Promotieonderzoek als brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk #MLI

Heej Marcel!

Ik heb een primeur!

Anouke Bakx (academic director MLI) reageerde een maand geleden via de mail op mijn blog over boundary crossing met de verwijzing naar een artikel van haar waar ik misschien ook wel in geïnteresseerd was. Natuurlijk! Op mijn vraag of ik dat mocht delen, moest dat even nagevraagd worden. Ik heb nu toestemming om deze concept-versie van haar artikel in Pedagogische Studiën te delen. De inhoud is identiek.

Boundary Crossing kloof tussen wetenschap en praktijk

En speciaal voor Anouke natuurlijk ook even de APA toegevoegd :)

Bakx, A., Bakker, A. & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek door docenten om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te verkleinen. Pedagogische Studiën, 91(3), 150-168.

Samenvatting van dit onderzoek
Docenten maken weinig gebruik van onderzoeksbevindingen om onderwijs te (her)ontwerpen. Dit illustreert de zogenaamde theorie-praktijk-kloof die bestaat tussen de gemeenschap van onderwijsonderzoekers enerzijds en onderwijsprofessionals anderzijds. Docenten die aan een promotieonderzoek werken, zouden deze kloof mogelijk kunnen overbruggen. Echter, er is nog weinig bekend over of dat werkt en zo ja hoe. Wij hebben onderzoek gedaan naar een promotieprogramma voor bètadocenten en (on)mogelijkheden om bij te dragen aan het verkleinen van de theorie-praktijk-kloof. Binnen de literatuur over boundary crossing worden grenzen gedefinieerd als sociaal-culturele verschillen die leiden tot discontinuïteit of frictie in actie of interactie. Vanuit dit theoretisch kader is onderzocht of de bètadocenten grenzen (‘boundaries’) ervaren tussen de onderzoeks- en onderwijsgemeenschappen en of het hen lukte om ze te verbinden. Hiertoe zijn 16 docentonderzoekers geïnterviewd. De docentonderzoekers blijken inderdaad grenzen en bepaalde fricties te ervaren. De meeste docentonderzoekers hebben manieren gevonden om de theorie-praktijk-kloof te verkleinen, met name door het binnenbrengen van concrete producten vanuit de ene gemeenschap naar de andere. Scholen die in hun beleid en visie aansluiten bij ruimte voor experimenteren, het belang van professionalisering van docenten en die voldoende facilitering bieden, zijn volgens de docentonderzoekers het meest geschikt voor docentonderzoekers; mogelijk bieden deze scholen de meeste kansen voor boundary crossing-activiteiten.

Interessant om te lezen. Ook voor jou als promovendus. Hoewel jij niet met fundamenteel onderwijsonderzoek bezig bent, ben jij als ‘broker’ zeker bezig om de ‘boundaries te crossen’ tussen de de academische wereld en de onderwijswereld om ideerën vanuit beide werelden dichter tot elkaar te brengen. Dat is op zich best bijzonder want volgens dit onderzoek is het niet aannemelijk dat elke docentonderzoeker zich tot ‘broker’ ontwikkelt. Een citaat uit het onderzoek:

Mowbray en Hase (2010) constateerden reeds dat ‘persoonlijke resourcefulness’ (zelfvertrouwen, discipline, motivatie, volharding en interpersoonlijke kwaliteiten) van promovendi doorslaggevend is voor het succesvol volbrengen van een promotietraject. Deze persoonlijke recourcefulness lijkt nauw samen te hangen met het goed kunnen overbruggen van grenzen (Mowbray & Hase, 2010).

En kijk … deze laatste conclusie … is voor mij natuurlijk een open deur :)

Daarnaast zouden we meer gebruik kunnen maken van de zogenoemde verbindende gebeurtenissen, waarbij ontmoetingen plaatsvinden van professionals vanuit beide gemeenschappen en waarin kennis over en weer gedeeld wordt.

Die ontmoetingen hoeven natuurlijk niet altijd fysiek te zijn. Ik ben er van overtuigd dat we sociale media veel slimmer kunnen inzetten om kennis delen en online samenwerken te ondersteunen en te bevorderen. Daar gaat mijn onderzoek dan weer over ;) .

Dank Anouke voor het delen van dit onderzoek. Interessant om te lezen. En handig als voorbeeld bij het schrijven van mijn eigen onderzoeksverslag.

Groeten,
Judith

NB Even googlen en ik vond het pdf van dit artikel uit PS gewoon openbaar op internet via de VOR-site. Dus zo’n primeur was het niet *grinnik*

AxelAntas

Axel Antas via Unsplash

 

Vertrouwen. Verbinden. Vakmanschap. #fhkeinspiratie #mli

Zouden wij nu getuigen zijn van het kantelmoment in onderwijsland, Marcel? Studenten protesteren (niet echt masaal). Het Maagdenhuis is weer bezet. Zie hier het interessante item van EenVandaag met een verslag van het bezoekje van enkele bezetters uit 1969 aan het Maagdenhuis. De huidige studenten willen net als toen medezeggenschap. Maar nu protesteren ze vooral tegen het rendementsdenken. Zou het einde van rendementsdenken in onderwijsland eindelijk in zicht zijn? Krijgt het Rijnlands denken (organiseren samen met mensen) nu eindelijk meer invloed in onderwijswereld? Ik hoop het zo. Je weet dat ik wel vaker ageer tegen accreditatiepolitie, cijfersfetisjisten, lijstjeskickers :) Ik vind bijvoorbeeld dat de NSE te veel invloed heeft op de prestatieafspraken. Studenttevredenheid is zeker belangrijk, dat moet je niet meten daar moet je gewoon voor zorgen. Omdat ik tegen ben, vul ik hem ook niet in. Ik heb ook mailtjes gekregen van mijn opleiding: “Jouw hogeschool kan met jouw oordeel de kwaliteit van het onderwijs verbeteren” …hmmm… nou dat geloof ik niet.

We hebben de vakinhoudelijke mensen het organiseren afgenomen, en nu is het tijd dat het aan de professional wordt teruggegeven.
Jaap Peters

Uit mijn blog “wie het weet mag het zeggen!”

Ik geloof meer in professionele leefgemeenschappen waarin vier processen centraal staan: samen veranderen, samen werken, samen leren en samen leiden. Dat vertelde Myriam Lieskamp tijdens het colloquium dat ik gistermiddag online volgde. Het was  het 2e dit studiejaar georganiseerd door het Lectoraat Leren & Innoveren van Fontys Eindhoven. Het 1e colloquium werd verzorgd door Marco Snoek (zie mijn blog), ook hij had het net zoals Myriam Lieskamp over de professionele ruimte van docenten.

Lieskamp

klik op afbeelding om presentatie te bekijken

Myriam Lieskamp verzorgde een paar weken geleden al een gastcollege tijdens het leerarrangement dat ik nu volg. Toen ging ze meer in op het huidige onderwijsbeleid en de transitie die plaatsvindt. Er kwamen elementen uit dat verhaal terug, maar nu focuste ze meer op de professionele leefgemeenschap en welke bouwstenen hiervoor nodig zijn. Wederom een boeiend verhaal waar ik zo in geloof. Ook Zuyd moet transformeren naar een lerende organisatie *imho*.

Globalisering, technologische ontwikkeling, de economische crisis vraagt van het onderwijs om een andere rol. Zie het rapport van de WRR (leestip hoofdstuk 9 over onderwijs) over de transitie van de kenniseconomie naar een lerende economie waarin we snel moeten kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Dit zijn redenen om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.

PLG

Er is geen blauwdruk of checklist voor een professionele leergemeenschap, immers elke onderwijsinstelling heeft andere achtergronden en studenten. Het gaat om dat je duidelijk hebt wie jouw student is en daar je je onderwijs op aan te passen (“van gordijnen tot didactiek”). De 3 pijlers in een professionele leergemeenschap zijn: Vertrouwen. Verbinden. Vakmanschap.

Hieronder enkele sceenprints van de slides die ik met het oog op het formuleren van van de DLWO-visie (belangrijk is dat deze gedragen wordt door iedereen!) waar ik nu bij betrokken ben maar eens goed ga bestuderen. En de kernvraag voor een beleidsplan knoop ik goed in mijn oren:

“Als we dit doen, hebben onze studenten er dan voordeel bij?” 

De kunst is om samen de ruimte bepalen en niet alle schuld op de inspectie te schuiven (“mag niet van …”). Advies van Myriam Lieskamp: pas regels toe of leg uit waarom je anders doet (verantwoorden waarom je dingen doet zoals je ze doet). Voor de professional betekent dit regie hebben en verantwoordelijkheid nemen.

Studenten hebben een goede relatie met docerende nodig om te kunnen leren en hij moet zelfstandig het leerproces kunnen doorlopen. Het draait dus altijd weer om de 3 psychologische basisbehoefte van intrinsieke motivatie: autonomie, relationele verbondenheid, competentie. Deze ZelfDeterminatie Theorie van Ryan & Deci komt in elk stuk dat ik schrijf voor de MLI wel terug. En zoals Myriam Lieskamp zegt dit geldt voor elke lerende, ook de levenslang lerende onderwijsprofessional (zie deze slide). En dat komt dus ook terug in de basisbegrippen van haar boek ‘Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs’. Interessant leesvoer. Hoewel een beetje duur (€39,95) ga ik het toch maar aanschaffen. Weer iets op de stapel om te lezen.

groeten,
Judith

Ook Daniëlle Quadakkers heeft al geblogd over dit colloquium.

 

Let’s make things beta! #TEDxDelft

Zit je ook nog in een flow van gisteren, Marcel? Wat een geweldige TEDx event hebben wij mogen meemaken in Delft. Na TEDxRoermond, TEDxMaastricht en TEDxEutropolis was dit mijn 4e TEDx. En weer een heel bijzondere!

TEDxDelft

Wat een inspirerende sprekers had het team bij elkaar gezocht. En wat waren zij goed gecoacht. Sprekers die bijzondere beta toepassingen deelden zoals Shou-En Zhu (de toekomstige Nobelprijs winnaar?) die een methode heeft ontwikkeld hoe grafeen spotgoedkoop te maken. Het is het materiaal van de toekomst, het is erg sterk en kan elektriciteit goed geleiden. Of de talk van Gerardo Soto Y Koelemeijer over de (op het eerste zicht) bijzondere combinatie tussen wiskunde en literatuur. Zijn boodschap: vertel meer verhalen tijdens het wiskunde-onderwijs zodat ook zij die niet zo goed in wiskunde zijn het begrijpen, want wiskunde is belangrijk. Van Patrick Rensen hoorde ik dat ik zowel bruin als wit vet heb. Als dat bruin vet actief wordt, verbranden we meer calorieën. Door de verwarming wat zachter te zetten kunnen we op ‘the cool way’ vanzelf gewicht verliezen. Zeg nou zelf, wie wil dat nou niet? ;) Peter Mooij pakte het slim aan door iedereen te vragen een watersample naar hem op te sturen (envelop met reageerbuisje werd verstrekt). Hij wil Shell verslaan met algen. Hij is op zoek naar de beste alg om daar biofuel van te maken: survival of the fattest! Daar wil ik hem wel bij helpen hoor! Ik stuur hem wel een wat water uit de Jeker :)Edward Valstar sprak over kunstheupen waar we steeds langer mee moeten doen omdat we ouder worden. Valstar bedacht een methode om de heup weer vast te zetten. Ik kon de beta-talks niet allemaal even goed doorgronden, maar de kern is me wel bijgebleven.

Er waren bijzondere talks zoals de vijftienjarige Puck Meerburg die al 10 jaar programmert! Zijn 1e app maakte toen hij 9 jaar was en er al 10 op zijn naam heeft staan. Live coderend imponerende hij het publiek. Natuurlijk vond hij en het publiek dat kinderen op jonge leeftijd moeten leren te programmeren.

En daar was dan ook de bijzonder creatieve kok Yuri Verbeek die werkelijk bizar gekke creaties bedenkt, zoals het dienblad en het lampenkapje gemaakt van zalmhuiden. Of het visje dat gaarde in een kweekkasje in een warm zonnetje. Hij bedacht als alternatief voor het saaie brood met boter dat voor de maaltijd geserveerd wordt een kampvuurtje! Met dezelfde ingrediënten maakt hij werkelijk een bijzondere lekkernij. Briljant! Hij deed zijn TEDtalk in het Nederlands. Voor het social media team was het een hele uitdaging om zijn talk live via twitter te vertalen. Je kunt trouwens 24 en 25 maart van zijn creaties genieten tijdens het belevenisdiner.

Wat kunnen mensen toch briljante bedenken …

Mileha Soneji bedacht voor haar oom die aan de ziekte van Parkinson lijdt, een imaginaire trap. Zij had gezien dat hij wel probleemloos trap kon lopen maar dat hem dat niet lukte zonder rollator over een vlak oppervlakte. Briljant! Inderdaad zoals Mileha zei: “empathy is the key to great innovation”. Een andere designontwerper Elisa Giaccardi dacht geweldig om toen zij een opdracht had rondom ‘internet of things’. Zij dacht vanuit het gezichtpunt van de voorwerpen. Misschien waren zij voor hele andere dingen bedoeld dan waar zij ontworpen waren?

En dan was er ook nog neuroscientist Roeland Dietvorst die uitlegde dat ons ‘oude’ brein keuzes maakt zonder dat we daar bewust van zijn. Hij maakte ons met een paar testjes duidelijk dat we onze keuzes niet rationeel maken, maar vanuit ons onderbewuste. Het beloningsysteem in ons ‘oude’ brein regelt veel ons gedrag. Waar hebben we dat eerder gehoord? Iets met gaming ;) Andy Zaidman vroeg om meer aandacht voor het testen van software, gamification zou hierbij kunnen helpen. Dat was niet aan dovemansoren gericht hè Marcel ;)
Suzanne Ma gaf ons mee wat haar ouders haar als klein kind leerde: “An accent means that person speaks another language fluently. And that makes them smarter than you.” Haar stem tegen racisme laat zij overal horen. Het is niet genoeg om alleen nieuwkomers te verwelkomen, meer empathie is nodig.

De persoonlijke verhalen raakte mij het meest. …

KorvanVelzenKor van Velzen (de vader van) is een veranderaar en creatieveling pur-sang. Zijn rake boodschap deelde hij met muziekfragmenten om te eindigen met een kippenvel lied dat hij samen met een prachtig koor zong. Jojanneke van den Bosch raakte me met haar levensverhaalJojannekevdBosch over hoe zij als 14- jarige wees werd en hoe zij het verder heeft gered in de wereld. Iedereen heeft volgens haar iemand nodig die hem opmerkt, ondersteunt en kracht geeft. Notice-Facilitate-Empower. Deze krachtige boodschap kunnen we in het onderwijs ook wel wat mee. Opleiden en opvoeden naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Bij de talk van Zarayda Groenhart kwamen de tranen bij mij. Hoe je in chaos zo kwetsbaar een krachtig verhaal kan vertellen. Zij vertelde hoe zij vorig jaar zomer haar verhaal opschreef over hoe zij slachtoffer werd van seksueel geweld door een bekende van de familie. Het was een moeizaam proces waarbij haar vader haar tot steun was: “the story chooses you to be told”, zei hij elke keer als het haar te zwaar werd. Enkele dagen nadat zij dit boek aan de uitgever had gegeven (Het waarom-meisje) hoorden zij dat haar vader longkanker had. Drie maanden later was hij overleden. En dat was pas november vorig jaar. Ik voel ook die chaos die zij beschrijft. Diepe buiging!

ZaraydaGroenhart

We hadden ook entertainment. Het prachtige nummer ‘Ghost’ van Hilda Ruijs, de indrukwekkende versie van Amazing Grace door Delft Brass. En het opzwepende ritme door Drum Cafe verbond ons als publiek. Mooi om te ervaren.
De laatste boodschap van de dag kwam van Alec Momont, de uitvinder van de ambulance drone: waar zie jij jezelf over 5 jaar? Het draait om de ‘why’ ipv het ‘what’ (zie Simon Sinek). Met die vraag gingen wij naar huis …

Zoals gezegd, het was bijzonder!

De locatie was (wat ver weg ;)) top! Het bleek de plek te zijn waar we ooit Father Roderick tijdens Ugame ULearn hebben gezien. Zijn boodschap hoe je met eigentijdse media aan communitybuilding kan doen, zelfs in zo’n oud instituut als de kerk, is wat mij betreft nog steeds heel actueel. Het social media team van TEDxDelft heeft knap werk verricht. We waren trending gisteren! Het decor was oogverblindend mooi. De catering was goed. Het netwerken was minder door de massaliteit (ruim 1000 aanwezigen). Het had o.a. ook door het jonge elan van de presentator en de aanwezigheid veel studenten een dynamische sfeer.

Ik ben heel blij dat we ondanks onze drukke agenda’s de tijd hebben genomen om samen hier naar toe te gaan. Ik zal hier regelmatig nog aan terugdenken. Veel ‘ideas worth spreading’ heb ik gehoord. Deze neem ik weer mee op mijn pad in werk, studie en leven.

Ik hoop snel met Liesbeth, die ons geattendeerd had op deze TEDx, bij te praten over haar ervaringen achter de schermen en onze belevenissen in de zaal. We hadden na afloop daar niet meer de tijd voor genomen. Het was immers nog een lange rit terug naar huis. Om 01u30 kroop ik moe maar vol inspiratie mijn bed in.

TEDxDelft made things beter!
Judith

Het afgeleide brein

Hoi Marcel,

Gisteravond was een programma op NPO2: De Kennis van Nu: Het afgeleide brein. Ik heb het niet gezien, maar werd er vanmorgen door te scrollen in mijn timeline op Twitter via Pedro De Bruyckere op geattendeerd. En ja ik was weer afgeleid :) .

In dit programma wordt een kijkje genomen in ons brein. Wat doet de overload aan appjes, mailtjes, Facebookberichtjes én tweets met ons?

Hoogleraar Niels Taatgen laat zien dat we slecht zijn in multitasken: als we tegelijkertijd twee taken moeten doen waarbij we informatie moeten verwerken, raken de hersenen overbelast.
Psycholoog Paul Kirschner zag in zijn onderzoek dat studenten die tijdens het studeren vaak op facebook zitten duidelijk slechtere studieresultaten hadden.
Gelukkig is er hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie Roshan Cools die denkt dat onze hersenen zich in de toekomst gaan aanpassen aan de overdaad aan prikkels: ze zullen beter in staat zijn om ongewenste prikkels weg te drukken. Met andere woorden: we zullen een supergefocused brein ontwikkelen. Dat brein zal echter veel minder open staan voor nieuwe informatie en minder flexibel en creatief worden. Dat is dan weer erg jammer :(

Via

Dus toch maar gewoon telefoon zo nu en dan uit voordat ons brein zo aangepast en gefocused is dat we onze flexibiliteit en creativiteit gaan verliezen. Twitter is nu juist mijn bron van afleiding én creativiteit.

afgeleidebrein

Dat was weer even de afleiding voor nu. Nu weer focussen …. op mijn MLI-onderzoek.

Fijne werk-/studiedag!
Judith

Waar blijft onze digitale innovativiteit?

Ha Marcel,

Stond jouw timeline van Twitter ook vol met berichten over de stagnatie van de digitale innovatie van Nederland? We worden aan alle kanten ingehaald door landen als Indonesië, Egypte, Nigeria en Kenia staat te lezen in Harvard Business Review. Dit blijkt uit de Digital Evolution Index (DEI) van de Fletcher School, een onderdeel van Tufts University. In deze index van de 50 belangrijkste landen wereldwijd op digitaal gebied is gemeten in hoeverre ze klaar zijn voor een digitale economie. De landen werden vergeleken op vier punten: aanbod (is er bijvoorbeeld snel internet), vraag (hoe groot is de behoefte aan innovatieve producten), overheidsbeleid (faciliteert de overheid ondernemers) en innovatie (worden er kansen gecreëerd en gegrepen).

Nederland liep altijd voorop en staat nog steeds in de top 10 van landen als het gaat om het niveau van digitale evolutie. Maar in Nederland daalden de prestaties de afgelopen jaren het sterkst. Volgens deze index is Nederland al sinds 2010 geen aantrekkelijke plek meer voor start-ups en private investeerders. Dit wordt voornamelijk door de enorme bezuinigingsmaatregelen van de overheid sinds 2010. Dit tpv Singapore, net als Nederland al jaren in de top 10 maar dit land loopt nog wel voorop op het gebied van digitale innovatie.

Via Trouw en Automatiseringsgids

DigitalEvolution 2008-2013

Download onderzoeksrapport

Als tip krijgt Nederland van de onderzoekers mee een voorbeeld te nemen aan de vooruitstrevende landen waar kinderen leren programmeren vanaf de basisschool. Ook Neelie Kroes pleitte al voor het verplichten van het vak programmeren op de basisschool. Zou dit ook onderdeel worden van het curriculum van de toekomst worden? Vind jij programmeren ook het nieuwe schrijven en lezen? En wat betekent dit voor jouw studenten van de faculteit ICT? Misschien moeten we maar niet op de overheid wachten, en als slimme ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers samenwerken om de koppositie weer terug te krijgen. Daar zijn jullie toch al volop mee bezig met de ontwikkelingen van Smart Services Campus en Smart Services Hub!

Groet,
Judith

Aanvulling 26 februari
Vanmorgen las ik een interessant artikel op De Correspondent van Rutger Bregman: Maak kennis met de grootste uitvinder aller tijden dat een mooie toevoeging is op dit blog over de gevolgen van de bezuinigingen van de overheid op de innovatiekracht van Nederland. Bregman schrijft op basis van het boek van Mariana Mazzucato: The Entrepreneurial State dat alle radicale innovatie bijna altijd bij de overheid vandaan komt. Door de vele subsidies die de overheid aan onderzoekers schenkt om te innoveren is zij de grootste durfkapitalist. Boodschap: de overheid en de markt hebben elkaar nodig, en er moet over en weer meer erkenning komen voor elkaars rol. Zet overheid niet alleen weg als degene die investeert in megaflops (dat haalt het nieuws) maar laat ze ook delen in megasuccessen (dat bijna niet gebeurt volgens dit artikel).

De toekomst van onze kleding

Hi Marcel,

Deze week ben ik bezig geweest met toekomstscenario’s te bedenken voor het onderwijs in 2030. Dit was quest 2 van de MLI-LA4 Challenge Game. Leuk om hiermee aan de slag te gaan.Het kostte me toch nog wel wat tijd. Het was niet zomaar wat bedenken (geen SF). Het moest namelijk wel enige realiteit met het heden hebben. Ik mocht alleen feiten en voorspellingen gebruiken, maar wel focussen op onzekerheden én onderbouwen mbv theorie. Gelukkig had ik ons blog waar uit mijn inspiratie kon halen. Fijn zo’n buitenboordbrein!

Uiteraard zat hierbij ook Master of integration Daan Roosegaarde! Hij was onlangs bij de TV-show (vanaf 27:32). En daar zag ik een beeld dat ik gebruikt heb bij één van mijn toekomstscenario’s. Imagine the polo of the future, Lacoste!

Super toch. Kleding maken al de man (of vrouw :) ), maar op deze manier worden kleren nog meer een onderdeel van wie je bent. Tijdens mijn zoektocht naar dit filmpje vond ik via Frank.ly nog meer inspirerende voorbeelden van de integratie van technologie en mode. Jij kent natuurlijk de jurk van Daan Roosegaarde die transparant wordt bij een hogere hartslag. En hij heeft ook een pak voor man ontworpen die doorzichtig wordt als hij liegt. :) Maar wat denk je van een t-shirt dat je kan programmeren? Het wearable, sharable, programmable tshirtOS! Het shirt is verbonden met internet waardoor je sociale data kan tonen, maar ook foto’s kan  maken en direct uploaden. Cool!

Is het nodig? Nee denk ik nu, maar dat dachten de meesten 15 jaar geleden ook van de mobiele telefoon. Dus wie weet?

Groet,
Judith

Hij komt er aan: de Healbe Gobe

Ha Judith,

Yes! Hij komt er aan. De Healbe Gobe. Ik ben zo benieuwd. Dit is de armband die zegt calorie inname te kunnen meten!

Je hoort het goed. De inname. Ik ben erg benieuwd of en hoe het werkt. En of het alleen op de verkoop filmpjes werkt. In onderstaand filmpje wordt de maker geinterviewed:

Spannend! Hij zou februari/maart aankomen. Ik hou je op de hoogte.

Groet Marcel

What would happen if we used technology to bring magic back into the world?

Hi Marcel,

Zojuist bij DWDD Alexander Klöpping over de Hololens gezien?

201502DWDD

Wow die Magic Leap is wel heel bijzonder zeg! Magisch! Zou Disney niet die filmstudio zijn waar Alexander het over heeft?

MagicLeap

Jouw droom komt tot leven! :)

Groeten,
Judith

Verwante blogberichten:

Horizon Report 2015

Hi Marcel,

Daar is ‘t ie weer! The Horizon Report 2015 for Higher Education.

Jaarlijks publiceren the NMC (New Media Consortium) en Educause Learning Initiative (ELI) 6 key trends, 6 uitdagingen en 6 belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en technologie op een termijn van 1-2 jaar, 3-4 jaar en 5 jaar en verder. In onderstaande afbeelding zijn alle topics mooi overzichtelijk gevisualiseerd.

Jij had al over de preview geblogd. In de definitieve versie zijn er geen topics veranderd of toegevoegd.

HorizonReport2015

Als je dit vakgebied een beetje bijhoudt zijn er geen verrassende trends en nieuwe technologieën die verwacht worden. In de BYOD en Flipped Classroom – fase zitten we middenin. Uitdagingen van Makerspaces en Wearable Technology zijn spannend, benieuwd of dat al zo snel komt. Dat informatievaardigheden en het mixen van formeel en informeel leren uitdagingen zijn, ondervind ik dagelijks in mijn werk. En ik ben blij dat Open Educational Resources als trend voor de middellange termijn een blijvertje is!

En natuurlijk is daar weer een vlot toegankelijk filmpje bij gemaakt!

Groet,
Judith

> Download the NMC Horizon Report > 2015 Higher Education Edition PDF

RAGE (Realising and Applied Gaming Eco-System) bij de buren – OU

Ha Judith,

Bij de buren, de OU komen ze vandaag met het nieuws dat ze een grote subsidie hebben binnen gehaald op het gebied van serious gaming. Mooi he!

Dagblad de Limburger schrijft er over.

IMG_1207

Groet Marcel

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 50 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: