Flipping the classroom #eenvandaag

Ha M,

Een vandaag zojuist gezien? Jelmer Evers en Paul Kirschner waren in beeld ivm een item over flipped classroom.

Via de website van Een Vandaag:

Docenten worden ineens sterren voor de klas, sommigen zelfs met landelijke bekendheid. Ze doen aan ‘flipping the classroom': het online zetten van lesmateriaal. Ze vervangen er een deel van het huiswerk mee en leerlingen maken daar dankbaar gebruik van. Flippen betekent letterlijk omdraaien: van klassikaal werk naar huiswerk. Sommigen maken ware kunststukjes van hun YouTube-presentaties en krijgen duizenden hits.
Scheikundeleraar Kooij trok met zijn YouTube-filpjes een miljoenenpubliek en wordt inmiddels de DJ Tiësto van de scheikunde genoemd. Een andere pionier, geschiedenisleraar Jelmer Evers geeft zijn collega-docenten nu cursus in het maken van online producties.Het is volgens deskundige de manier om verlost te raken van het ietwat stoffige imago dat aan een docent kleeft. EenVandaag spreekt met docenten, leerlingen en professor Kirschner, die net een boek schreef over hypes in het onderwijs.

Gemist? Hier is het linkje.

1vandaag

 

Het was gelukkig een genuanceerde boodschap. Flippen is leuk, maar je moet goed nadenken wanneer en hoe je deze werkvorm didactisch inzet.Voor ons MOOCZI-project zijn inmiddels ook veel filmpjes gemaakt, veelal door Pieter, de Instructional Media Designer. Maar ook door docenten zelf met Screencast-software.

Meer weten over Flipping the Classroom, zie de themapagina van Kennisnet.

Flip_Infographic

 

@J

Bloggen. Curerend leren. #mli

Ha Marcel!

Super dat steeds meer docenten de kracht van bloggen zien en ervaren, zoals te lezen in het gastblog van Ayk de Bie. Bloggen kan leren faciliteren bij het lezen, schrijven, reflecteren en delen.

Zoals je weet moest ik voor mijn 2e leerarrangement van de studie een blog bijhouden. Dit was JOULE4JOU. Ik heb hierop in ruim 3 maanden 53 blogberichten gepost met bijna 1700 views. Niet slecht voor een studentenblogje ;) Ik vind bloggen zinvol, mijn intrinsieke motivatie was dus hoog. Dat gold niet voor elke studenten. Sommige blogden alleen als dat de opdracht was, andere kregen de smaak ook te pakken en schreven ook meer reflectieve blogs.

Als student gebruik ik bloggen om te reflecteren maar ook om content te cureren. Een content curator kan omschreven worden als:

Een content curator is iemand die doorlopend relevante informatie over bepaalde onderwerkpen vindt, beoordeelt, verrijkt en deelt met zijn omgeving.

Meestal worden tools als Scoop.It, Paper.li, Storify, Pearltrees genoemd als content curation tools, naast de social bookmarking sites als Diigo en Delicous (zie meer over deze tools op Dingen@Zuyd). Al bloggend kan je als student op zoek gaan naar belangrijke curators op jouw vakgebied. Al lezend over wat op jouw vakgebied gebeurt, word je zelf ook een curator voor jouw netwerk. Dit cureren vereist een kritisch en analytisch denkvermogen. Als curator verrijk je ook de informatie met jouw inzichten. Ook vaardigheden als informatie structureren & categoriseren en weten hoe je kennis deelt via verschillende platforms zijn hierbij belangrijk. Deze vaardigheden zijn, vind ik, belangrijk voor elke lerende, zowel student als docent.

Op het blog Langwitches zijn interessante blogposts te lezen over bloggen en content curation, voorzien van mooi verduidelijkende tekeningen.

De docenten van het 2e leerarrangement van de MLI gebruikten de blogtool om alle cursusinformatieblog te delen. In mijn LA2-reflectieblog heb ik enige kritiek geuit op de manier waarop de docenten dit ingezet hebben. In het blog werd geen gebruik gemaakt van tags, zoekfunctionaliteit, dat is wat een blog zo krachtig maakt. Daardoor was  het voor mij als student ook lastig mijn weg te vinden op het blog. Het kan voor de ontwerper logisch zijn waar voorbeelden, handleidingen, criteria staan. Ik moest altijd even denken: wanneer hebben we wat ook al weer behandeld. Daarnaast werd reageren op blogposts niet gestimuleerd. Dat kan al eenvoudig door een laatste reactie-gadget toe te voegen.

Ik vind dat als je bloggen in wilt zetten al didactische tool deze ook mee moet nemen bij de beoordeling van de studentproducten. Voor het leerarrangement hield ik én een blog bij én moest ik producten inleveren via word/pdf. Voor mij was dit dubbelop. Ik heb wat ge-copy-paste zeg ;) . Ik vind best dat je van studenten kunt vragen een blog te exporteren, dat is niet zo lastig. Het is ook wenselijk, voor accreditatie enzo.

Tijdens de afsluitende barbecue werd ik door een van de docenten aangesproken. Of ik hen volgend studiejaar wilde helpen? Tuurlijk! :)

Beide docenten heb ik inmiddels de rubric voor bloggen die onlangs via het geweldige blog Educational Technology and Mobile Learning vond.

Blog on!
Judith

Kracht in beeld. Bloggen bij Social Work.

Ha Marcel,

Via Frans Roovers kreeg ik een mailtje doorgestuurd van Ayk de Bie en Ankie Hendrix, docenten van de faculteit Social Work. Vol trots meldden zij dat dit jaar voor het eerst het bloggen succesvol als didactisch middel hebben ingezet. Zij zochten een gepaste vorm om deze studentenblogs onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. Nou, dat podium willen wij ze wel bieden :) . Ik was wel benieuwd naar de ervaringen van de begeleidende docenten, en hoe ze blogs beoordeeld hebben.

OUR 2bejammed GUEST: Ayk de Bie

Voor de doorontwikkeling van het onderwijs van de faculteit Social Work, was men op zoek naar een ‘nieuwe’  individuele toetsvorm i.v.m. de zogenaamde propedeuse proef. Hierin moeten studenten aantonen wat zij in leerjaar 1 geleerd hebben. Men zocht hierin naar een vorm waarin de student digitaal verslag legt, maar waarbij deze zich ook kan onderscheiden in de vorm. De onderwijsmodule Diversiteit laat studenten kennis maken met verschillende groeperingen en de heersende beeldvorming rondom deze personen. De uiteindelijke opdracht is het neerzetten van krachten, kansen en mogelijkheden van deze personen in de vorm van een manifestatie. Dit om een positieve bijdrage te leveren in de beeldvorming rondom deze groeperingen. Het doorbreken van de spreekwoordelijke hokjes. Vanuit deze gedachtengang is het idee ontstaan rondom het gebruiken van een blog. Vanuit het idee dat er dan een groter publiek bereikt kan worden. In combinatie met SW2.0 tevens een leuke pilot.

Het bijhouden en invulling geven aan het blog, was een voorwaardelijkheid in het krijgen van een beoordeling voor de manifestatie. In de didactische opzet is het blog als presentatievorm meegenomen in de planning van de tutorbijeenkomsten. Halverwege de periode is studenten gevraagd om in een ‘verslag’ aan te geven wat zij geleerd hebben en hoe ze dit kunnen gebruiken of wat dit betekent t.a.v. de manifestatie ‘Kracht in beeld’. Binnen dit verslag zijn zij aangestuurd om de inhoud te legitimeren op basis van de inhoud van hun blog. Vooraf zijn een achttal thema’s aangegeven waar studenten inhoud aan moesten geven. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de opdracht en daarmee ook aan de inhoud van colleges. Ook hebben studenten twee praktische traingen gevolgd. Training 1 het opzetten van het blog en training 2 uitleg belangrijkste functies blogger. En er was een voorbeeldblog opgezet om de kaders weer te geven. Frans heeft later nog een college verzorgd waar het blog ook naar voren kwam; jezelf digitaal als professional presenteren.

De ervaring van docenten is over het algemeen positief:

  • studenten hebben de kans zich te onderscheiden;
  • de transfer – het leren – de inhoud wordt zichtbaar doordat het blog ieder moment bekeken kan worden;
  • studenten leren van elkaar, het zien van een ander blog daagt uit.

Afhankelijk van de eigen insteek, hebben docenten meer of minder aandacht geschonken aan vorm/inhoud en doel blog.

Graag delen wij op deze wijze enkele TOP blogs van OLP4. De keuze is gebaseerd op de combinatie van vorm en inhoud.

http://diversiteit-psychiatrie.blogspot.nl  Verbreed je horizon & kijk verder dan de psychiatrische stoornis
http://diversiteit-sw.blogspot.nl  Mijn strafwerk al gehad! Een blog omtrent ex-gedetineerden
http://home-streethome.blogspot.nl  Home-Street-Home
http://olp4diversiteit1da.blogspot.nl  Wel ouder, maar geen “oudje”.
http://socialchangersa.blogspot.nl/  Mensen met mogelijkheden
http://diversiteitsocialeminima.blogspot.nl/  Diversiteit sociale minima
http://ouderenvannu.blogspot.nl/  Ouderen van nu

Wow, daar zitten mooi producten tussen. Terecht een trotse docent hier aan het woord. Dank Ayk voor je gastblogbijdrage.

quadbloggingWat mij wel opvalt is dat er weinig interactie op de blogs plaatsvindt. Dit is ook wel het lastigste onderdeel. Wellicht is voor een volgende keer quadbloggen een optie. Bij Quadblogging werken vier groepen/blogs samen, zij vormen samen een ‘quad’. Elke week staat één blog centraal en de andere drie blogs lezen en reageren op dit blog. De week erna verschuift het middelpunt  naar de volgende groep. Dit gaat vier weken zo door waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen.

Groet,
Judith

Teach teachers how to create magic [TEDtalk]

Hallo Marcel,

Ook de column van Eric van de Luijtgaarden gelezen in Editie Zuyd? Onderwijs gaat om inspiratie, schrijft hij en voor Eric is inspiratie onlosmakelijk verbonden met hoorcolleges. Alhoewel hij wel toegeeft dat ze in zijn herinnering alleen maar beter worden ;).
Ja, verhalen vertellen is een kunst. De populaire MOOCs hebben professoren die deze kunst machtig zijn. Ook de Universiteit van Nederland biedt verhalenvertellende hoogleraar een mooi podium.

In deze TED talk  Teach teachers how to create magic zegt Christopher Emdin dat docenten meer moeten kijken hoe het bij rapconcerten, kapperszaken en zondagsdiensten (Pinkstergemeenten dan wel ;) ) aan toe gaat. Want hiervan kunnen docenten leren hoe ze studenten kunnen boeien en inspireren. De boodschap is duidelijk. Magic daar draait het om. Alleen haal ik die wel ergens anders vandaan ;) .

Voor mij is studie-inspiratie niet verbonden aan hoorcolleges, maar ik heb in mijn studietijd dan ook nauwelijks hoorcolleges gehad ;) . In de loop der jaren heb ik op congressen wel boeiende keynotes gehoord en verschillende TEDtalks hebben mij ook geïnspireerd. Tijdens mijn huidige studie word ik soms geïnspireerd door een goed verhaal van een (gast)docent. Toch is dit toch allemaal een beetje ‘old skool’ onderwijs: de docent die kennis overdraagt.

Vandaag ben ik begonnen in het boek Stratosphere van Michael Fullan daarin lees ik over de nieuwe pedagogiek waarbij docenten en studenten meer samenwerken. De nieuwe pedagogiek richt zich op het helpen van studenten bij het vinden van hun passie, betekenisvolle doelen en experimenten die hun verlangen om te leren en te blijven leren, stimuleren. Intrinsieke motivatie van beide leerpartners staat hierbij centraal. Een apart blog over dit geweldig boek volgt nog.
Als ik aan mijn eigen studietijd denk, zowel in mijn jonge jaren als nu, hebben voor mij die docenten het verschil gemaakt, die mij als persoon en als ‘leerpartner’ zagen/zien. Zo nieuw is deze nieuwe pedagogiek dus ook weer niet.

Ligt de kracht van boeiend onderwijs niet meer in een gevarieerd aanbod?

Judith

De vier G’s voor het geven van feedback #MLI

 

feedback

@freedigitalphotos. By Stuart Miles, published on 15 January 2012 Stock Image – image ID: 10069269

Gedrag, Gevoel, Gevolg, Gewenst Gedrag, dat zijn de vier G’s voor het geven van feedback, Marcel.

Via Wilfred Rubens zag ik het document van UMC Radboud over feedback geven en ontvangen. Interessant. Binnen de MLI wordt grote waarde gehecht aan feedback geven. We krijgen regelmatig feedback van onze docenten op onze producten, we geven onze peers feedback. Maar hoe doe je dat nu goed? Basisregels die in dit document genoemd worden:

  1. beschrijf veranderbaar gedrag
  2. beschrijf concreet en specifiek gedrag
  3. spreek in de ik-vorm
  4. laat de ander reageren
  5. vraag om het gewenste gedrag
  6. geef feedback op het juiste moment
  7. verken oorzaken en oplossingen

Zie https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Zorgacademie/Bijscholing/Documents/Feedbackgevenenontvangen.pdf 

groet,
Judith

Onderzoek. Wat een feest. #mli

Ha Marcel,

Vorige week zei iemand me: “zie je onderzoek maar als jouw feestje”. Ik dacht toen: “it’s my party and I cry if I want to”. Zo’n feest vond ik het opzetten van een onderzoeksvoorstel tot dan toe niet. Mijn posterpresentatie (voorwaardelijk voor mijn beoordeling) 2 weken geleden was geen succes.

LA5_Poster

Mijn poster vond men mooi. Mijn onderzoek actueel. Maar ik was super zenuwachtig, en dat voor mijn eigen onderzoeksgroepje. Zo maf. Als feedback kreeg ik dat ik op mijn eigen expertise moet vertrouwen (Heb ik volgens mij al een paar keer gehoord het afgelopen jaar ;) ). Na afloop van mijn presentatie had ik wel het gevoel dat thema van het ondrzoek goed bij me paste, maar dat het onderzoek zelf nog niet zo uit de verf kwam. Na een gesprek met een medestudent kwam een ander idee boverdrijven. Van mijn netwerkanalyse switchte ik naar een Zuydtweepanalyse. Na de laatste bespreking vorige week met mijn begeleider twijfelde ik nog steeds.

En of het toeval of niet. Vorige week dinsdag stond een afspraak gepland met een onderzoeker van de opleiding ergotherapie. Zij wilde met mij over een project sparren, dat uiteindelijk ook om online kennisdelen draaide en zo kwam mijn onderzoek ter sprake. Zij zag mogelijkheden voor mijn onderzoek tijdens het curriculumherzieningsproces dat in september start bij haar opleiding. We zagen een win-win situatie :) . En ik veranderde weer mijn onderzoeksopzet, maar nu geen twijfels meer. Wel over de deadline voor het inleveren van mijn onderzoeksvoorstel. Ik had niet meer zoveel tijd omdat ik het weekend andere plannen had ;) Woensdag maar geaccepteerd dat mijn onderzoeksvoorstel waarschijnlijk nog niet aan alle beoordelingscriteria zou kunnen voldoen. Dat gaf rust.

Dus ben ik vrijdag met al mijn studiespullen in de auto gestapt en toch op weg gegaan naar de Brouwersdam. Op naar Concert@Sea. En ik heb genoten. Van de mensen, van het mooie weer (maar 10 regeldruppeltjes gevoeld en 2 prachtige zonsondergangen gezien) en van de muziek natuurlijk. Het meest bijzondere was het akoestisch strandconcert van Stu Larsen. Ik had nog nooit van deze Australische troubadour (bluesfolk) gehoord, maar het was geweldig. Het geluid van de zee gecombineerd met deze bluesfolk music. Super! Daarna Passenger op het grote podium, een man alleen met zijn gitaar. Hij kreeg 40.000 man stil. Bijzonder. Ook Stu kwam nog een liedje met hem zingen. Op YouTube vond ik deze akoestische versie (met het geluid van de Australische wind!) van zijn mooie nummer en prachtige tekst: Life’s fot the living. Stu Larsen zingt hier ook mee.

Het onderzoeksvoorstel is ingeleverd. Over twee weken hoor ik wat ik nog moet aanpassen. En daar ga jij me bij helpen, toch? :)
Straks naar Eindhoven om het einde van het 1e studiejaar van de MLI lekker af te sluiten met een barbecue. “Life’s for the living so live it”, dat moet ik maar goed in mijn oren knopen als ik volgend jaar studie weer zo aan het stressen ben.

Judith

The military case for sharing knowledge [TEDtalk]

Hallo Marcel,

Je weet dat ik de laatste weken druk bezig ben met denken, schrijven, schrappen aan mijn onderzoeksvoorstel voor mijn studie. Mijn onderzoek is gericht op (hoe kan het ook anders) kennisdelen, wat meer specifieker online kennisdelen, en nog wat meer ingekaderd (maak het klein): online kennisdelen via Twitter. Kennisdelen (en zeker online) is nog niet vanzelfsprekend binnen onderwijs, maar zeer zeker niet binnen het leger. Tenminste dat dacht ik. In deze TEDtalk vertelt generaal Stanley McChrystal hoe het delen van informatie hen juist verder bracht in de strijd tegen Al Aqeda. In deze korte TED talk doet deze generaal veel mooie uitspraken, zoals:

So we did, and a lot of people got upset about that, but as we passed that information around, suddenly you find that information is only of value if you give it to people who have the ability to do something with it. The fact that I know something has zero value if I’m not the person who can actually make something better because of it. So as a consequence, what we did was we changed the idea of information, instead of knowledge is power, to one where sharing is power. It was the fundamental shift, not new tactics, not new weapons, not new anything else. It was the idea that we were now part of a team in which information became the essential link between us, not a block between us.

Groet,
Judith

via Bas van de Haterd op HNW blog

Zuyd Bibliotheek. Van transitie naar transformatie.

Hallo Marcel,

De medewerkers van Zuyd Bibliotheek komen regelmatig bij elkaar om in gezamenlijkheid de koers voor de toekomst uit te zetten. Zo ook vanmiddag. Op het programma stond een presentatie van oud-collega Leen Liefsoens. Helaas moest zij dinsdag onverwachts afzeggen. Jack kwam bij mij polsen :) Ik dacht meteen aan Daniëlle Quadakkers. Ze woont in Heerlen, kent de club ook. En na een telefoontje was zij bereid om samen met mij de presentatie te verzorgen. Gelukkig had Leen het al wel voorbereid. Op basis van haar prezi heb ik er het verhaal van Daniëlle en mij van gemaakt.

In 2013 was ik betrokken als counterpart bij het visietraject van Zuyd Bibliotheek. Daarna heeft Jack Pleumeekers het roer overgenomen. Samen met zijn club is hij aan de slag de uitgangspunten van het visiedocument binnen de kaders van de nieuwe strategie van Zuyd om te zetten in stappen naar de toekomst. In onze inspiratiesessie hebben Daniëlle en ik trends geschetst over de impact van technologie op de samenleving en het onderwijs en de verwachtte invloed op de bibliotheek(organisatie). Veranderingen, technologisch of organisatorisch gaan niet vanzelf. We zijn onze presentatie geëindigd met het prachtige filmpje van Jan Bommerez. Al surfend kwam ik nog meer mooie filmpjes tegen. Ik kon ze niet allemaal laten zien. Daarom hier nog eentje van Jan Rotmans (die we gehoord hebben op TEDxMaastricht).

Dank! Dank! Dank! Daniëlle. Het was super dat je op zo’n korte termijn dit voor Zuyd wilde doen. Ik vond het erg leuk om dit samen met jou te doen. En … hebben we al weer wat bewijsmateriaal voor ons beeldverslag voor de Master Leren en Innoveren! :)

Judith

DanielleJudith

De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

Ha M!

Net als wij denken ook onze vrienden uit Vlaanderen na over hoe het onderwijs er in de toekomst uit zal (moeten/gaan) zien. Deze toekomstverkenning leverde een mooie visie op.

Na een verkennende fase (literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een scenario-oefening) kreeg een creatief team 5 dagen de tijd en de ruimte om een en ander door te denken, te dromen en te ontwerpen hoe de toekomst van het onderwijs er zou kunnen uitzien. Zij ontwikkelden uitdagende toekomstbeelden over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030.
Bron: De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

Gevisualiseerd in onderstaand filmpje. Hier zie je het leerpark dat 24 uur per dag open staat (leren en leven horen immers samen) ga je op zoek naar de beste versie van jezelf. De leraar werkt in een leerteam, want ook leraren leren bij in de leeracademie. En je wordt beloond met edu’s.

Alle bekende thema’s waar mijn medestudenten en ik onderzoek naar doen (talentontwikkeling, gamification, feedback, samenwerken, leven lang leren, kennisdelen) komen voorbij. Het is een mooie, maar bekende toekomstvisie.

Groet,
Judith

Via Kessel & Smit

Neurogaming

Neurogames are a “collection of technologies that incorporate your full nervous system into gameplay”

Ha Marcel,

Terwijl jij je opmaakt voor je reis richting Boston voor de Games for Health 2014, lees ik op Extended Limits een blog over de toekomst van het gamen: neurogames. Blijkbaar is begin mei een Neurogaming Conference in San Francisco geweest (was ook leuk geweest ;) ). Benieuwd of jij op het congres in Boston ook gaat horen over ‘welnes neurogaming’ of ‘therapeutic neurogaming’. Want volgens het YouTube kanaal van het congres wordt neurogames niet alleen gebruikt voor de fun maar ook voor gezondheidszorg en onderwijs. Gaat dat zien!

Heb jij op Kickstarter het PrioVR spelpak gespot? Samen met je Oculus Rift zorgt dat voor een complete spelervaring :)

Goede reis!
Judith

Bron: Marco Leeuwerink: Neurogames: de toekomst van gamen (Extended Limits)

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 41 andere volgers

%d bloggers like this: