmeting van mijn rollen en houding #SLB4 #mli

Ha Marcel,

Ja het is weer zo ver. In het begin van mijn studie heb je een SWOT-analyse over mij ingevuld en nu vraag ik je om een tussenevaluatie. Opdracht van school hè 😉

Voor deze meting heb ik weer een nieuw / ander formulier ontvangen. De rollen waarop jij, ik, mijn mli-docenten mij op beoordelen zijn wel hetzelfde gebleven. Namelijk die van: excellente docent, ondernemende ontwikkelaar, reflective practioner en begeleider en gesprekspartner van docenten. De mate van complexiteit wordt beoordeeld van een kleine wijziging naar een substantiële tot fundamentele wijziging. Tja wat versta je onder een wijziging? Levert hetgeen waar ik mee bezig ben ten aanzien van auteursrechten, plagiaat, open en online onderwijs, sociale media een fundamentele wijziging op voor het onderwijs voor heel de instelling? Heel Zuyd? Ja ik werk wel samen met externe partners en expert. Wat ik lastig vind aan dit format is dat ‘gemeten’ wordt op mijn beoogde impact op enkele naaste collega’s naar grotere groep collega’s tot het hele team. Wat is voor mij het verschil tussen naaste collega’s (zijn er 3) tot het hele team (zijn er ook 3 ;)). Daarom heb ik besloten dat alle bloglezers ook tot mijn team behoren 🙂

??????????????????????

free download Graphic Stock

En wil ik jullie allemaal vragen om feedback op mijn rolontwikkeling. Zit ik in deze rollen nog in de ‘roluitbouw’?, of al in de ‘rolconsolidatie’?,  of misschien in ‘rolmeesterschap’? Dat laatste vind ik wel lastig om dat van mezelf te vinden. Het impliceert bijna dan je het dan ‘bereikt hebt’, terwijl ik vind dat ik altijd nog veel te leren heb.

6 oktober heb ik mijn volgende gesprek met Michiel, mijn SLB-er.
Via dit linkje kunnen jullie het formulier downloaden (docx) en als jullie het willen invullen dan graag uiterlijk 3 oktober mailen naar judith.vanhooijdonk@zuyd.nl dan kan ik het als input meenemen naar mijn SLB-gesprek.

Ben benieuwd ….. 🙂

Groeten,
Judith

In het 2e leerjaar begin ik aan de zogenaamde integratiefase. Op het eind van dit studiejaar moet ik in een beeldverslag laten zien welke rollen ik op welk niveau beheers en welk zichtbaar gedraag ik hierbij aan neem. De tip was zoveel mogelijk te verzamelen over je rolontwikkeling. Gelukkig heb ik mijn blog 🙂 Mijn andere blogposts over SLB – MLI

SLB 3 – Bezieling
S
LB3 – “Nu nog onnavolgbaar” 😉
S
LB2 – Eerste studiepunten binnen LA1
S
LB2 – Storyline
S
LB1 – Mijn 1e SLB-gesprek
S
LB1 – Leeragenda ter voorbereiding 1e SLB-gesprek

Bezieling #SLB3 #MLI

Ha Marcel, Hi Michiel,

Wout Plevier heb ik ‘ervaren’ tijdens een bijeenkomst bij Fontys. Vanochtend las ik zijn blog over het effect van motivatie bij leren. Hij benoemt enkele tips voor betere motivatie. Uit zijn opsomming:

  • Ga na wat je echt leuk vindt en wat je energie geeft. Als je geregeld nieuwe uitdagingen, interessante ontmoetingen of inspirerende sessies organiseert, dan maakt je brein oxytocine, serotonine en dopamine aan. Kortom, de gelukshormonen die je energie geven!
  • Neem afscheid van mensen die energie wegzuigen en omgeef je met mensen die je stimuleren. Toch omgang met dit soort mensen? Uit pro actief wat je wel en niet wilt en volg daarbij je gevoel! Geef duidelijk aan wat je wilt weten, kunnen of doen!
  • Wend je talenten volledig aan en gebruik ze zoveel mogelijk in je werk en leven. Zoek dus in je werk naar de gebieden waar je jouw talenten die je prive ook aanwendt vaker zichtbaar kunt maken!
  • Beheers beter je negatieve emoties: leer jezelf te resetten op negatieve momenten door je focus te veranderen, je staat krachtig en positief te maken en jezelf en anderen positieve vragen te stellen. Je zult merken dat je energie en inspiratie hier zichtbaar van toenemen.

Waarom blog je zo graag? Die vraag stelde jij me, Michiel tijdens ons gesprek. Die vraag is me een paar weken geleden ook al gesteld. Waarom heb ik moeite met het beantwoorden van die vraag? Ik bedenk dan antwoorden (die wel waar zijn) als: ik heb altijd al geschreven als ik gebeurtenissen wilde onthouden (dagboeken, reisdagboeken) of wilde delen (brieven, kaarten); als bibliothecaris heb ik altijd al informatie gezocht en kennis gedeeld. Waarom moet ik die vraag beantwoorden? Ja bloggen kost me energie maar het geeft me veel meer energie! Ja, kennisdelen (via nieuwsflitsen, twitteren, yammeren) kost tijd en energie maar het levert zoveel meer kennis, inspiratie en verbindingen op dat de frustraties die het soms ook geeft niet opweegt tegen wat het me oplevert.

Als ik dan weer eens naar de 4 MLI-rollen kijk (die ik elke keer weer vergeet): Excellente leraar, Ondernemende ontwikkelaar, Reflective practitioner, Begeleider en gesprekspartner voor collega’s past de rol van begeleider en gesprekspartner voor collega’s mij toch het beste. Natuurlijk moet ik ook aan de prestatie-indicatoren van de andere rollen voldoen maar hier ligt niet mijn bezieling. En zoals Mark Lammers ook zegt: benut je talenten. Wat is talent? Iets waar je goed in bent en je energie van krijgt, zag ik de mooie Prezi van medestudent Mieke Haverkort. Mijn talent is mijn leergierigheid omzetten in kennis, en omdat ik niet zo van de parate kennis ben, leg ik dat vast in mijn buitenboordbrein (dit blog), deel daardoor mijn kennis en leg ik verbindingen binnen en buiten mijn hogeschool.
Die rol van I-adviseur past me. Laat mij maar zaadjes planten in de organisatie en samen met anderen ‘die duizend bloemen laten bloeien’.

Klopt het? Zien jullie dat ook zo?  “I don’t know. Maybe I am wrong.” 🙂 Check out de mooie TED Talk van Kathryn Schulz.

Ik dwaal dus ik ben
(“Fallor ergo sum” – Augustinus)

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: