“Nu nog onnavolgbaar” ;) #SLB3 #MLI

Ha Marcel! Hi Michiel!

Tussen alle vele (studie) werkzaamheden door is het al weer tijd voor het 3e en laatste SLB-gesprek van mijn 1e MLI-jaar. Een beetje vroeg, want ik ben nog lang (!) niet klaar met LA2 en LA5. Gelukkig heb ik nog 3 maanden, pfff.

Voor de vorige SLB-gesprekken hadden we opdrachten ontvangen: maak een leeragenda, maak een storyline. Dit keer geen opdracht, mijn studiegenoten en ik waren hierdoor een beetje van slag. En nu? Wat moeten we met deze ‘vrijheid’? Dan toch maar even een blogje ter voorbereiding ;) .

Na mijn paper voor LA1 nu druk aan de slag met LA2. Jullie zijn daar beide bij betrokken. Michiel als mijn docent en Marcel, jij als mijn contactpersoon van de faculteit ICT. Het eerste gedeelte van dit leerarrangement ben ik volop aan de slag met het analyseren en herontwerpen van het curriculum van de faculteit ICT. Mijn eerste bevindingen zijn goed beoordeeld door mijn docent :) en deze heb ik ook teruggekoppeld aan de collega’s van de faculteit ICT. Een collega reageerde:

Mooi cijfer! Ergens in de beoordeling staat dat je ‘navolgbaar’ bent. Nu nog onnavolgbaar ;)

Nu is het niet echt mijn streven om onnavolgbaar te zijn :) hoop juist volgbaar te blijven. Heb soms toch al het gevoel te ver voor de troepen vooruit te lopen met mijn manier van leren en de manier waarop ik met ICT-tools aan de slag ben. Alhoewel ik nu met mijn studieplanning wel achter de troepen aan hobbel.

Michiel, jij zei dat ik naar mijn leerdoelen en rolontwikkeling moest kijken. Ik heb nog eens naar mijn SWOT-analyse gekeken die ik in het begin van de studie heb gemaakt, maar daarin heb ik geen echte leerdoelen benoemd. Die heb ik ook niet. Zoals vaker gezegd, ik hou me niet zo bezig met het stellen van leerdoelen en persoonlijke doelen, ik probeer meer te genieten van het proces. Niet altijd even gemakkelijk, beken ik eerlijk :). Mijn ervaring met het stellen van doelen, is dat het altijd anders uitpakt. Waarom dan de moeite doen van dat SMART formuleren?

Volgens de Talentwijzer zijn mijn kernkwaliteiten naast optimimisch, contactueel vaardig, zorgzaam,betrouwbaar:

Leergierig
Leergierige docenten zijn in hun element als ze nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Ze willen zich voortdurend blijven ontwikkelen. Docenten die over dit talent beschikken, zijn nieuwsgierig en hebben een brede interesse. Ze houden ervan om nieuwe dingen onder de knie te krijgen. Het is voor hen van groot belang dat de werkplek een lerende omgeving is. Ze willen weten hoe ze hun lessen kunnen verbeteren. Ze vragen feedback aan collega’s en studenten en raadplegen vele bronnen om aan nieuwe kennis en informatie te komen.
De bijbehorende valkuil is dus ook zo herkenbaar: Een valkuil kan zijn dat ze soms te weinig doelgericht te werk gaan. Ze houden ervan om zich breed te oriënteren en laten zich daarbij sterk leiden door hun interesses. Hierdoor kunnen ze soms veel tijd besteden aan het bewandelen van allerlei zijwegen.

Mijn ontwikkelpunten blijven dus onveranderd ;) : nog meer leren over leren en onderwijs ontwerpen (ik heb het gevoel een bepaalde basis te missen omdat ik geen didactische achtergrond heb) ; meer focussen (er is te veel) en plannen; tevreden zijn met bereikte resultaten.

Mijn Prezi Storyline heb ik min of meer bijgewerkt. Aan het eind van dit studiejaar zal ik dat pas kunnen afmaken.

Nu snel verder met mijn (rol) trapmodel, watervalmodel of welk model dan ook.
Michiel, tot morgen.
Marcel, tot ergens deze week.

Groet,
Judith

Mijn andere SLB-blogs:

Creativiteit zit tussen mensen. Innoveren kan je niet alleen. Zuyd Innoveert. #ZuydIn

Goedemorgen Marcel,

Je hebt al een mooie introductie geschreven over de pizzasessie van Zuyd Innoveert. Het was inderdaad een inspirerende bijeenkomst. Ik vond het zo leuk nieuwe Zuyderlingen te ontmoeten. Ik loop al heel wat jaren rond en ken vele collega’s, maar de meeste van onze ‘pizza’-vrienden kende ik nog niet.

pizza1

We hebben al vaker over het programma Zuyd Innoveert geblogd, we zijn er immers allebei vanaf het begin bij betrokken.
Zuyd Innoveert is nu formeel een jaar bezig. Er zijn nog 3 jaren te gaan. Binnen het programma zijn per jaar financiële middelen beschikbaar voor 10 microprojecten [interne Infonetlink] die individuele medewerkers kunnen aanvragen, en de 10 macroprojecten [interne Infonetlink] op faculteitsniveau. En jij bedacht dat het toch eigenlijk ook mogelijk moest zijn over de faculteiten heen te innoveren :) Vandaar deze pizzasessie! Volgend jaar is er ruimte voor 3 Zuydbrede innovatieprojecten.

Na een kenningsmakingsronde kwamen de ideeën en de problemen op tafel.

 1. Studenten die onderzoek moeten verrichten hebben veel moeite met het vinden van respondenten. De Zuyd-community biedt een interessante pool …. “bij Zuyd word je verwend met een goede respondent” ;)
 2. Pop up school. Problemen oplossen door creatieve input.
 3. Samenwerking om complexe problemen op te lossen.  Zoals een hackaton.
 4. Interprofessioneel samenwerken op het gebied WMO
 5. Gamification. Evoke. Het goede doelen gevoel.
 6. Crowdfunding – kickstarter Zuyd
 7. Projecten en diensten van LevenLangLeren beter vermarkten
 8. Trends die studenten tijdens stage zien verzamelen. Coolhunting
 9. Gezamenlijke MOOC met thema Ondernemerschap
 10. Living lab – samenwerken met studenten in leerbedrijf
 11. Leergang digitale didactiek

Al pratende kwamen 2 initiatieven bovendrijven waar meerdere ideeën op aan konden sluiten.
Een vervolgafspraak is gemaakt. Het programma eist een projectvoorstel met benoemen van resultaten en het duiden van het innovatieve karakter.

Wat mij opviel is dat de term ‘ontschotting”; meer samenwerking tussen faculteiten, vaak viel. De aanwezige hadden wilden heel graag met elkaar samenwerken maar liepen tegen barrières als aan als roosters en examenreglementen.
Ook samenwerken met studenten als gelijkwaardige partners (niet pamperen) kwam vaker ter sprake. Studenten een levensechte context bieden.  Dat past natuurlijk allemaal prima in de Zuydbelofte ‘leren in communities’. Jim Diers werd genoemd als inspiratiebron voor community building.

Jim Diers zegt: act! Wacht niet af maar doe iets!

“We moeten meer kennisdelen”

Hoe vaak hoor ik dit niet. Ook tijdens de pizzasessie weer. Het was heel tof om te horen dat onze Nieuwsflits I for You, de informatiebron is voor de collega’s. Ik ‘kennisdeel’ gelukkig niet voor niets :) . Kennis delen begint bij jezelf. Kennis delen is actie, daar hoort geen passieve houding bij. Dus kom in beweging! Zoals Gijs van Wulven [VOORT-innovatiemethode] zegt: ‘om te innoveren moet je patronen doorbreken’. Dat kunnen we samen.

Zo’n kennisdeel-pizzasessie is heerlijk, maar ook de beschikbare technologie kunnen we gebruiken om meer kennis te delen en samen te leren en innoveren. We hebben afgesproken om elkaar niet te mailen maar alles te delen via de Zuyd Innoveert Yammer groep. Iedereen wordt uitgenodigd een kijkje te nemen. Immers: innoveren kan je niet alleen. En creativiteit zit tussen mensen, niet in mensen.

pizza2Het was lekker werken!

Judith

 

Like to share! Onderwijs & Sociale Media #ncosm

Ha Marcel,

Het was een onverwachts genoegen dat Hans Hoornstra mij enkele weken geleden vroeg een blogpost voor Marketingfacts te schrijven tgv het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media. Uiteraard werd het weer last minute werk, maar samen hebben we er een mooi stuk van gemaakt. Het werd onveranderd geplaatst.
Inmiddels (na anderhalve dag) is het artikel al 1390 x aangeklikt, zoveel lezers krijgen wij hier niet ;)

Voor ons archief een reblog van ons blog op Marketingfacts

Liketoshare

Het is al weer de derde editie van NCOSM. De eerste keer in 2012 was het nog bescheiden van opzet en op een bescheiden locatie. In Diemen heeft Judith samen met Margreet van Berg (SURFnet) en collega Chris Kockelkoren (senior docent faculteit ICT) een presentatie over 21 eDingen verzorgd. Net zoals vorig jaar is de opzet dit jaar ook weer ambitieus: qua locatie en het aantal dagen. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. Helaas is het daardoor niet mogelijk de collega’s van andere onderwijstypen ontmoeten. We kunnen zoveel van elkaar leren. Een bezoek aan een congres gaat ons ook om de f2f ontmoetingen met tweeps en edubloggers. Het is zo leuk om mensen die we vooral via sociale media kennen ook live te zien en te spreken. We worden echt niet asociaal door sociale media maar juist steeds socialer.

Like to share, is het thema van het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media dit jaar. Als tweeps en edubloggers, maar ook als I-adviseur en onderwijscoördinator is dat één van onze drijfveren. Kennis delen is leuk! Het levert veel op, is onze ervaring. In onderwijsland wordt veel over kennisdelen gesproken, maar vanzelfsprekend is het nog steeds niet.

Vandaag de dag, in onze netwerksamenleving, werken lerenden ook samen in open online leeromgevingen zoals sociale netwerken en leernetwerken. Samenwerkend leren is niet iets van de laatste decennia maar door de opkomst van internettechnologie wel sterk onder de aandacht gekomen. Dankzij internet kunnen mensen tijd- en plaatsonafhankelijk kennis delen en met elkaar communiceren. Deze mogelijkheden sluiten aan bij de onderwijskundige opvattingen van de afgelopen 20 jaar dat leren vooral plaatsvindt via sociale interactie.Een term die je in dit verband vaker hoort is social learning, het samenwerkend en zelfgestuurd leren in open online netwerken met behulp van sociale media. Sociale netwerken appelleren sterk aan de gevoelens van sociale verbondenheid. Verbondenheid is één van de psychologische basisbehoefte die volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Ryan & Deci van belang zijn voor de intrinsieke motivatie om tot leren te komen.

Sociale media zijn bij uitstek tools die netwerken en daardoor de sociale verbondenheid kunnen ondersteunen. De faculteit ICT van Zuyd ervaart dit al enige jaren met hun on- en offline community DoIT@Zuyd. Deze online ontmoetingsplek is ingericht voor ICT-studenten, potentiële studenten, alumni en het ICT-werkveld om elkaar beter te leren kennen en om contacten te leggen. De organisatie van deze community bestaat uit enthousiaste werkstudenten van de verschillende ICT-profielen die het leuk vinden om het Zuyd ICT verhaal te verspreiden. Zij houden zich bezig met de organisatie van activiteiten ten behoeve van promotie, kennisontwikkeling en voorlichting. De contacten worden voornamelijk gelegd en onderhouden via de sociale netwerkplatforms: Facebook, Twitter en LinkedIn. Elke werkdag tussen 19u00 en 22u00 zijn zij ‘on air’. Het verbonden voelen met de opleiding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Binnen Zuyd zijn diverse pioniers bezig met het inzetten van andere didactische onderwijsvormen en digitale innovatieprojecten.

 • In samenwerking tussen faculteit ICT en de Nieuwste Pabo is de minor Digicoach the Game ontwikkeld. Deze minor laat studenten de 21st century skills ervaren en vertalen naar hun eigen rol als aankomend leerkracht basisonderwijs. Deze minor is in een spelvorm opgezet. Met behulp van quest gaan studenten battlen en wordt een ranking bijgehouden. Met deze minor Digicoach the Game is de 2e plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs 2013.
  De Nieuwste Pabo is onlangs ook gestart met een digitaal portfolio via Simulise. Het Leerplein van de Nieuwste Pabo is een digitaal portfolio omgeving waarin studenten bloggend hun ontwikkelingen bij houden en op een Facebook manier elkaar van feedback kunnen voorzien.
 • Bij de opleiding People and Business Management is een collega in het diepe gesprongen. Voor de minor Human Resource Development heeft zij een training Web2.0 tools opgezet. Ze heeft hiervoor gebruik gemaakt van Dingen@Zuyd. Deze zelfstudie-omgeving is gebaseerd op de 21eDingen van SURF en is geactualiseerd en aangepast naar de Zuyd-context. In principe bedoeld voor docenten maar bleek ook voor een training van studenten heel geschikt.
 • Faculteit Social Work transformeert naar Social Work2.0 door sociale media en web2.0 tools in hun onderwijs te integreren om op deze manier aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij die ook het welzijnswerk beïnvloeden.

Op vele plaatsen in onze organisatie starten innovatieprojecten. Docenten ontwikkelen interactieve eBooks, experimenteren met wiki-omgevingen, starten Facebookpagina’s, zetten blogtools in bij stage, onderzoeken open en online samenwerkingsomgevingen, maken of gebruiken video’s zoals weblectures en kennisclips en zetten deze al dan niet ‘geflipt’ in.

Vele initiatieven starten bottum-up. Dat is prima. Echter niet alle docenten ontwikkelen, door een diversiteit aan oorzaken, hun ICT-bekwaamheid. Daarom staat docentprofessionalisering en aandacht voor digitale didactiek ook hoog op onze agenda. Het Docentenberaad van Zuyd heeft onlangs bij het College van Bestuur een notities ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor digitale didactiek in het onderwijs. Naar aanleiding hiervan wordt de docentencursus voor nieuwe Zuyd docenten vanaf volgend jaar ingrijpend aangepast.

Gestructureerde ICT-trainingen is een manier om docenten competenter te maken. Het just in time ondersteunen en adviseren van docenten blijkt uit onze ervaring beter aan te sluiten bij werkdruk van de gemiddelde docent. Dat betekent echter wel dat door het management gemonitord moet worden hoe het staat met het ICT-competentie niveau van de docenten.

Echter, vertellen wat de meerwaarde is van kennis delen, voorbeeldgedrag door leidinggevenden, het weghalen van technische drempels kunnen bijdrage tot een kennisdeelcultuur. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsadvies benadrukt in haar rapport Naar een lerende economie (2013 het belang van kenniscirculatie in de breedste zin van het woord.

“De lerende economie richt de aandacht op de noodzaak om na te gaan welke type kennis zich kunnen ontwikkelen, hoe die kennis wordt uitgewisseld en hoe er in brede zin kan worden geleerd (leren van consumenten, analytisch leren, technisch leren, vaardigheden leren, leren binnen een organisatie, institutioneel leren, beleidsleren, enzovoorts). En iedereen, van hoog tot laag, moet om kunnen gaan met nieuwe ideeën en veranderende omstandigheden.”

Like to share? Let’s meet online of at NCOSM!

Marcel & Judith

LiketoshareMagazine

 Van 20 tot en met 23 mei 2014 vindt het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media plaats in filmmuseum EYE in Amsterdam. Het congres concentreert zich op de impact van technologie op onderwijs, met speciale aandacht voor sociale media in de context van onderwijs, interne en externe communicatie, instroom enzovoort. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. De congresdag voor het Hoger Onderwijs is op vrijdag 23 mei. Op deze congresdag spreken onder andere Bram van Montfoort, Remco Pijpers, Marco Derksen en Google Glass tester Daphne Channa Horn.

Wil je meer weten over NCOSM?
Lees er dan alles over in het digitale magazine Like to Share - download ‘m hier!

Inspirerende mensen – Inspirerende momenten op Zuyd II

Ha Judith,

Terugkijkend op de week was er een tweede moment waarop ik geinspireerd raakte. Afgelopen vrijdag was de inauguratie van een van een bijzonder lector binnen het lectoraat waar ik ook werkzaam ben. Althans, het werkt bij bijzonder lectoraten zo dat ze gekoppeld zijn aan een Zuyd lectoraat.

Jie

Dr. Asiong Jie heeft me dubbel geinspireerd afgelopen vrijdag. Allereerst door de sprekers op zijn mini-symposium en ten tweede door zijn inaugurele rede. De digitale versie (in boekvorm) van zijn reden is te vinden hieronder.

Lectorale rede – Integrative Patient Centred Health Care – Lectoraten – Onderzoek – Zuyd.

Asiong Jie heb ik reeds eerder mogen ontmoeten bij een van onze refereerbijeenkomsten en toen was ik al onder de indruk van zijn geweldige drive om te proberen om patienten meer als mensen te behandelen. De quote die hij gebruikte was dan ook dat je moest vragen: What matters to u? in plaats van What is the matter? Goed he! Eigenlijk is dat waar voor elke werkplek, elke klant, elke college, elk mens waar je mee te maken krijgt.

Ik weet zeker dat ik nog veel van hem ga leren. Dus lees snel zijn lectorale rede (er was een live-verbinding naar een andere college zaal, dus als ik erachter kom of er opname’s zijn zal ik die nog plaatsen.

Groet Marcel

Gastblogger Chris Kockelkoren over Carol Dweck ‘Teaching a growth mindsets’ #motivatie #MLI

Ha Marcel,

Krijg ik zo maar (ongevraagd!) een gastblogbijdrage van onze Chris Ko :) in mijn mailbox. Leuk!
Chris is net als ik ook bezig aan een master bij Fontys, maar dan de master Pedagogiek. Dan heb je wel eens vaker dezelfde thema’s voorbij.

OUR 2bejammed GUEST: Chris Kockelkoren

Beste Marcel en Judith,

Tijdens een gesprek met mijn afstudeerbegeleider Rika Verhoef, heeft zij me gewezen op Carol Dweck, een professor aan de universiteit van Standford. Zij houdt zich al jaren bezig met de studie van motivatie van kinderen. Na het zien van haar presentatie in een conferentie van Young Minds ben ik onder de indruk geraakt van haar onderzoeksresultaten. Ik wilde dit zo snel als mogelijk delen met anderen en dacht aan een gastblog in 2beJAMmed. De tekst is ook onderdeel van mijn masterthesis in wording, dus ik hoop niet dat ik nu deze gastblog moet gaan refereren in mijn eigen thesis…maar dat is zorg voor later :) .

Op een conferentie van Young Minds geeft Dweck (2013) een presentatie over de resultaten van jarenlang onderzoek naar de motivatie en doorzettingsvermogen. Zij heeft onderzocht dat kinderen twee soorten van mindsets kunnen hebben, te weten:
- fixed mindset
- growth mindset

Fixed mindset
Kinderen met een fixed mindset denken dat je een bepaalde hoeveelheid intelligentie hebt en dat je niet verder kunt groeien. Ze willen alleen maar intelligent lijken ten koste van alles, dus zij vermijden uitdagende opdrachten en gaan niet dieper in op de materie. Tenslotte kun je dan alleen maar meer fouten kunnen maken. Daarnaast denken deze kinderen dat als je slim bent, het vanzelf komt. Sterker nog, dat als je voor iets hard moet werken dan ben je dus niet slim. Zij verbergen fouten en zwakten en Dweck omschrijft dit gedrag als het motto van Homar Simpson: “Trying is the first step to failure”. In een onderzoek werd aan deze kinderen gevraagd wat ze zouden doen bij een nieuwe test als ze bij een voorgaande test een slechte score hadden behaald. De meeste gaven aan minder tijd aan het vak te besteden (had toch geen zin) en/of zouden gaan “cheaten”.
Kinderen in deze mindset hebben de neiging om snel op te geven en defensief gedrag te vertonen. Ze raken verveeld, geven leraar of studiemateriaal de schuld van hun falen.

Growth mindset
Kinderen met een growth mindset geloven dat de talenten en mogelijkheden kunnen groeien als je hard werkt en veel oefent. Zij genieten van het vele werk en dat geeft hun het gevoel dat ze iets leren. Deze kinderen nemen uitdagingen aan en zien tegenslagen als een vanzelfsprekend onderdeel van het leren. Ze leren dat het confronteren met fouten en zwakten een bijdrage levert aan het leerproces. Ook zij werden gevraagd wat ze voor een volgende test zouden doen als de voorgaande test een slecht punt had opgeleverd. Zij gaven aan dat ze nog meer uren in het vak zouden stoppen en nog harder zouden leren voor de toets.

Mindsets zijn beïnvloedbaar
Maar veel interessanter is dat Dweck (2013) aangeeft dat deze mindset kan worden beïnvloed. Afhankelijk van de beloningen die de kinderen krijgen kan een kind een mindset aannemen. Beloningen die de score koppelen aan hun intelligentie zetten kinderen in de fixed mindset modus. Kinderen waarbij de beloning wordt gekoppeld aan het proces (harde werken) zet hen in de growth mindset. Terwijl vele jaren verteld is dat je kinderen moet belonen voor hun werk, blijkt dat een verkeerde beloning averechts kan uitpakken. Beloning van de score in combinatie met de intelligentie van kinderen stopt (remt) het leerproces, terwijl belonen van de score in combinatie met het proces (harde werken) stimuleert het leren.
Als je dit doorvertaald naar de uitvallende studenten die verveeld zijn en afhaken dan moet je anders gaan beoordelen. We moeten niet beoordelen met onvoldoendes maar met een NOT YET. Dit betekent: je bent er nog net niet, maar je zit op de goede weg. Geen punten van 1 t/m 5 of 10,  of narratief (zeer slecht, slecht, onvoldoende) voor taken die nog niet voldoende zijn. Volgens Dweck stoppen we met dit soort beoordelingen het leerproces en geven we hiermee het verkeerde signaal. Vanaf nu zouden onvoldoendes moeten worden vertaald in NY (Not Yet) in plaats van NV (Niet voldaan) of nog demotiverender: een onvoldoende geven in de vorm van een cijfer.

Serious gaming
Je voelde hem waarschijnlijk al aankomen …. mijn onderzoek gaat immers over gaming. (Serious) Gaming stimuleert de growth mindset. Gamers tonen vaker de elementen van een growth mindset, zij blijven doorgaan totdat de oplossing is gevonden en geven niet eerder op. Sterker nog, ze willen meer en uitdagendere opdrachten (McGonical, 2011). McGonical beschrijft dat gamers stoppen met spelen als er geen uitdaging meer is en ze niets meer kunnen leren. In (serious) games wordt namelijk ook het proces vaak beloond en niet de intelligentie en je krijgt constante feedback over hoever je in het proces bent gevorderd. Dit past dus bij het verhaal van Dweck. Meer en meer redenen om meer gaming in het onderwijs toe te gaan passen.


Filmpje duurt maar 23 minuten 

Dank je wel Chris voor deze gastblogbijdrage. Dweck (en McGonical ook ;) ) is al vaker in ons blog besproken. Tijdens een workshop breinleren heb ik voor de eerste keer kennis met haar gemaakt. En in mijn paper over Social Learning had ik in de eerste concepten ook een gedeelte over fixed en growth mindset opgenomen, dit is later door de reviewers gesneuveld ;) Maar gelukkig heb ik nog dit platform, zie mijn paper en zout blog.

Succes verder met je thesis. En natuurlijk moet je dit blog opnemen in je referentielijst! :)
Judith

Al doorklikkend kwam ik uit op de Think & be happy website. Weer een pareltje over flow, creativiteit en leren en inmiddels toegevoegd aan mijn RSS-reader.

Inspirerende mensen – Inspirerende momenten op Zuyd I

Ha Judith,

Het was een bijzondere week afgelopen week. Vaak spreken we in dit blog over inspirerende momenten die we meemaken op conferenties en lezingen in Nederland en zelfs in de Verenigde Staten. Gelukkig hebben we ook genoeg blogposts over inspirerende mensen binnen Zuyd. En deze week heb ik weer een aantal mensen kunnen toevoegen aan dat lijstje.

Donderdagavond zaten we samen op uitnodiging van Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans bij de Pizza sessie van Zuyd Innoveert. Bij Bijsmans in Heerlen hebben we heerlijk gediscussieerd over zuydbrede Zuyd innoveert project ideeen. Zuyd Innoveert is het project dat we hier al vaker benoemd hebben, waar in dit schooljaar en de komende drie schooljaren faculteiten innovatieve projecten kunnen voorstellen en ‘grants’ kunnen winnen bij geode voorstellen. Daarnaast kunnen docenten 3000 euro krijgen voor miniprojecten om het onderwijs te innoveren. Op mooczi.wordpress.com houden we bijvoorbeeld de vorderingen bij voor het macroproject van de faculteit ICT. Maar donderdag ging over voorstellen voor projecten die Zuydbreed opgepakt kunnen worden. Het was een enorm creatieve en inspirerende sessie. Juist vanwege de nieuwe mensen, de nieuwe ideeen en de nieuwe koppeling tussen medewerkers van Zuyd.

“Creativiteit zit tussen mensen” was een van de mooie lessen die we geleerd hebben in de 1 minute pop-up school. Creativiteit zoals wij al vaker vanuit TED hebben meegekregen. Creativiteit die verandert en waar we in onszelf naar op zoek moeten gaan om gecombineerd met de anderen te laten groeien tot innovaties, tot oplossingen, tot uitdagingen, tot… <<fill in using your own creativity…>> Ik weet zeker dat je Sir Ken daarover nog over wil horen:

Hopelijk kunnen we met deze groep de wijk in met management, zorg, kunsten, ICT en hospitality studenten, waarbij we al onze ideeen kunnen koppelen onder de bezielende leiding van onszelf. De groep die bouwt aan een mooie toekomst, door te bouwen aan innovatie binnen Zuyd. En natuurlijk hoop ik ook dat het kickstarter idee en het idee om via de crowd resources en respondenten te vinden voor al onze projecten en onderzoeken gaat lukken. Want uiteindelijk waren dat de twee richtingen die ik gehoord heb die kunnen leiden tot concrete projecten. En natuurlijk zijn er dwarsverbanden gelegd. Tussen mensen, tussen faculteiten. En natuurlijk heeft er creativiteit gevonkt tussen personen. Nu aan ons de mooie taak om onze college studenten en docenten erbij te betrekken.

Inspirerende mensen – Inspirerende momenten op Zuyd (I)

Groet Marcel

Martin Valcke over efficiënte ICT-keuzes maken in onderwijs [video] #MLI

“Veel leraren gebruiken de computer als een veredeld krijtjesbord. Maar dat heeft weinig te maken met het bevorderen van het leerproces.”

Daarmee slaat Martin Valcke, professor Onderwijskunde aan de UGent de spijker op zijn kop. Het gaat niet om de tool maar om het (leer)doel. Valcke ‘ken’  ik van het boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap dat ik aangeschaft heb voor mijn studie. Hij start zijn presentatie met het aanhalen van de metastudie van Hattie (2009) naar de effecten van onderwijsinterventies op leerprestaties. De inzet van technologie was hierbij maar als gering effect aangetoond.  Effectieve inzet van ICT in het onderwijs is van meerdere aspecten afhankelijk. Het gaat er om wat je er als docent mee doet. Valcke illustreert al spelenderwijs de kracht van technologie maar vooral samenwerken zien.

“Gebruik niet zomaar ICT in je klas,” luidt het advies van de professor, “maar vraag je telkens opnieuw af hoe de computer, de tablet of de app jouw leerdoelen, inhouden, werkvormen, media en evaluatie dient.”

Zijn conclusies:

Valcke

 

Via Pedro De Bruyckere

Groet,
Judith

Wow! Do you know DJ Focus from Sierra Leone?

Heb je wel eens van DJ Focus gehoord Marcel? Ik niet, tot vanmorgen dan.
Kelvin Doe is een jongen uit Sierra Leonne. Hij wilde dolgraag een eigen radiostation beginnen, maar hoe doe je dat wanneer de elektriciteit bij je thuis vaker uitvalt dan aanstaat? Kelvin bedenkt van alles en hij bouwt op zijn 13e zijn eigen accu, en niet lang daarna een generator. Hij heeft een missie: door middel van radio zijn gemeenschap helpen met het delen van kennis.

Watch his story!

Hij noemt zich zelf DJ Focus om dat hij gelooft dat je met focus alles kunt bereiken wat je wilt. [Wijze les :) ]
Uiteraard heeft hij ook op het TED-podium gestaan. Binnenkort eens bekijken. Is vast wel een inspiratiebron om te delen via de wekelijkse nieuwsflits van de I-adviseurs.

Have a nice day!
Judith

Play, don’t replay! HELP PREVENT PTSD

Marcel Schmitz:

Hi Judith/Ha Judith,

Sometimes an other persons’ Blogpost says it all. In this case it does. A blogpost from Jane who is on a quest in delivering this message to 100k+ people. It’s a blog on trauma and an opportunity to prevent PTSD if you play Tetris or Candy Crush within 6 hours after the trauma event. Crazy or Science (or Both)? At least enough to make me Curious! So here’s her Blog on it. Enjoy.

Soms zegt een blogpost van iemand anders genoeg en hoef je daar zelfs niets anders van te maken. Dit is zo’n voorbeeld. Natuurlijk van Jane, die schrijft over dat als je een trauma hebt evaren dat je dan PTSD meer kan voorkomen als je Tetris of Candy Crush speelt binnen 6 uur na het trauma. Gek of Wetenschappelijk (of beide?) In ieder geval ben ik er nieuwsgierig door geworden en wil ik haar graag helpen om 100.000+ bezoekers te krijgen!

Originally posted on you found me.:

Please join our effort to help prevent post-traumatic stress disorder by learning and sharing this simple technique:

If you experience or witness a trauma, play a pattern-matching videogame such as Tetris or Candy Crush Saga as soon as possible, ideally within the first six hours after the event.

Play the game for at least 30 minutes. It may help to play the game again immediately before going to sleep that same night.

It sounds too simple to work, but this simple technique has been scientifically investigated – and the evidence suggests that it can and will help.

fullscreen tetris

THE SCIENCE

Researchers at Oxford University tested a theory that playing the videogame Tetris as soon as possible after witnessing or experiencing a trauma could prevent flashbacks, one of the most painful and difficult-to-treat symptoms of PTSD.

How it works: Games like Tetris (and Candy Crush Saga, Bejeweled, SpaceWar, etc) are so visually absorbing…

View original 605 woorden meer

Hoe doe je goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek? #MLI

Ha Marcel,

We zijn allebei startende onderzoekers. Bij de MLI leer ik nu hoe ik een onderzoek moet opzetten. Hoe ik aan data kom, bijvoorbeeld door het afnemen van enquetes en/of door het houden van interviews.
Afgelopen week verzorgde Gerben Moerman (universitair docent verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA) de colleges van de Universiteit van Nederland. In zijn college van donderdag besprak hij zijn promotie-onderzoek over interviewgedrag in open interviews. In dit onderzoek vergeleek hij met behulp van een experiment verschillende doorvraagtactieken en de effecten van die tactieken op de kwaliteit van de verkregen informatie.

Het interview is één van de belangrijkste gereedschappen voor een sociaal wetenschapper. Om onderzoek te kunnen doen moet je als socioloog weten wat er in iemand omgaat. Maar hoe stel je de juiste vragen? En hoe zorg je ervoor dat je interviewkandidaat goede antwoorden geeft?

Moerman heeft geleerd om interviews te beginnen met small talk. Dit doe je om sfeer te creëren, om een vertrouwensband op te bouwen. Je vragen mogen niet suggestief zijn, niet sturend zijn. Ook dat heb ik geleerd. Maar is dat zo? Is er een verschillen in uitkomst tussen de gereserveerde manier van vragen stellen, de enthousiaste manier of de prikkelende (journalistieke) manier? Het resultaat? Het maakt geen bal uit! Belangrijk is om je technieken te beheersen. Doorvragen en luisteren zijn belangrijke competenties. Echt nieuwsgierig zijn, daar draait het uiteindelijk om! Daar kan dit nieuwsgierig aagje wel wat mee ;)

Zie ook zijn andere colleges via de Universiteit van Nederland.

Groet,
Judith

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 37 andere volgers

%d bloggers like this: